EGZAMIN MATURALNY 2020 – OKAZAŁ SIĘ (Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW) WYJĄTKOWY

odzse

Zwykle o tej porze, analizowaliśmy już wyniki egzaminu maturalnego, porównując wyniki zdawalności absolwentów Elektryczniaka z wynikami zdających w Opolu, województwie i w kraju… Ten rok okazał się wyjątkowy!

Egzamin maturalny w tym roku szkolnym przebiegał na wiele sposobów nietypowo… Wyjątkowo zaczął się na początku czerwca, a nie w maju. Przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego. Wyjątkowo szkolenie zespołów nadzorujących egzamin odbyło się zdalnie. Wyznaczono osobne wejścia do Szkoły dla zdających, uwzględniając miejsce zdawania egzaminu. Wyjątkowo przed wejściem na teren Szkoły każdy miał obowiązek zdezynfekować ręce i zasłonić twarz. Zmniejszono liczby zdających w jednej sali, a wcześniej odbyły się drobiazgowe pomiary odległości między stolikami. Wyjątkowo członkowie zespołów nadzorujących i zdający rozpoczynali i kończyli każdy egzamin w maseczkach na twarzach. Arkusze rozdawano i zbierano w rękawiczkach jednorazowych. Wyjątkowo egzaminy odbywały się przy otwartych drzwiach, a sale regularnie wietrzono.

Wyjątków, jak się okazuje, było sporo. Mimo wielu obostrzeń organizacyjnych wynikających z wytycznych GIS, egzamin przebiegał spokojnie i w warunkach bezpiecznych zarówno dla zdających, jak i członków zespołów nadzorujących.

Ostatni egzamin dla uczniów Elektryczniaka odbył się 29 czerwca. Maraton maturalny zamknął absolwent zdający historię muzyki. Wyniki zostaną ogłoszone 11 sierpnia, a zanim to się stanie… kilka danych statystycznych.

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpiło 192 tegorocznych absolwentów Elektryczniaka, którzy wraz z kolegami z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin w całości lub z pojedynczych przedmiotów, 8 czerwca przystąpili do maturalnych zmagań.

Tradycyjnie zmagania maturalne zaczęły się od trzech egzaminów na poziomie podstawowym, do których obowiązkowo musiał przystąpić każdy zdający: egzaminu z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. A później jedno obowiązkowe rozszerzenie. Chociaż takich, którzy ograniczyli się do wyboru jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – było niewielu. Zwykle zdający przystępowali do trzech egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku maturzyści nie musieli zadawać egzaminów ustnych, co wielu przyjęło z radością. I to też był kolejny wyjątekJ

Podobnie, jak obserwujemy już od kilku lat, najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym była matematyka – 186 zdających. Tuż za nią, tradycyjnie uplasował się język angielski – 153 zdających, następnie fizyka – 98 zdających, informatyka – 54 zdających oraz język niemiecki – 25 zdających. Nie zabrakło również śmiałków, którzy zdecydowali się na egzamin z języka polskiego – 10 zdających, geografii - 4 zdających, historii – 3 zdających, wiedzy o społeczeństwie – 2 zdających, języka francuski - 1 zdający oraz historii muzyki – 1 zdający. Spośród przedmiotów rzadko wybieranych (nie tylko w naszej Szkole), pojawił się ponownie język łaciński i kultura antyczna - 2 zdających.

Tak duża liczba egzaminów i zdających wymagała dobrej logistyki oraz bardzo dużego zaangażowania nauczycieli i pracowników Szkoły.

Wysiłek maturalny za nami. Teraz pozostaje odpoczywać i czekać na wyniki egzaminów, które zostaną ogłoszone 11 sierpnia.

Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące wyniki, które pozwolą spełnić wszystkim edukacyjne marzenia :)

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy w tak trudnych warunkach rzetelnie wypełniali swoje obowiązki pełniąc funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących podczas egzaminów maturalnych, oraz pracownikom obsługi, którzy przygotowywali sale na kolejne egzaminy od strony technicznej.