RODZICE W SZKOLE czyli WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Szkoła, bez uczniów i nauczycieli, jest tylko budynkiem. To właśnie uczniowie i nauczyciele oraz wszyscy pracownicy obsługi, tworzą społeczność szkolną: są jej sercem i duchem. Trzecim filarem, na którym opiera się edukacja, są rodzice. Bez ich wsparcia, obecności, troski i zainteresowania, działania podejmowane przez szkołę są niepełne.

Pamiętając o tym ważnym miejscu rodziców w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, jak co roku zaprosiliśmy rodziców na pierwsze spotkania z dyrekcją i wychowawcami.

Jako pierwsi do Szkoły zostali zaproszeni rodzice uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbyło się już 2. września, właściwie pierwszego dnia nauki Ich dzieci w nowej szkole. Przybili bardzo licznie, chcąc poznać miejsce, w którym ich dzieci spędzą kolejne lata edukacji. Aby czuli się bezpiecznie podczas tego spotkania, zebrania rozpoczynały się w różnych godzinach, a warunki zostały stworzone w taki sposób, aby został zachowany dystans społeczny. Podczas spotkania z Dyrekcją Szkoły, które odbyło się na sali gimnastycznej, Rodzice mieli okazję poznać organizację pracy Szkoły: stawiane cele, kierunki pracy, obszary działań, ofertę zajęć pozalekcyjnych, cyklicznie organizowane w Szkole obozy i imprezy. Zapoznali się ze stroną internetową Szkoły, zasadami działania dziennika elektronicznego oraz ofertą ubezpieczenia rekomendowaną przez prezydium Rady Rodziców. Po spotkaniu ogólnym przyszedł czas na pierwszy kontakt z wychowawcami…

Czytaj więcej...

ĆWICZEBNA EWAKUACJA W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

W dniu 24.09.2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych, przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja szkoły. Zgodnie z opracowaną symulacją, w szkolnej bibliotece doszło do wybuchu pożaru. Ze względu na reżim sanitarny w związku z epidemią COVID-19, ewakuacją objęto tylko uczniów klas pierwszych. Celem ewakuacji było zapoznanie uczniów, którzy niedawno zagościli w naszych progach, z sygnałami alarmowymi, układem dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejscem zbiórki po opuszczeniu budynku szkolnego oraz zasadami, obowiązującymi w stanach zagrożeń. Uczniowie wcześniej na zajęciach z EdB zostali zapoznani z procedurami na wypadek różnych zagrożeń, zostały przydzielone zadania dla osób funkcyjnych w klasach, zaś ratownicy klasowi mieli przygotować różne scenki dot. udzielania I pomocy. Do działań związanych z ewakuacją włączona została grupa ratownicza SzK LOK, której członkowie wystąpili w roli obserwatorów działań ratowników klasowych oraz dali pokaz udzielania I pomocy w rejonie zbiórki. Ewakuacja została oceniona dobrze przez prowadzącego ćwiczebną ewakuację Edwarda Łakomego oraz dyrektora Dariusza Dobrowolskiego, który podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie ewakuacji.

Czytaj więcej...

Nowy nabór do Szkolnego Klubu Górskiego

Udało się! Wystartował nowy rok szkolny - Jesteśmy po pierwszym tygodniu. Wielu z Was już pyta, co można zrobić, żeby zostać członkiem SKG Opole, dlatego rozpoczynamy nowy nabór. Możesz nie tylko poznać nowe szlaki czy też poznać techniki poruszania się po górach, ale nade wszystko możesz poznać nowych przyjaciół. Jeśli chcesz zostać członkiem Szkolnego Klubu Górskie, wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/fcYfShLNZrRJ1xrx1

Zapraszamy również na nasz fanpage na facebooku www.facebook.com/skgopole

Jeśli:

  • kochasz góry,
  • chcesz poznać szlaki i pasma górskie,
  • chciałbyś zdobyć szczyty Korony Gór Polski,
  • chciałbyś uczestniczyć w spotkaniach z „ludźmi gór”,
  • chciałbyś przejść szkolenia prowadzone przez alpinistów,
  • chcesz nauczyć się podstaw nawigacji górskiej,
  • chcesz organizować wyjazdy górskie,
  • chcesz uczestniczyć w ekspedycjach górskich.

Jeśli chcesz zostać członkiem Szkolnego Klubu Górskie, wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/fcYfShLNZrRJ1xrx1

O szczegóły możesz również zapytać opiekunów SKG: Waldemara Dobrowolskiego, Krzysztofa Kamieniaka i Piotra Dobrowolskiego.

Discover Your Talent!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET). Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent!

Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się 9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE.

Wydarzenie  gromadzi różne zainteresowane strony w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Tematem tegorocznej kampanii jest VET for Green and Digital Transitions, zgodnie z priorytetami Komisji dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu i Cyfryzacji Europy.

W ramach tygodnia przewidziano szereg konkursów dla uczniów odbywających praktyki, nauczycieli i zakładów pracy organizujących kształcenie zawodowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Zachęcamy uczniów do podzielenia się przed całą Europą swoimi wrażeniami z odbytych staży i praktyk.
Formularz znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en

Z żałobnej karty

wz

26 sierpnia 2020 r. zmarł Maksymilian Gogolok, absolwent i wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, twórca pracowni elektrycznych i Wydziału Radiowego szkoły.

Urodził się 3 października 1934 r. w Górkach pod Opolem. Technikum elektryczne ukończył w 1954 r. Już wtedy bardzo wysoko oceniono jego umiejętności i zaproponowano stanowisko nauczyciela zawodu. Uprawnienia pedagogiczne zdobył na kursach letnich. W 1956 r. został asystentem na wydziale elektrycznym szkoły.

Kiedy w roku 1958 tenże wydział został przeniesiony z ulicy Mondrzyka w Opolu (poprzednio Gosławickiej, obecnie Osmańczyka) na ulicę T. Kościuszki, Maksymilian Gogolok założył nowe pracownie elektryczne oraz Wydział Radiowy. W latach sześćdziesiątych XX w. uzyskał specjalizację radiową na kierunku Łączności w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Gliwicach.

W od 1969 do 1980 r. był w kierownictwie warsztatów szkolnych. Przeszedł na emeryturę w roku 1984. Jako nauczyciel dochodzący pracował jeszcze przez 7 lat (do 1991 roku). Jego pasją była fotografia i historia, zwłaszcza lokalna. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

chron siebie i innych v1

WITAMY NOWYCH UCZNIÓW W SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH!

ropoczecie mini

Rok szkolny 2020/2021 oficjalnie został rozpoczęty.

Niestety sytuacja zagrożenia epidemiologicznego sprawiła, że zrezygnowano z Uroczystego Rozpoczęcia Roku, w którym tradycyjnie uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Uczniowie klas starszych rozpoczęli nowy rok szkolny podczas kameralnych spotkań klasowych z wychowawcami, a uczniowie klas pierwszych, w małych, dwuklasowych grupach, uczestniczyli w spotkaniach z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami.

Dyrektor Dariusz Dobrowolski pogratulował uczniom klas pierwszych dobrej decyzji związanej z wyborem opolskiego Elektryczniaka na drugi etap kształcenia, przybliżył zasady funkcjonowania Szkoły, omawił zasady bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia i serdecznie przywitał nowych członków społeczności szkolnej. Część oficjalną zakończyło zrobienie wspólnego zdjęcia, po czym był czas na spotkanie z wychowawcą, zawarcie pierwszych znajomości i zapoznanie się z budynkiem szkoły.

Czytaj więcej...

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2020

11 sierpnia 2020 r.  ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich zdających, maturalne zmagania zakończyły się sukcesem.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 97,9 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 76,2 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 66,3 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 62,2 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego w Elektryczniaku przystąpiło 192 zdających - absolwentów Publicznego Technikum nr 5. Świadectwo otrzymało 188 absolwentów. Czterech ma szansę zakończyć maturalne zmagania we wrześniu, gdyż mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!

ABSOLWENCI ELEKTYCZNIAKA UCZYLI SIĘ MONTAŻU PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Jeśli ktoś myśli, że wszyscy uczniowie odpoczywają na wakacjach, to się myli. Wielu podejmuje pracę, a inni… chcą dalej się uczyć!

Dla 20 Absolwentów Elektyczniaka drugi tydzień lipca okazał się bardzo pracowity, bowiem  w dniach 7 – 10 lipca 2020 r. wzięli udział w kursie „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej według norm IPC-A-610, IPC-J-STD-001,  IPC-7711/7721 oraz standardów ESA”, który był realizowany w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla  Rynku Pracy ”, a został przeprowadzony przez pracowników działającej od 31 lat  Firmy „RENEX” z Włocławka, która jest najbardziej aktywnym Centrum Szkoleniowym IPC w Europie.

W kursie, który daje kwalifikacje honorowane na całym świecie, uczestniczyli tegoroczni absolwenci Technikum w zawodach technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik elektryk oraz technik elektronik. Oprócz wykładów na temat terminów i definicji występujących we współczesnych standardach elektronicznych, czy też podstaw lutowania i obsługi nowoczesnych stacji lutowniczych, przedstawiciele firmy „RENEX” przeprowadzili wiele godzin ćwiczeń praktycznych.

Czytaj więcej...

EGZAMIN MATURALNY 2020 – OKAZAŁ SIĘ (Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW) WYJĄTKOWY

odzse

Zwykle o tej porze, analizowaliśmy już wyniki egzaminu maturalnego, porównując wyniki zdawalności absolwentów Elektryczniaka z wynikami zdających w Opolu, województwie i w kraju… Ten rok okazał się wyjątkowy!

Egzamin maturalny w tym roku szkolnym przebiegał na wiele sposobów nietypowo… Wyjątkowo zaczął się na początku czerwca, a nie w maju. Przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego. Wyjątkowo szkolenie zespołów nadzorujących egzamin odbyło się zdalnie. Wyznaczono osobne wejścia do Szkoły dla zdających, uwzględniając miejsce zdawania egzaminu. Wyjątkowo przed wejściem na teren Szkoły każdy miał obowiązek zdezynfekować ręce i zasłonić twarz. Zmniejszono liczby zdających w jednej sali, a wcześniej odbyły się drobiazgowe pomiary odległości między stolikami. Wyjątkowo członkowie zespołów nadzorujących i zdający rozpoczynali i kończyli każdy egzamin w maseczkach na twarzach. Arkusze rozdawano i zbierano w rękawiczkach jednorazowych. Wyjątkowo egzaminy odbywały się przy otwartych drzwiach, a sale regularnie wietrzono.

Wyjątków, jak się okazuje, było sporo. Mimo wielu obostrzeń organizacyjnych wynikających z wytycznych GIS, egzamin przebiegał spokojnie i w warunkach bezpiecznych zarówno dla zdających, jak i członków zespołów nadzorujących.

Czytaj więcej...