ELEKTRYCZNIAK NA TURNIEJU Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Dzień Dziecka

W czwartek 2 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Szarych Szeregów w Opolu odbył się turniej sportowy.

Uczniowie opolskich szkół podstawowych rywalizowali w biegach przełajowych, za które odpowiedzialni byli uczniowie naszej szkoły. Wszystkie konkurencje były wymagające, a młodzi sportowcy pełnie emocji i chęci zwycięstwa walczyli o każdą sekundę, którą precyzyjnie mierzyli uczniowie i uczennice Elektryczniaka. Imprezę zorganizował Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze spółką ECO i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W tegoroczną organizację akcji Dnia Dziecka dla szkół podstawowych włączyła się także nasza szkoła.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE PO LATACH

Spotkanie po latach

W sobotnie popołudnie po 30 latach od ukończenia szkoły absolwenci klasy VB o specjalności elektromechanika ogólna spotkali się w swojej dawnej szkole.

Gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Władysław Opoka, przedstawiając kolejno nieznane powszechnie fakty z historii szkoły, nakreślił również stan obecny. Później mimo swojej ugruntowanej społecznej i zawodowej pozycji wszyscy poddali się rygorowi szkolnemu i karnie zasiedli w ławkach laboratorium maszyn i napędu elektrycznego. Lekcję z maszyn elektrycznych podobnie jak ponad 30 lat wcześniej poprowadził pan Ryszard Piasta. Ocen nie było, tylko aplauz dla mistrzostwa nauczyciela.

Czytaj więcej...

PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

stypendia

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do założenia wniosku dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w dziale Edukacja lub w sekratariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Czytaj więcej...

MECHATRONICY Z ELEKTRYCZNIAKA PODDANI BADANIOM ESPAD

matura

W dniu 25 maja 2011 roku uczniowie klasy II technikum zostali poddani badaniom ankietowym na temat używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badanie zainicjowane w 1995 roku przez Grupę Pompidou (Rada Europy) zostało przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Badanie przeprowadzone w wylosowanej klasie metodą ankiety audytoryjnej przeprowadziła Pani Marzena Puchała.

Obecnie badanie ma przynieść odpowiedź na pytanie o skalę problemu w roku 2011 w 40 krajach europejskich oraz nakreślić kierunek dalszych zmian.

Dotychczas badania były prowadzone w latach 1995, 1999, 2003, 2007. Wyniki badania będą publikowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych na poziomie miasta, województwa i kraju, w sposób, który uniemożliwia identyfikację wyników z pojedynczych wylosowanych klas i szkół.

MATURA PISEMNA ZAKOŃCZONA

matura

18 maja 2011 r. był ostatnim dniem matury pisemnej w Opolskim Elektryczniaku. Zakończyła się ona egzaminem z historii oraz chemii.

W Opolskim Elektryczniaku do egzaminu maturalnego absolwentów sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 przystąpiło 236 absolwentów ( 227 z Publicznego Technikum Nr 5 i 9 z Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych ).

Egzamin rozpoczął się zdawaniem przedmiotów obowiązkowych. 4 maja 2011 r. W odpowiednio przygotowanych salach wyposażonych w dozwolone pomoce naukowe absolwenci pisali egzamin maturalny z języka polskiego, natomiast 5 maja 2011 r. z matematyki. Dwóch absolwentów wybrało język polski na poziomie rozszerzonym, a 49 matematykę.

Obowiązkowym przedmiotem maturalnym jest również język obcy. Z języka angielskiego egzamin na poziomie podstawowym pisało 172 absolwentów, z języka niemieckiego natomiast 71. Poziom rozszerzony z języka angielskiego wybrało 13, a z języka niemieckiego 20 absolwentów.

Czytaj więcej...

XXX ROCZNICA ZAMACHU NA PAPIEŻA JANA PAWŁA II

babinkton_1

Środa, 13 maja 1981 roku, Rzym- strzały na Placu Świętego Piotra.

W tym roku mija trzydziesta rocznica zamachu na Jana Pawła II, którego dokonał w Rzymie turecki terrorysta, Mehmed Ali Agca. Działo się to we środę -13 maja 1981 roku, w czasie papieskiej audiencji generalnej na Placu Św. Piotra, dokładnie o godzinie 17.19.

Zamachowiec miał 3 wspólników- Turków z organizacji terrorystycznej ,,Szare Wilki” , którzy także znajdowali się wśród uczestników w audiencji. Papież od godziny 17.00. okrążał Plac w odkrytym samochodzie, towarzyszył mu sekretarz, ksiądz Stanisław Dziwisz (obecnie kardynał). Wokół papieża znajdowało się kilkunastu żandarmów, ale ochrona nie była ścisła. Jan Paweł II co chwilę zwracał się w stronę wiernych i rozmawiał z nimi, a to utrudniało skuteczne działanie ochrony.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK WSPOMAGA DZIECI Z UGANDY

babinkton_1

W odpowiedzi na apel Polskich Wolontariuszy, którzy poświęcili swoje życie najbardziej potrzebującym dzieciom w Ugandzie w naszej szkole zostanie przeprowadzona akcja: „KOCYK DLA DZIECKA Z UGANDY”. Już w przyszłym tygodniu w środę (18 maja) i w czwartek (19 maja) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzą zbiórkę pieniędzy, za które zostaną zakupione koce dla dzieci z Afryki. Koszt zakupu jednego kocyka, liczony z transportem przesyłki do Ugandy to 20zł.

Polska misjonarka – Honorata Wąsowska wraz z mężem Piotrem i grupą wolontariuszy już od 2007 roku działa w dystrykcie Kyenjojo, gdzie powstały już cztery domy dziecka dla ugandyjskich sierot, wspierane przez polskich darczyńców. W domach dziecka stale brakuje artykułów codziennego użytku i środków higienicznych. Problem stanowi brak pościeli i koców. Dzieci śpią często w trójkę pod jednym starym, zniszczonym kocem. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw potrzebom naszym bliźnim i otworzyć nasze serca na ich apel.

Patronatem honorowym całe przedsięwzięcie objął Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Władysław Opoka.

Czytaj więcej...

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2011/2012

Study out of limits

MATURZYSTO!!!

 Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich

 i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji oraz z innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2011/2012.

Czytaj więcej...

KONSTYTUCJA 3 MAJA JAKO PRZEWRÓT POLITYCZNY. W 220 ROCZNICĘ USTAWY ZASADNICZEJ Z 1791 ROKU.

Study out of limits

Konstytucja 3 Maja jako przewrót polityczny.
W 220 rocznicę Ustawy Zasadniczej z 1791 roku.

 Dzieje Polski są często traktowane jako pasmo niewykorzystanych możliwości. Wiele dobrego próbowali dokonać nasi przodkowie, ale nie zawsze to wychodziło (dość przytoczyć tutaj nie w pełni wykorzystane zwycięstwo pod Grunwaldem). Wydaje się, że Konstytucję 3 Maja, której 220-lecie obchodzimy w tym roku, należy potraktować inaczej.

Czytaj więcej...

OPOLSKI ELEKTRYCZNIAK ŻEGNA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM

Study out of limits

„Wspomnienie jest formą spotkania”

Khalil Gibran

29 kwietnia 2011r. o godzinie 9.00 w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbyło się pożegnanie absolwentów Publicznego Technikum Nr 5 oraz Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych.

Uroczystość prowadzili: Anna Jackowska – uczennica klasy 1dt oraz Przemysław Kraszewski uczeń klasy 3dt. Absolwentów przywitał dyrektor Władysław Opoka, który pogratulował im ukończenia bardzo dobrej szkoły. W wystąpieniu swoim podziękował za zaangażowanie w sprawy społeczności uczniowskiej, liczny udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach sportowych. Życzył zebranym powodzenia na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz powodzenia w dorosłym życiu.

Czytaj więcej...