POŻEGNANIE ABSOLWETÓW

„Jest takie przekleństwo chińskie: obyś żył w ciekawych czasach…” Tymi słowami Dyrektor Dariusz Dobrowolski witał kolejne klasy i zebranych uczniów na spotkaniu absolwentów z Dyrekcją i Wychowawcą kończącym czteroletnią edukację w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Przysłowiowe „ciekawe czasy” sprawiły, że uroczystość zakończenia szkoły nie odbyła się tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć dla klas programowo najwyższych, czyli 30 kwietnia, tylko 20 maja 2021 r., już po zakończeniu maturalnych zmagań egzaminacyjnych; to one również sprawiły, że z czteroletniej nauki około półtora roku odbywało się w systemie zdalnym, a ostatnie spotkanie w szkole miało charakter kameralnych spotkań klasowych, bez udziału sztandaru, rodziców, nauczycieli,  orkiestry i bez programu artystycznego przygotowanego przez młodszych kolegów.

 

Mimo przywołanych „ciekawych czasów”, wielu absolwentów ukończyło Szkołę z wyróżnieniem, osiągając  średnią 4.75 i więcej, a dodatkowo swoją aktywnością i zaangażowaniem zapisało się w historii Szkoły, co potwierdziło się podczas wręczania nagród ufundowanych przez Radę Rodziców. Wyróżnieni zostali olimpijczycy i laureaci konkursów, zaangażowani ratownicy i członkowie Szkolonego Koła LOK, muzycy ze szkolnej orkiestry, krwiodawcy i organizatorzy akcji oddawania krwi, uczestnicy programu Odyseja Umysłu, wolontariusze, sportowcy, aktywni członkowie samorządów klasowych, najaktywniejsi czytelnicy oraz ci, którzy wzorowo wypełniali obowiązki szkolne i zawsze uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych. Można sądzić, że ich aktywności nie przeszkodziła nawet pandemia, gdyż wiele działań podejmowanych wcześniej, było kontynuowanych nawet w tych trudnych czasach.

Po krótkiej części oficjalnej, w czasie której Dyrektor życzył absolwentom, aby spełniały się ich plany, zamierzenia i marzenia, odbyła się ostatnia lekcja wychowawcza: ostatnie spotkanie w gronie klasowym.

Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za ich aktywną czteroletnią obecność w Szkole i życzymy, aby zdobyta wiedza i doświadczenie, potwierdzone codziennym działaniem zasady moralne i zawiązane przyjaźnie pozwoliły im zrealizować swoje życiowe plany i zapewniły dobre, satysfakcjonujące, pełne  i szczęśliwe życie.