ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25 czerwca, ostatnią lekcją wychowawczą, uczniowie Elektryczniaka zakończyli pełen wyzwań związanych z pracą zdalną  rok szkolny 2020/2021. Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań.

Rok szkolny 2020/21 w przeważającej części spędziliśmy w domach, łącząc się na zajęcia lekcyjne realizowane na platformie Teams.  Praca zdalna miała swoje minusy: konieczność spędzania długich godzin przed komputerem, brak bezpośredniego kontaktu z kolegami i nauczycielami, często kłopoty techniczne m. in. związane ze słabymi łączami lub brakami sprzętowymi, poczucie izolacji, spadek motywacji itp. Miała także swoje plusy. Okazało się, że kontakt z nauczycielami stał się łatwiejszy i szybszy, podczas lekcji nauczyciele korzystali z różnych materiałów cyfrowych urozmaicającymi zajęcia lekcyjne, czas tradycyjnie poświęcany do dojazd i powrót ze szkoły, można było przeznaczyć na inne zadania czy przyjemności…

Patrząc jednak na liczbę nagrodzonych uczniów za aktywność na rzecz społeczności szkolnej, sukcesy w olimpiadach i konkursach, pracę w kołach zainteresowań i podejmowanie działań na rzecz promocji Szkoły w środowisku, to rok ten nie różnił się od innych. Uczniowie Elektryczniaka po raz kolejny udowodnili, że rozwój pasji, zainteresowań, naturalna aktywność nie zanikają podczas pandemicznej izolacji. Na spotkaniu na sali gimnastycznej, to właśnie oni, 63 wyróżniających się aktywnością uczniów, z rąk Dyrektora Szkoły  oraz swoich nauczycieli i opiekunów odebrali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie finaliści i laureaci olimpiad: Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,  Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Filozoficznej, laureaci konkursów recytatorskiego w języku niemieckim, Wiedzy Biblijnej czy Wiedzy o Patronie Szkoły, uczniowie ODYSEUSZE, szachiści, muzycy grający w Szkolnej Orkiestrze, członkowie Szkolnego Koła LOK, wolontariusze, sportowcy…, a nawet uczeń klasy pierwszej, którego frekwencja w tym roku szkolnym wyniosła 100%. Bardzo liczną grupą nagrodzonych byli członkowie Samorządu Szkolnego, których aktywności na rzecz społeczności uczniowskiej nic nie zdołało zatrzymać😊

Jeszcze liczniejszą grupę stanowili w tym roku szkolnym uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. W sumie, łącznie z maturzystami, takie świadectwa odebrało 169 uczniów, 45 spośród nich otrzyma stypendium motywacyjne dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 5,1 i więcej. Każdy z nich również otrzymał upominek ufundowany przez Radę Rodziców.

Wszystkim uczniom życzymy pięknego i bezpiecznego odpoczynku. Niech słońce, przyroda, czas wakacji i relaksu pozwoli zregenerować siły, powrócić do równowagi psychicznej i fizycznej, by z nowymi siłami i energią przywitać nowy rok szkolny 2021/22. Ale to dopiero za 2 miesiące😊