Sukces naszych uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

konkurs moweie

W dniu 12 marca 2021 odbył się centralny etap rozgrywek Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Ze względów epidemicznych po raz pierwszy został zorganizowany w systemie on-line z wykorzystaniem platform internetowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział ponad 400 uczniów reprezentujących ponad 60 szkół z całej Polski oraz państw sąsiadujących. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 8 uczniów w następujących dyscyplinach : elektrycznej – Bartłomiej Ciach i Marek Nowak, mechatronicznej – Paweł Głowacki i Paweł Eichhorn, teleinformatycznej – Łukasz Jurczyk i Dawi Klimek oraz po raz pierwszy w automatyce – Agata Łozińska i Łukasz Muszyński. Nasi uczniowie wykazali się szeroko pojętą wiedzą na poziomie akademickim. Należy podkreślić ich bardzo dobre wyniki. Niektórym z naszych reprezentantów zabrakło 1-2 punktów umożliwiających awans do kolejnego etapu rozgrywek.

Do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych dwoje uczniów naszego technikum Agata Łozińska i Łukasz Muszyński.

W finale uczestnicy losowali pytania i odpowiadali przed komisją w skład której wchodzili profesorowie i wykładowcy AGH.

W rozgrywce finałowej Łukasz Muszyński zajął 3 miejsce, a Agata Łozińska 5 miejsce.

Po zsumowaniu punktacji z wszystkich etapów oboje zajęli równorzędne 7 miejsce, uzyskując jednocześnie tytuł finalisty Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz promesę umożliwiającą rozpoczęcie studiów na AGH w Krakowie.

Sukces naszych uczniów jest tym większy, że oboje są uczniami klas drugich.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiego rezultatu.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych