TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 5.03.2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Agata Łozińska, Marcin Bzdzion i Olivier Woźniak. Ex equo I miejsce z wynikiem 15 pkt. zajęli: Dawid Sojka / kl. 1b / i Marcel Andruszków / kl. 1c /.

Czytaj więcej...

POKAZY Z I POMOCY W CWK

W dniu 5.02.2020 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym z okazji zawodów robotów, grupa ratownicza szkolnego Koła LOK prezentowała pokazy udzielania I pomocy. W pokazach udział wzięli: Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion, Kuba Nakonieczny, Maksymilian Bilski, Natalia Malinowska, Agata Łozińska, Wiktoria Pagacz, Łukasz Sowada i Damian Pielka. Opiekunem grupy był p. Edward Łakomy, który przygotował scenariusz pokazów.

Na 4 stanowiskach (ewakuacja z pojazdu podczas wypadku drogowego, RKO, wynoszenie poszkodowanych z rejonu zagrożenia oraz pomoc podczas udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego i napadu padaczkowego), ratownicy SzK LOK demonstrowali zasady udzielania I pomocy. Była to również okazja do doskonalenia swoich umiejętności praktycznych, zwłaszcza dla młodszych ratowników z klas pierwszych, którzy będą sukcesywnie zastępować starszych kolegów w następnych latach

Czytaj więcej...

SZKOŁA NA MEDAL

Opolski „ Elektryczniak’’ nie tylko utrzymuje ożywione kontakty i znakomicie współpracuje z jednostkami i organizacjami branży „ elektrycznej’’, ale także z organizacjami pożytku publicznego, związkami i stowarzyszeniami, działającymi w przestrzeni publicznej. Przykładem takiej działalności jest współpraca ze ZKRPiBWP oraz SKMP ONZ.

Ta wieloletnia współpraca zaowocowała uhonorowaniem naszej szkoły wyróżnieniami, przyznanymi przez w/w organizacje. Dekoracje sztandaru szkoły miały miejsce z okazji zakończenia roku szkolnego, bądź Dnia Patrona Szkoły. Obecnie odznaczenia te z krótkim opisem będą ogólnie dostępne w specjalnej gablotce w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE WIGILIJNE AKTYWU SzK LOK

W dniu 19.12.br. aktyw koła szkolnego LOK spotkał się, aby w przedświątecznym nastroju powspominać wydarzenia, które w mijającym roku były udziałem naszych członków. A tych wydarzeń było dużo i każde z nich ma swój koloryt. Jesteśmy praktycznie jedynym szkolnym kołem LOK w województwie (a nawet w kraju), które prowadzi wielotematyczną działalność, rozwijającą zainteresowania młodzieży. Od wielu lat (w przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie naszej działalności),  w naszym kole działalność prowadzą sekcje: strzelecka, sportów obronnych, pożarnicza, informatyczna, ratownictwa medycznego oraz misji pokojowych.

Aktyw SzK z wielkim zaangażowaniem realizuje zadania nakreślone w „Rocznych planach zamierzeń SzK LOK’’ (patrz zakładka Koło szkolne LOK – mój artykuł „18 lat koła szkolnego LOK’’). Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Obecny na spotkaniu opiekun SzK LOK Edward Łakomy, dziękował aktywowi za „ już’’ i wyraził przekonanie, że nadal będą  z takim samym zaangażowaniem działać na rzecz społeczności opolskiego „Elektryczniaka’’. Złożył świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim członkom SzK LOK o raz ich najbliższym.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SzK LOK

W dniu 8.10.2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SzK LOK. Dokonano podsumowania pracy Zarządu i poszczególnych sekcji specjalistycznych Koła ( osiągnięcia Koła w załączniku). Znakomicie pracowały wszystkie sekcje, ale na szczególne wyróżnienie zasłużyła sekcja ratownictwa medycznego (grupa ratownicza), której członkowie uczestniczyli m.inn. w zawodach w ZSMed. w Brzegu, prezentowali czynności z zakresu   I pomocy w CWK, w Banderozie i na terenie szkoły ( ewakuacja), brali udział w warsztatach, organizowanych przez straż pożarną. Członkowie sekcji misji pokojowych już po raz kolejny okazali się najlepsi w konkursie wojewódzkim nt. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych. Członkowie koła wspierali akcję honorowego dawstwa krwi. Zarząd ściśle współpracował z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

Czytaj więcej...