NAUCZYCIEL ELEKTRYCZNIAKA ZASŁUŻONYM OBYWATELEM MIASTA OPOLA

elakomy01

Uchwałą Rady Miasta z 19.03.2021 r., nasz kolega p. mgr Edward Łakomy został wyróżniony tytułem honorowym „ Zasłużony Obywatel Miasta Opola’’. To znakomita promocja naszej szkoły w środowisku szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. To pierwszy taki przypadek wyróżnienia nauczyciela w naszej szkole, a także wśród szkół opolskich tym zaszczytnym tytułem. Jesteśmy dumni z osiągnięć i zasług naszego kolegi.

Pan Edward Łakomy pracuje w naszej szkole od 2000 r. Jest nauczycielem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (wcześniej Przysposobienie obronne). Od 2003 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Oprócz zajęć dydaktycznych, opiekuje się od samego początku, szkolnym kołem Ligi Obrony Kraju, w ramach którego działa 5 sekcji specjalistycznych, w tym grupa ratownicza I pomocy. Członkowie SzK LOK uczestniczą w wielu przedsięwzięciach na szczeblu szkoły, miasta i województwa. Jest również działaczem społecznym, aktywnie uczestniczącym w życiu miasta i województwa. Od początku swojej zawodowej służby i pracy ma bezpośredni kontakt z młodzieżą, której kształceniem i wychowaniem zajmuje się do dziś. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a następnie nauczycielem Przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Opolu. Obecnie jest nauczycielem Edukacji dla bezpieczeństwa.

 

elakomy02

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W działalności pozaszkolnej m.inn. przez ponad 20 lat kierował wojewódzkimi zawodami sportowo-obronnymi pt. „ Sprawni jak żołnierze’’, w l. 1992-1995 pełnił funkcję dowódcy kompanii szkolnej na obozie przysposobienia obronnego w m. Podlesie. W środowisku miasta Opola jest znanym i cenionym działaczem społecznym. Był ławnikiem Sądu Okręgowego w Opolu, prezesem Zarządu Rejonowego LOK, a następnie prezesem Zarządu Wojewódzkiego. Z jego inicjatywy został ufundowany sztandar dla ZW LOK. W l. 2000-2008 sprawował funkcję wiceprezesa Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a następnie do dziś jest prezesem. Od 2012 r. jest również członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Organizator wojewódzkich obchodów „ Dnia Weterana’’, w czasie których odbywają się konkursy dla młodzieży szkolnej – plastyczny i tematyczny. Autor okolicznościowych wystaw nt. udziału Polaków w misjach pokojowych, prezentowanych m.inn. w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim, a także w naszej szkole. Odbył kilkadziesiąt spotkań z młodzieżą szkolną województwa opolskiego nt. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Sędzia strzelectwa sportowego.

Za swe dokonania wielokrotnie wyróżniany, m.inn. złotym i brązowym krzyżem zasługi, złotym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju’’, złotym medalem „ Za zasługi dla LOK’’, złotym medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’, medalem „ Za zasługi dla PCK’’, medalem „ Pro Memoria’’ i „ Pro Patria”, złotym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, tytułem honorowym i odznaką „ Za zasługi dla miasta Opola oraz „ Za zasługi dla województwa opolskiego’’, itp. Od marca br. „ Zasłużony Obywatel Miasta Opola’’.