WYCIECZKA DO ELEKTROWNI SZCZYTOWO - POMPOWEJ W DLOUHE STRANE

W dniu 15.11.2019r  uczniowie klasy 4B i 3B wzięli udział w wycieczce do elektrowni Dlohe Strane w Czechach. Elektrownia ta to nie tylko magiczna budowla, ale także największa elektrownia wodna w Republice Czeskiej. Jest posiadaczką trzech „naj”: ma największą pompoturbinę w Europie (325 MW), największy spad wody  (510,7 m) i największą łączną moc w  (2 x 325 MW). Elektrownia szczytowo-pompowa DlouheStrane współpracuje z elektrownią atomową w Temelinie, w czasie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną (w nocy) pobiera energię i pompuje wodę z dolnego do górnego zbiornika, a w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną odwraca proces i produkuje energię.

W elektrowni tej Czesi zwracają szczególną uwagę na ekologię i minimalizowanie wpływu elektrowni na środowisko naturalne i ochronę krajobrazu. Cała elektrownia została wydrążona we wnętrzu góry i jest praktycznie niewidoczna. Podstawowymi elementami elektrowni to dwa zbiorniki wodne, górny i dolny, o różnicy poziomów w pionie ponad 500m oraz sterowni. Oba zbiorniki łączą dwie sztolnie upadowe, od górnego zbiornika do zespołu hydrozespołów o długościach: 1547 m i 1499 m oraz średnicy 3,6 m, natomiast na odcinku najniższym od hydrozespołów do zbiornika dolnego odpowiednio o długościach: 354 m i 390 m oraz średnicy 5,2 m. Górny zbiornik został wykonany poprzez ścięcie wierzchołka góry, a następnie wydrążeniu w niej zbiornika o wymiarach: długości około 710 m, szerokości 240 m i głębokości 26 m. Szczególne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił wydrążony w skale tunel o długości ponad 800m i sterownia, tzw. kawerna, czyli wykute pomieszczenie o wymiarach: 87,15 m × 25, 5 m i wysokości 50 m z umieszczonymi w niej dwoma (największymi w Europie) 24 m odwróconymi hydrozespołami typu Francisa FR100  o mocy czynnej 325 MW. Dodatkowo w kawernie umieszczone są dwie suwnice o udźwigu 250 ton. Łączna moc elektrowni to 650MW, przy tej mocy może pracować około 6 godzin. Uruchomienie turbogeneratorów do pracy trwa około 100 s.

Podczas wycieczki nasi uczniowie zwiedzili również Sanktuarium Maria Hilf w Zlatych Horach, miejsce gdzie corocznie spotykają się i modlą pielgrzymi z trzech narodów: Polski, Czech i Niemiec. Nasi uczniowie zapoznali się z  historią sanktuarium oraz podziwiali jego wnętrza.