UWAGA

Przypominamy, że dni 4 - 7 oraz  11 maja w związku z egzaminem maturalnym są wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywają się według planu