Z żałobnej karty

wz

26 sierpnia 2020 r. zmarł Maksymilian Gogolok, absolwent i wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, twórca pracowni elektrycznych i Wydziału Radiowego szkoły.

Urodził się 3 października 1934 r. w Górkach pod Opolem. Technikum elektryczne ukończył w 1954 r. Już wtedy bardzo wysoko oceniono jego umiejętności i zaproponowano stanowisko nauczyciela zawodu. Uprawnienia pedagogiczne zdobył na kursach letnich. W 1956 r. został asystentem na wydziale elektrycznym szkoły.

Kiedy w roku 1958 tenże wydział został przeniesiony z ulicy Mondrzyka w Opolu (poprzednio Gosławickiej, obecnie Osmańczyka) na ulicę T. Kościuszki, Maksymilian Gogolok założył nowe pracownie elektryczne oraz Wydział Radiowy. W latach sześćdziesiątych XX w. uzyskał specjalizację radiową na kierunku Łączności w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Gliwicach.

W od 1969 do 1980 r. był w kierownictwie warsztatów szkolnych. Przeszedł na emeryturę w roku 1984. Jako nauczyciel dochodzący pracował jeszcze przez 7 lat (do 1991 roku). Jego pasją była fotografia i historia, zwłaszcza lokalna. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.