SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi,
które odbędzie się dnia 17 MARCA 2021 r. o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Teams.

Link do spotkania, podobnie jak było w przypadku wcześniejszych spotkań,  otrzymacie Państwo z wyprzedzeniem,  za pośrednictwem e-dziennika, w wiadomości od wychowawcy klasy.

Na spotkanie będzie się składało SPOTKANIE OGÓLNE z WCHOWAWCĄ oraz spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi, którzy pozostaną do Państwa dyspozycji do godz. 18.30.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Prosimy o śledzenie wiadomości w e-dzienniku.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Próbny egzamin maturalny będzie odbywał się w dniach 23 – 25 lutego wg poniższego harmonogramu:

23.02 (WTOREK)

godzina 9.00

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

(170 MINUT)

godzina 12.45

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

(120 MINUT)

24.02 (ŚRODA)

godzina 9.00

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

(170 MINUT)

godzina 12.45

Zadeklarowany przedmiot na POZIOMIE ROZSZERZONYM

W zależności od przedmiotu:

- 150 minut

j. obce;

- 180 minut – inne egzaminy;

- 60+15 przerwa+150 minut informatyka

25.02 (CZWARTEK)

godzina 9.00

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

(180 MINUT)

godzina 12.45

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

(120 MINUT)

Wszystkie szczegóły odnośnie list zdających z podziałem na sale oraz zasad przeprowadzenia egzaminu w reżimie sanitarnym znajdują się na Teams w zespołach klasowych na zespole lekcja wychowawcza (zakładka PLIKI -  materiały z zajęć).

Prosimy o zgłaszanie się na egzamin na 15 minut przed rozpoczęciem – w przypadku zdawania na sali gimnastycznej – na 25 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

CZWARTKOWE DYŻURY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Wszystkich zainteresowanych czytelników Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Elektrycznych informujemy o  możliwości korzystania z ofert biblioteki przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka czynna będzie w czwartki godz. 10.00 – 13.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021

 Egzamin pisemny podstawa programowa 2017 - wszystkie kwalifikacje - 22 czerwca 2021 r.

Egzamin praktyczny

Nazwa zawodu

Symbol
cyfrowy zawodu

Oznaczenie
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Technik mechatronik

311410

EE.02

Montaż, uruchamianie
i konserwacja systemów
mechatronicznych

od 23 czerwca
do 8 lipca 2021 r.

Technik elektronik

311408

EE.03

Montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych

od 23 czerwca
do 8 lipca 2021 r.

Technik elektryk

311303

EE.05

Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych

od 23 czerwca
do 8 lipca 2021 r.

Elektryk

741103

EE.05

Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych

od 23 czerwca
do 8 lipca 2021 r.

Technik informatyk

351203

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

od 28 czerwca
do 8 lipca 2021 r.

Technik teleinformatyk

351103

EE.10

Montaż, uruchamianie oraz
utrzymywanie urządzeń
i sieci teleinformatycznych

od 28 czerwca
do 1 lipca 2021 r.

Egzamin pisemny - kwalifikacyjne kursy zawodowe podstawa programowa 2019
wszystkie kwalifikacje 8 - 12 czerwca 2021 r.
termin dodatkowy 23 czerwca 2021 r.

Egzamin praktyczny

Nazwa zawodu

Symbol
cyfrowy zawodu

Oznaczenie
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Technik automatyk

311909

ELM.04

Eksploatacja układów
automatyki przemysłowej

7 czerwca 2021

Termin dodatkowy
29 czerwca 2021

Technik elektryk

311303

ELE.05

Eksploatacja maszyn,
urządzeń i instalacji elektrycznych

7 czerwca 2021

Termin dodatkowy
29 czerwca 2021

Szczegółowy harmonogram egzaminów praktycznych zostanie podany w marcu 2021 r.

Uczniowie którzy będą chcieli przystąpić do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021 zobowiązani są do złożenia deklaracji. Druk deklaracji można pobrać ze strony OKE.

Wypełnioną oraz podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub pokoju nr 32
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2021 r.

Brak złożonej deklaracji uniemożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w danej sesji.

W razie problemów lub pytań proszę kontaktować się przez e-dziennik z Panem Arturem Rapińskim lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SEMESTRALNE SPOTKANIE Z RODZICAMI

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU FERII ZIMOWYCH,

SEMESTRALNE  SPOTKANIE Z RODZICAMI PLANOWANE NA 13 STYCZNIA 2021, ODBĘDZIE SIĘ 20 STYCZNIA 2021 R.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
na semestralne spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi,
które odbędzie się  20 stycznia 2021 r. o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Teams.

Spotkanie będzie zorganizowane podobne jak poprzednie, listopadowe.

Wszystkie szczegóły odnośnie sposobu logowania się do platformy oraz połączenia z  wychowawcą lub nauczycielem uczącym, otrzymacie Państwo  z wyprzedzeniem,  za pośrednictwem e-dziennika.

Na spotkanie będzie się składało SPOTKANIE OGÓLNE z WCHOWAWCĄ – podsumowujące I semestr oraz spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi, którzy pozostaną do Państwa dyspozycji do godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Prosimy o śledzenie wiadomości  w e-dzienniku.

Sale egzaminacyjne

Szanowni Państwo przypominamy, że egzaminy zawodowe w sesji styczeń luty 2021 odbędą się w następujących salach:

Egzamin w części pisemnej - wszystkie kwalifikacje - 12 stycznia 2021 r.

godz. 10.00

Kwalifikacja EE.08 - sala nr 4
Kwalifikacja EE.10 - sala nr 4
Kwalifikacja EE.17 - sala nr 4

godz. 12.00

Kwalifikacja EE.05 - sala nr 4
Kwalifikacja E08 - sala nr 4
Kwalifikacja EE.11 - sala nr 38 i 51
Kwalifikacja EE.22 - sala nr 38

godz. 14:00

Kwalifikacja EE.21 - sala nr 4
Kwalifikacja EE.26 - sala nr 11 oraz 13
Kwalifikacja E.24 - sala nr 13
Kwalifikacja EE.09 - sala nr 15, 21, 22, 38, 39, 46, 49, 51

EGZAMINY PRAKTYCZNE

Podstawa programowa 2012

Kwalifikacja E.08 sala nr 8
Kwalifikacja E.14 sala nr 9
Kwalifikacja E.20 sala nr 4
Kwalifikacja E.24 sala nr 4

Podstawa programowa 2017

Kwalifikacja EE.02 - CKP Opole
Kwalifikacja EE.05 sala nr 8
Kwalifikacja EE.08 sala nr 28
Kwalifikacja EE.09 sala nr 28 i 30
Kwalifikacja EE.11 sala nr 28
Kwalifikacja EE.17 sala nr 24
Kwalifikacja EE.21 sala nr 23 i 24
Kwalifikacja EE.22 sala nr 4
Kwalifikacja EE.26 sala nr 4

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu dla podstawy programowej 2012 (egzaminy oznaczone jedną literą oraz cyframi) udzielane są  telefoniczne w sekretariacie szkolnym od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00 lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu dla podstawy programowej 2017 (egzaminy oznaczone dwoma literami oraz cyframi) dostępne są na indywidualnych kontach uczniów w Systemie Informatycznej Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje  w Zawodzie pod adresem https://wroclaw.epkz.cke.edu.pl

W przypadku problemów z logowaniem się na konta lub innych problemów proszę kontaktować się przez e-dziennik z Panem Arturem Rapińskim.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

 Przypominamy, że na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów.

Wykaz materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej znajduje się tutaj .

Informacje dla zdających egzamin zawodowy w sesji styczeń - luty 2021

Egzamin pisemny

Osoby zdające pisemny egzamin zawodowy na parterze (sala nr  4) wchodzą do szkoły wejściem od strony podwórka i udają się do sali gimnastycznej.

Osoby zdające pisemny egzamin zawodowy na pierwszym piętrze (sale nr  21, 22) oraz na drugim piętrze (sale nr 38 i 39) wchodzą do szkoły drugim wejściem od ulicy T. Kościuszki i udają się do swoich sal schodami znajdującymi się na wprost tego wejścia.

Osoby zdające pisemny egzamin zawodowy na pierwszym piętrze (sale nr  11, 13, 15) oraz na trzecim piętrze (sale nr 46, 49, 51) wchodzą do szkoły głównym wejściem od ulicy T. Kościuszki i udają się do swoich sal schodami znajdującymi się na wprost tego wejścia.

Egzamin praktyczny

Osoby zdające praktyczny egzamin zawodowy na parterze (sala nr  4) wchodzą do szkoły wejściem od strony podwórka i udają się do sali gimnastycznej.

Osoby zdające praktyczny egzamin zawodowy na pierwszym piętrze (sale nr 23 i 24) wchodzą do szkoły wejściem od strony podwórka i udają się do swoich sal schodami znajdującymi się przy sali gimnastycznej.

Osoby zdające praktyczny egzamin zawodowy na parterze (sale nr  8 i 9) oraz na drugim piętrze (sale nr 28, 30) wchodzą do szkoły głównym wejściem od ulicy T. Kościuszki i udają się do swoich sal schodami znajdującymi się na wprost tego wejścia.

Przypominamy wszystkim uczestnikom egzaminów, że należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Przypominamy również o konieczności zakrywania ust i nosa na terenie całej szkoły oraz zachowania dystansu społecznego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

EGZAMIN ZAWODOWY SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminów zawodowych
w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty
  w przerwie między egzaminami, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń - zachowując odpowiedni odstęp.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń - zachowują odpowiedni odstęp.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 13. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawione zostaną dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Zdających muszą z nich skorzystać przed użyciem danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 14. Zdający z wyprzedzeniem otrzymają informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu oraz z którego wejścia do szkoły będą korzystać w celu udania się do sali egzaminacyjnej.
 15. Przypominamy wszystkim zdającym, że należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu Swoimi wrażeniami po egzaminie możecie się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 17. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.
 18. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.
 19. Należy pamiętać o myciu oraz dezynfekcji rąk.
 20. Zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny.
 21. Osoby, które będą przyjeżdżać do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły zaświadczenie o tym, że uczestniczą w egzaminach zawodowych.
  Wzór zaświadczenia - pobierz >>