WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

5 lipca ogłoszone zostały wyniki egzaminu maturalnego.

Oczekiwane z niepokojem, gdyż dla tegorocznych maturzystów etap nauki w technikum był wyjątkowy, połączony z długim okresem nauki zdalnej. Doniesienia medialne o niższych niż zwykle wynikach egzaminu maturalnego oraz dużym odsetku porażek również nie napawają optymizmem.
Mimo trudnych warunków pracy i nauki, zdawalność w Elektryczniaku utrzymuje się na wysokim poziomie. Tylko jeden tegoroczny absolwent nie zdał egzaminu, siedmiu ma możliwość przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 95,7 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 64,1%
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 64,0 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego w Elektryczniaku przystąpiło 188 zdających: absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwentów z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy.

Świadectwo otrzymało 180 absolwentów. 7 ma szansę na otrzymanie świadectwa po sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej).

Jak ułożyły się wyniki? Mimo obaw nie zanotowaliśmy znaczących spadków wobec wyników z lat ubiegłych, z niektórych przedmiotów wyniki okazały się nawet wyższe w stosunku do wyników ubiegłorocznych.

Przedmiot/poziom

Elektryczniak

Województwo

Kraj

Z

S

Z

S

Z

S

JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY

97,9

58,0

92,0  

51,0

90,0

50,0

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

98,4

80,0

69,0

46,0

71,0

47,0

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

100,0

89,0

92,0

70,0

90,0

67,0

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY

96,0

88,0

89,0

64,0

79,0

48,0

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY

100,0

98,0

100,0

94,0

90,0

60,0

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

25,0

-

15,0

-

16,0

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

74,0

-

55,0

-

53,0

FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

21,0

-

17,0

-

19,0

INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

36,0

-

26,0

-

29,0

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

76,0

-

57,0

-

41,0

JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

54,0

-

37,0

-

36,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy
mądrych wyborów oraz odwagi i powodzenia w realizacji życiowych planów!