WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Uwaga maturzyści!
Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Świadectwa będą wydawane 5 LIPCA od godziny 10.00 do 14.00 w sali nr 16.
Od 6 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach 9.00 – 14.00.

Wyniki w wersji elektronicznej  będą udostępnione w systemach informatycznych 5 lipca br.; dostępne pod adresem http://wyniki.edu.pl

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali w Szkole.

Absolwenci, którzy:

1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem);
2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości
3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Równocześnie będą wydawane dyplomy technika.