Z KODEKSEM PRACY NA TY - konkurs

Kodeks PracySerdecznie zapraszam uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do udziału w konkursie pt. "Z kodeksem pracy na Ty''.

Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy z zakresu prawa pracy i jej praktyczne wykorzystanie w przyszłej pracy zawodowej. Planowany termin konkursu - II . 2012 r. Zgłoszenia przyjmuje p. Edward Łakomy do 16.12.2011 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony pod patronatem dyrektora szkoły.

REGULAMIN konkursu pt. "Z kodeksem pracy na Ty":

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych .
2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz umiejętności jego stosowania w praktyce dnia codziennego.
3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych.
4. Termin konkursu - II. 2012 r.
5. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora Szkoły .

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje p. Edward Łakomy.
2. Termin zgłoszeń upływa z dniem 16.12.2011 r.
3. Miejsce konkursu – sala konferencyjna /s. 13 /.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczniowie rozwiązują test ze znajomości prawa pracy.
2. Ilość pytań – 30
3. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 2 punkty. Suma uzyskanych punktów decyduje o zajętym miejscu.
4. Testy ocenia jury powołane przez Organizatora konkursu.
5. Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po zakończeniu konkursu.