Z żałobnej karty

wz

Z głębokim żalem informujemy, że w nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Nasz Kolega, długoletni zasłużony nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych,

dr inż. Andrzej Przytulski

Pracę w Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczął w 1986 roku, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych. Z powodzeniem łączył pasję z pracą zawodową. Jako pracownik naukowy Politechniki Opolskiej był inicjatorem i koordynatorem współpracy szkoły z uczelnią wyższą. Dzięki jego zaangażowaniu część zajęć uczniowie mogli odbywać w laboratoriach politechniki. Jak sam podkreślał praca w szkole spowodowała, że z wielką swobodą i całymi godzinami mógł mówić na różne tematy dotyczące elektryczności. Nauczanie wielu przedmiotów zawodowych dało mu tą przewagę, że widział elektrotechnikę całościowo. Na zawsze zostaną nam w pamięci jego referaty wygłaszane na kolejnych Opolskich Dniach Elektryki. Nikt tak jak on nie znał i nie potrafił przekazać historii elektrotechniki.

Wszyscy zapamiętamy Andrzeja jako osobę pełną ciepła i poczucia humoru, wielkiego przyjaciela szkoły, miłośnika kotów i niezastąpionego Kolegę.