"KREW POD PRĄDEM"

21.10.2010 r. już po raz szósty w naszej szkole miała miejsce akcja oddawania krwi pod hasłem ,,Krew pod prądem”. Jej organizatorem było Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Opolu oraz Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Zgłosiło się ponad 90 uczniów z czego 88 oddało krew. Łączna ilość krwi jaką udało się zebrać to prawie 40 litrów. Wśród chętnych do oddania krwi znalazły się również uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO w Opolu.

Czytaj więcej...

TRIUMF ELEKTRYCZNIAKA

Dnia 21 października 2009 roku Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta już po raz jedenasty zaprosił gości na Regionalne Święto Edukacji, które odbyło się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, podczas którego uhonorowano i nagrodzono młodzież oraz nauczycieli za osiągnięcia w dziedzinie edukacji. Na uroczystość zaproszeni zostali: Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Rektorzy opolskich uczelni, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektorzy, Nauczyciele oraz laureaci nagród i stypendiów Marszałka Województwa.

Czytaj więcej...

UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA W EURO PARLAMENCIE

Członkowie SKE „Euroelektryk” w Parlamencie Europejskim

W dniach 5-9 października 2010 r. przedstawiciele SKE „Euroelektryk” Michał Jaworski i Artur Kmiecik wraz z opiekunką mgr Katarzyną Dworaczyńską przebywali na zjeździe studyjnym w Brukseli. Zaproszenie otrzymaliśmy od pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej. Głównym punktem programu było zwiedzanie parlamentu Europejskiego. Mieliśmy wyjątkowe szczęście trafić na obrady, w których głos zabierali również Eurodeputowani z Polski.

Czytaj więcej...

MŁODZI NA RYNKU PRACY

W poniedziałek 18 października uczniowie „Elektryczniaka” z klas IIIDT i IIIFT pod opieką pań Lidii Gargul i Gabrieli Płacheckiej mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej przez Miejską Poradnię Psycholgiczo-Pedagogiczną w Opolu. Temat konferencji to „Młodzi na rynku pracy”, zagadnienie bardzo aktualne i mocno interesujące uczniów w tym wieku. Szereg osób występujących ze swoimi referatami przybliżyło naszym uczniom problematykę związaną z szeroko rozumianym „rynkiem pracy” oraz jego zawirowaniami.

Czytaj więcej...