Prosimy o zapoznanie się z informacją.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminów maturalnych, w dniach 10 - 23 maja 2024 r. nastąpi wyłączenie wybranych sal dydaktycznych w szkole. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć w tych salach, odbędą się w pomieszczeniach zastępczych. 


17 maja 2024 r. /piątek/
wyłączone sale: 13, 43, 44 – cały dzień;
sale: 11, 12, 15, 16, 47, 48, 49, 50, 51, 52 – od lekcji 8 (godz. 14.05)

Sale zastępcze:
Sala 43
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 48
6 lekcja – sala 28
Sala 44
1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 38
4 lekcja – sala 50
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 42
7 lekcja – sala 28
Sala 11
8 lekcja – sala 38
Sala 15
8 lekcja – sala 30
Sala 51
8 lekcja – sala 46

Back to top