Drodzy Absolwenci,

ukończyliście naukę w Zespole Szkół Elektrycznych – placówce, którą z pewnością będziecie pamiętali przez długie lata. Naszą szkołę od 1946r ukończyło już ponad 22 tysięcy absolwentów, od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych zarówno w województwie opolskim jak i kraju. Ten wspaniały sukces osiągnęliśmy głównie dzięki wspaniałym uczniom i ich pracy, ale też dzięki wysiłkowi wielu nauczycieli, pracowników szkoły, wsparciu rodziców, kolegów oraz wielu innych osób. Chcąc doskonalić działalność naszej znakomitej Szkoły i tworzyć warunki oraz klimat dla młodszych kolegów, prosimy o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów. Ankieta jest anonimowa, a za jej wypełnienie z góry dziękujemy.

1. W jakich latach uczęszczał/a Pan/Pani do Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu?

od do

2. Jaki był Pana/Pani ówczesny profil i kierunek kształcenia?


3. Czy po ukończeniu edukacji w Zespole Szkół Elektrycznych podjął Pan / podjęła Pani dalszą naukę?


4. Jaki rodzaj dalszego kształcenia podjął Pan/podjęła Pani?

studia magisterskie
studia inżynieryjne
studia licencjackie
studia policealne
pracuję na umowę zlecenie
pracuję na własny rachunek
wyjechałem/-am za granicę
inne:

5. Jaki zawód wykonuje Pan / Pani obecnie i na jakim stanowisku?

Zawód
Stanowisko

6. Jak z perspektywy lat może Pan/ Pani posługując się skalą ocenić trafność niżej wymienionych następujących twierdzeń dotyczących Zespołu Szkół Elektrycznych?

Sukcesy zawodowe zawdzięczam wysokiemu poziomowi kształcenia w mojej szkole:

Szkoła zapewniła mi wszechstronną wiedzę potrzebną do zaplanowania mojej przyszłości i pomogła w wyborze mojej drogi życiowej:

Dzięki solidnemu wykształceniu zdobytemu w szkole dobrze sobie radzę w pracy:

Poza wykształceniem zawodowym w szkole uzyskałem/am dobre przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia:

Czas spędzony w szkole to okres przyjemny i dobrze wspominam panującą w niej atmosferę:

7. Jaki obecnie posiada Pan/ Pani tytuł naukowy?

doktor
magister
inżynier
magister inżynier
licencjat
technik
brak tytułu
inne:

8. Dokonany przed laty wybór szkoły ocenia Pan/Pani jako:


9. Czy obecnie pracuje Pan/ Pani zawodowo?


10. Co po latach nauki Panu/ Pani w szkole najbardziej się podobało? A co wymagało poprawy, zmiany?