Maksymilian Bednarczuk uczeń klasy IVE w finale XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

olimpiada przedsiebiorczosci

To jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, na szczeblu szkolnym startowało około 20 000 uczniów, do finału dotarło 100 najlepszych. Miarą sukcesu Maksymiliana jest jego obecna 28 pozycja, zgodnie z przyjętą punktacją. Do pierwszego etapu zawodów okręgowych zakwalifikowali się jeszcze Patryk Hadasik i Michał Wieczorek z klasy IVA oraz Karolina Kołacińska, Jakub Kuflik i Seweryn Szymon z klasy IIG, zawody odbywały się w szkole, uczniowie rozwiązywali test online w aplikacji Olimpiady.

Drugi etap, do którego awansował tylko Maksymilian Bednarczuk, polegał na opracowaniu zadania sytuacyjnego i przedstawieniu go w aplikacji Teams w ściśle określonym czasie. Zakres tematyczny pytań testowych oraz zadania sytuacyjnego tworzą dwa bloki, pierwszy wynika z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, drugi z hasła tej edycji jakim jest „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Na szczeblu okręgowym uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową przedmiotu. Awans do finału wymagał ogromnego wkładu pracy i czasu, jaki poświęcił Maksymilian, na opanowanie zagadnień związanych z: rynkiem finansowym, rynkiem pracy, zarządzaniem i odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, ekotrendami i wyzwaniami ekologicznymi.

Start w tej olimpiadzie daje finalistom i laureatom specjalne uprawnienia w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz największych krajowych Uniwersytetów Ekonomicznych w: Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Eliminacje centralne odbędą się 1 czerwca 2021r. w formie stacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale.