Marzec, na dwa miesiące przed egzaminem maturalnym, to w Elektryczniaku tradycyjny czas drugiego próbnego egzaminu maturalnego.

Pierwsza próba, listopadowa, obejmowała egzaminy na poziomie podstawowym. Uczniowie sprawdzali wówczas swój poziom wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. W próbie marcowej, która odbyła się w dniach 13 – 17 marca 2023 roku, poprzeczka została postawiona znacznie wyżej. Maturzyści mogli przystąpić w sumie do 5 egzaminów próbnych.
Dwa pierwsze dni zostały przeznaczone na egzaminy obowiązkowe z poziomu podstawowego. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Następnego dnia maturzyści rozwiązywali zadania matematyczne, a potem rozpoczęły się egzaminy, które zadeklarowali sami zdający.
Spośród 94 maturzystów aż 92 próbowało swoich sił na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym. Kolejnego dnia królowały języki obce. Poziom rozszerzony z języka angielskiego wybrało 69 uczniów, a język niemiecki 5. Ostatni, piąty dzień matur próbnych, został zdominowany przez fizykę oraz informatykę. Do egzaminu z fizyki przystąpiło 40 uczniów, informatykę zdawało 20.
Wśród rzadko wybieranych przedmiotów, jeden uczeń próbował swoich sił na egzaminie z WOS-u, a dwóch z geografii. Byli również tacy uczniowie, którzy chcieli napisać próbny egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym: z języka angielskiego - 23 uczniów, a z języka niemieckiego – 6 uczniów.
Można zatem podsumować, że w ciągu 5 dni egzaminacyjnych uczniowie klas maturalnych mieli okazję spróbować swoich sił na egzaminach z 9 przedmiotów maturalnych, zgodnie z wyborami samych zainteresowanych.
Udział w próbnej maturze to nie tylko diagnoza wiedzy i umiejętności oraz informacja dla zdających, nad jakimi obszarami warto jeszcze popracować, aby osiągnąć w maju satysfakcjonujące wyniki. To również próba dotycząca procedur, sposobów kodowania pracy oraz, co najważniejsze, gospodarowania czasem w sytuacji egzaminacyjnej. Dla nauczycieli to również możliwość uzyskania informacji nad jakimi obszarami warto jeszcze z uczniami popracować, na co zwrócić uwagę, co powtórzyć…
Próbna matura to również ogromne zadanie logistyczne, na które składa się praca wielu osób. Podziękowania należą się zatem nauczycielom - za pracę w zespołach nadzorujących oraz trud sprawdzenia efektów pracy, pracownikom obsługi – za przygotowanie sal oraz materiałów pomocniczych, wicedyrektorowi Damianowi Stankowiczowi – za przygotowanie sal zastępczych za wyłączone na egzamin sale, kierownikowi Piotrowi Dworaczykowi oraz Kazimierzowi Królowi – za przygotowanie pracowni informatycznej, pani Patrycji Kęskiej (pracownicy sekretariatu) – za skopiowanie arkuszy maturalnych oraz wszystkim tych, którzy wsparli swoją pracą odpowiedzialną za całe przedsięwzięcie wicedyrektor Beatę Peczeniuk.

 

Back to top