Z NICH MOŻEMY BYĆ DUMNI

W dniu 16.03.2012 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – członkami Koła: Agnieszką KORNIJCZUK, Michałem GŁUSZKIEM, Maciejem MATUSIKIEM, Piotrem SZYMAŁĄ i Benjaminem ZDERĄ, aby podziękować im za 4 - letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka. Prezes Zarządu krótko przypomniał ich zasługi i dokonania.
A są one niebagatelne.

 

Agnieszka Kornijczuk – przez 2 lata / 2010-2012 / sprawowała funkcję wiceprezesa Zarządu Koła, jednocześnie uzyskując najlepsze wyniki w strzelectwie spośród naszych dziewczyn , plasując się na czołowych miejscach w województwie / indywidualnie IV m w 2008 r., VII m w 2009 r. i II w 2010 r. oraz IV zespołowo w 2009 r. /. Godnie reprezentowała szkołę w Lidze Strzeleckiej Szkół Ponadpodstawowych . Uczestniczka pierwszej , historycznej już , drużyny żeńskiej „ Elektryczniaka" na zawodach „ Sprawni jak żołnierze ‘’ w 2011 r. Organizatorka szeregu przedsięwzięć w kole LOK i w szkole.

Michał GŁUSZEK – 3 – krotny uczestnik zawodów „ Sprawni jak żołnierze ‘’ / w tym 2 razy jako kapitan drużyny męskiej / . Największy sukces osiągnęła drużyna pod jego kierownictwem w 2011 r. , zajmując I miejsce w województwie .Reprezentował szkołę w Lidze Strzeleckiej Szkół Ponadpodstawowych , osiągając w drużynie punktowane miejsce . Bardzo zaangażowany w działalności statutowej Koła. Przewodniczący sekcji sportów obronnych SzK LOK .

Maciej MATUSIK – ceniony informatyk . Jest współautorem strony internetowej SKMP ONZ oraz SzK LOK . Bardzo zaangażowany i ofiarny społecznik. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmował czołowe lokaty / I m w 2009 r. oraz II w 2010 r. /. Przewodniczący sekcji informatycznej SzK LOK.

Piotr SZYMAŁA – przewodniczący sekcji ratownictwa medycznego SzK LOK . Organizował stanowiska I pomocy / resuscytacji / podczas akcji honorowego dawstwa krwi w ZSEl. Przygotowywał drużyny do konkurencji „ I pomoc’’ zawodów „ Sprawni jak żołnierze’’ . Dowódca pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2011/2012 . Bardzo sumienny i zaangażowany członek SzK LOK .

Benjamin ZDERA – jeden z najlepszych strzelców w ZSEl. Trzykrotnie uczestniczył w finałach Ligi Strzeleckiej Szkół Ponadpodstawowych , godnie reprezentując naszą szkołę / I m zespołowo i IV indywidualnie w 2008 r. oraz V indywidualnie i IV zespołowo w 2009 r. /. Przewodniczący sekcji strzeleckiej w latach 2008 -2010.

W dniu 28.03.br. z abiturientami – wyróżniającymi się na przestrzeni 4 lat członkami SzK LOK w „ Elektryczniaku’’ spotkał się dyrektor szkoły , który w ciepłych słowach podziękował serdecznie za to , że byli nie tylko dobrymi uczniami ale godnie reprezentowali naszą szkołę w wielu zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim , osiągając b. dobre wyniki . Życzył zdania egzaminu dojrzałości i dostania się na wymarzone studia. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie.