ĆWICZEBNA EWAKUACJA W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

W dniu 24.09.2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych, przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja szkoły. Zgodnie z opracowaną symulacją, w szkolnej bibliotece doszło do wybuchu pożaru. Ze względu na reżim sanitarny w związku z epidemią COVID-19, ewakuacją objęto tylko uczniów klas pierwszych. Celem ewakuacji było zapoznanie uczniów, którzy niedawno zagościli w naszych progach, z sygnałami alarmowymi, układem dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejscem zbiórki po opuszczeniu budynku szkolnego oraz zasadami, obowiązującymi w stanach zagrożeń. Uczniowie wcześniej na zajęciach z EdB zostali zapoznani z procedurami na wypadek różnych zagrożeń, zostały przydzielone zadania dla osób funkcyjnych w klasach, zaś ratownicy klasowi mieli przygotować różne scenki dot. udzielania I pomocy. Do działań związanych z ewakuacją włączona została grupa ratownicza SzK LOK, której członkowie wystąpili w roli obserwatorów działań ratowników klasowych oraz dali pokaz udzielania I pomocy w rejonie zbiórki. Ewakuacja została oceniona dobrze przez prowadzącego ćwiczebną ewakuację Edwarda Łakomego oraz dyrektora Dariusza Dobrowolskiego, który podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie ewakuacji.