SAMORZĄD UCZNIOWSKI ELEKTRYCZNIAKA NAGRODZONY!

Z radością informujemy, że Samorząd Uczniowski Elektryczniaka zajął 2. miejsce w konkursie "Młodzież przyjazna Samorządowi".

Konkurs, w którym dostrzeżono i nagrodzono działalność Samorządu Uczniowskiego Elektryczniaka, został zorganizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany w ramach projektu "Aktywny Samo-rząd. Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego". To właśnie przedstawiciele tej Fundacji,  w pierwszej części projektu, przygotowali dla członków Samorządu spotkania z ekspertami  i warsztaty zakresu kompetencji miękkich, mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej uczestników spotkań.

Kolejnym etapem pracy w ramach realizowanego projektu, stał się udział w konkursie, w ramach którego sprawdzano skuteczność przeprowadzonych warsztatów, poziom nabytych umiejętności, zwłaszcza planowania i realizacji działań, oraz oceniano zadania, jakie Samorząd Uczniowski przeprowadził podczas ostatniego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Z żałobnej karty

rip helena janik

KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY 3

W ubiegłym roku szkolnym Elektryczniak przystąpił do kolejnej, trzeciej już edycji projektu KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY, którego celem jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z jego wymaganiami.

Projekt zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku.

Ponadto jednym z priorytetów projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co umożliwią zrealizowane do tej pory staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

Czytaj więcej...

European Vocational Skills Week 2020

Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy?, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy.

Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy w UE wymaga określonego poziomu umiejętności cyfrowych. Czy masz kompetencje potrzebne, aby
osiągnąć sukces? Chcesz odkryć swój talent? #DiscoverYourTalent
Rozpocznij swoją podróż, dokonaj swojego wyboru.

Weź udział w tygodniu #EUVocationalSkills w swoim regionie  ? https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_pl

Z żałobnej karty

rip boguslawa scigaj

Plakaty informacyjne COVID-19

1. Plakat ogólny a3

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej 2020

zyczenia den

KLASA 1AB TEŻ SIĘ INTEGROWAŁA :)

Dzień Integracyjny uczniowie technikum mieli 24 września. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej realizowali zajęcia praktyczne, co uniemożliwiło im udział w grze terenowej. Ale co się odwlecze… to zdarzy się kiedy indziej:)

Swój dzień integracyjny klasa 1 ab miała 7 października. Uczniowie zebrali się w klasie, aby zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się podczas spaceru oraz planem zajęć integracyjnych i trasą wycieczki po Opolu. Szybko wyznaczyli trasę spaceru ze Szkoły do pierwszego punktu docelowego, którym był Plac Daszyńskiego i tak pełni humoru wyruszyli na „spotkanie” zabytkami, ciekawymi obiektami historycznymi  i kulturalnymi  Opola.  W każdym z piętnastu punktów docelowych uczniowie wykonywali ćwiczenia integracyjne, wyszukiwali informację w Internecie,  na mapach, w ulotkach, broszurach i informatorach o Opolu („Opole: miejskie trasy turystyczne”).

Czytaj więcej...

INTEGRACJA W CZASACH PANDEMII… CZYLI GRA TERENOWA DLA KLAS PIERWSZYCH 2020

Od kilku już lat uczniowie klas pierwszych mają okazję poznać i zintegrować się podczas trzydniowego wyjazdu integracyjnego do Głuchołaz. Niestety dla tegorocznych uczniów klas pierwszych wyjazd ten, ze względów bezpieczeństwa epidemicznego,  nie mógł być zorganizowany.

Jednak wiedząc, że rozpoczęcie nauki w nowej szkole niesie ze sobą wiele emocji (nie zawsze pożądanych), a budowanie zespołu klasowego od samego  początku przynosi wiele korzyści, Samorząd Szkolny zaproponował pierwszakom dzień integracyjny na terenie Opola.

Czwartek 24. września 2020 uczniowie tegorocznych kas pierwszych zapamiętają jako ten, w którym zrozumieli, że to już nie przelewki  - to Elektryk. Tego dnia bowiem przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Krzysztofem Nicponiem i wicedyrektor Beatą Peczeniuk zaprosili pierwszaków na  grę terenową, podczas której mieli okazję poznać Opole, jego czasem nieoczywiste atrakcje turystyczne, rozwiązać wspólnie zadania, a na koniec zaznać ruchu w konkurencjach integracyjnych  na wyspie Bolko. A ponieważ pogoda była jak na zamówienie, gra udała się świetnie, mimo iż niektórzy narzekali na zmęczenie związane z kilometrami, które trzeba było przejść…

Czytaj więcej...

AKCJA „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE” PONOWNIE W ELEKTRYCZNIAKU!

Pandemia znacznie uszczupliła zapasy krwi w szpitalach, o czym informowały stacje krwiodawstwa z całej Polski, zachęcając krwiodawców do oddawania krwi w bezpiecznych warunkach również w czasach zagrożenia epidemicznego. Uczniowie Elektryczniaka wyszli naprzeciw potrzebom stacji krwiodawstwa i chętnie wzięli udział w akcji zorganizowanej w Szkole dnia 29 września 2020.

Organizatorem akcji oddawania krwi było szkolnego koło PCK oraz Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. W związku z panującą pandemią koronawirusa, pobór krwi miał miejsce w mobilnym punkcie poboru – czyli w autobusie ze specjalistycznym wyposażeniem, które pozwala przeprowadzić akcję krwiodawstwa w warunkach reżymu sanitarnego.

Czytaj więcej...