ABSOLWENCI ELEKTYCZNIAKA UCZYLI SIĘ MONTAŻU PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Jeśli ktoś myśli, że wszyscy uczniowie odpoczywają na wakacjach, to się myli. Wielu podejmuje pracę, a inni… chcą dalej się uczyć!

Dla 20 Absolwentów Elektyczniaka drugi tydzień lipca okazał się bardzo pracowity, bowiem  w dniach 7 – 10 lipca 2020 r. wzięli udział w kursie „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej według norm IPC-A-610, IPC-J-STD-001,  IPC-7711/7721 oraz standardów ESA”, który był realizowany w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla  Rynku Pracy ”, a został przeprowadzony przez pracowników działającej od 31 lat  Firmy „RENEX” z Włocławka, która jest najbardziej aktywnym Centrum Szkoleniowym IPC w Europie.

W kursie, który daje kwalifikacje honorowane na całym świecie, uczestniczyli tegoroczni absolwenci Technikum w zawodach technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik elektryk oraz technik elektronik. Oprócz wykładów na temat terminów i definicji występujących we współczesnych standardach elektronicznych, czy też podstaw lutowania i obsługi nowoczesnych stacji lutowniczych, przedstawiciele firmy „RENEX” przeprowadzili wiele godzin ćwiczeń praktycznych.

Uczestnicy szkolenia nauczyli się montażu elementów przewlekanych i powierzchniowych, demontowali elementy THT i SMT, czyli bardzo drobne elementy, jakie są używane w obecnych standardach np. na płytach głównych laptopów czy telefonów komórkowych. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdanym przez wszystkich biorących udział w szkoleniu.  Uczestnicy kursu otrzymali międzynarodowy certyfikat IPC honorowany na całym świecie, dający przepustkę do pracy w renomowanych firmach zajmujących się montażem elementów elektronicznych.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19, aby zapewnić uczestnikom kursu warunki pracy niezagrażające ich zdrowiu, zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej. Atrakcyjność szkolenia i fachowe przeprowadzenie go przez przedstawicieli firmy „RENEX”  potwierdzili sami jego uczestnicy, którzy, mimo okresu wakacyjnego, uczestniczyli w nim z frekwencją 100%, często zostając po zajęciach, aby dokończyć zadanie czy skonsultować się jeszcze z prowadzącym zajęcia.

Oprócz kursu  „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych …” w Zespole Szkół Elektrycznych uczniowie opolskich szkół zawodowych mogli zgłębić tajniki programu AutoCAD. W szkoleniu uczestniczyło 33 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Elektrycznych. Kurs był prowadzony przez zewnętrzną firmę PROCAD z Gdańska- autoryzowanego przedstawiciela firmy Autodesk. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu otrzymali międzynarodowy Certyfikat AutoCAD nadawany przez AUTODESK honorowany nie tylko w Europie, ale i na świecie. Realizatorem projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3” jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu.