KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY 3

1ab sprzet

Projekt, ten zakłada wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności umożliwiające funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy. Jest to też odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, którzy poszukują pracowników  z konkretnymi umiejętnościami i kwalifikacjami.Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku.

W ramach tych działań uczniowie klasy 1 ab otrzymali skrzynie z narzędziami, które z pewnością wykorzystają w swej pracy zawodowej i nie tylko.