EGZAMIN MATURALNY 2021 – JUŻ ZAKOŃCZONY!

matura lead

19 maja, egzaminem z informatyki, dla 189 absolwentów  Szkoły, zakończył się egzamin maturalny w terminie głównym. W ten sposób, dla tegorocznych absolwentów rozpoczęły się najdłuższe wakacje życia, czas odpoczynku w oczekiwaniu na wyniki, które zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r.

Egzamin maturalny tradycyjnie rozpoczęły obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym: egzamin z języka polskiego, następnie matematyka oraz wybrany język obcy. Dla tegorocznych absolwentów w tym właśnie momencie egzamin maturalny  mógłby się zakończyć, gdyż zgodnie z decyzją  Dyrektora CKE, biorąc pod uwagę zmienioną formułę pracy związaną z pandemią Covid-19, maturzyści nie musieli obowiązkowo przystępować do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Na takie rozwiązanie w Zespole Szkół Elektrycznych zdecydowali się nieliczni. Wiedząc, że wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym decydują o przyjęciu na studia, podtrzymali swoje wybory i przystępowali zwykle do trzech egzaminów na tym poziomie.

Czas pandemii i nauczanie zdalne nie wpłynęły na wybory egzaminacyjne uczniów Elektryczniaka. 189 maturzystów roku szkolnego 2020/2021 oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystępowali po raz pierwszy do egzaminu (z wszystkich przedmiotów) lub poprawiający wyniki z wybranych przedmiotów, nie zaskoczyli wyborami.

Tradycyjnie już najczęściej wybieranym egzaminem na poziomie rozszerzonym była matematyka – 185 zdających, następnie język angielski – 146 zdających, fizyka – 81 zdających oraz informatyka – 44 zdających. 21 osób zdecydowało się zdawać język niemiecki na poziomie rozszerzonym, a 17 – język polski. W puli rzadko w naszej szkole wybieranych przedmiotów znalazły się geografia – 8 zdających,  historia – 4 zdających, WOS – 4 zdających. Jeden uczeń zdecydował się na egzamin z historii muzyki, a inny z języka rosyjskiego.

Tak duża liczba egzaminów i zdających wymagała dobrej logistyki oraz bardzo dużego zaangażowania nauczycieli i pracowników Szkoły, zwłaszcza, że  przeprowadzane były w warunkach reżimu sanitarnego, przy zmniejszonych liczbach zdających w jednej sali. Mimo trudnych warunków, egzamin przebiegał spokojnie i zgodnie z procedurami.

Wysiłek maturalny za nami. Teraz pozostaje odpoczywać i czekać na wyniki egzaminów, które zostaną ogłoszone 5 lipca.

Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące wyniki, które pozwolą spełnić wszystkim edukacyjne marzenia.

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy rzetelnie wypełniali swoje obowiązki pełniąc funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących oraz pracownikom obsługi, którzy przygotowywali sale na kolejne egzaminy od strony technicznej. W szczególności pragnę podziękować Pani wicedyrektor Beacie Peczeniuk za całościową pracę przy organizacji oraz przebiegu egzaminu.

Dyrektor