GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Targi książki

Samorząd uczniowski organizuje giełdę podręczników. Uczniów chcących sprzedać podręczniki zapraszamy w czwartek i w piątek (8 i 9 września) na 2 i 3 lekcji oraz na długiej przerwie do gabinetu nr 20. Sprzedawana książka powinna być wyposażona w kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą właściciela oraz sugerowaną ceną. Ponadto każdy uczeń musi mieć listę pozostawianych do sprzedania podręczników.

Sprzedaż odbywać się będzie w poniedziałek i wtorek.

Uczniowie kupujący podręczniki proszeni są o posiadanie drobnych pieniędzy!

Od 15 września będzie można się zgłaszać po odbiór pieniędzy bądź niesprzedanych podręczników. Pieniądze nieodebrane do końca września zostaną przeznaczone na cel charytatywny! Nieodebrane podręczniki przekażemy gorzej sytuowanym uczniom!

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ!

Początek roku szkolnego 2011/2012
Nowy rok szkolny czas zacząć!

 Nie wolno wam unikać wysiłku, chyba po to, żeby podjąć wysiłek jeszcze większy;

gdyż zadaniem waszym jest rosnąć

Antoine de Saint-Exupéry

1 września 2011 to pierwszy dzień pobyty w szkole młodzieży „Opolskiego Elektryczniaka”. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się Mszą św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu o godz. 8.00. Ks. Proboszcz Rudolf Świerc, dziękując tak licznie zgromadzonej młodzieży wraz z nauczycielami i dyrekcją podkreślił, by w czasie procesu zdobywania wiedzy i odkrywania talentów, młodzież nie zapomniała by stawać się lepszym człowiekiem, wzrastać w człowieczeństwie.

Czytaj więcej...

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Lidzbark 2011
Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 (o charakterze socjalnym)

 Uczniowie mieszkający w Opolu i spełniający warunki ubiegania się o stypendium szkolne, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły pok. 35 najpóźniej 15 września br. wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o dochodach (np. zarobki, emerytury, renty, alimenty itp. oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Stypendium przysługuje uczniom do ukończenia 24 roku życia i dochodzie na członka rodziny nieprzekraczającym 351 netto zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może składać uczeń/słuchacz lub rodzic w imieniu niepełnoletniego ucznia.

Uczniowie mieszkający poza Opolem mogą ubiegać się o w/w stypendium w swoim urzędzie gminy, który określa szczegółowe warunki składania wniosków.

Dyplomy z Egzaminu

Dyplomy z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe są do odbioru w sekretariacie szkoły

od poniedziałku w godz 9.00 do 14.00

WALTER JANETZKO - WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Walter Janetzko
(08.06.1941 – 18.08.2011)

Dnia 18 sierpnia 2011 r. zmarł emerytowany nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Walter Janetzko.

Urodził się 8 czerwca 1941 r w Komprachcicach – tu uczył się w Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1955r. Rozpoczyna naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu uzyskując w 1957r. zawód montera maszyn elektrycznych.

Pracę rozpoczyna 1 sierpnia 1957 r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu w charakterze elektromontera.

Po odbyciu służby wojskowej wraca do pracy i w 1965 roku uzyskuje tytuł mistrzowski w zawodzie elektromontera.

Z dniem 1 maja 1972 r. decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zostaje mianowanym nauczycielem zawodu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu. 31 sierpnia 1987 r, przechodzi na emeryturę ale jako nauczyciel zawodu pracuje dalej w niepełnym wymiarze godzin do sierpnia 2002r.

Walter był wspaniałym pracownikiem i nauczycielem. Jako elektromonter był fachowcem od tego co stare i nowe. Zawsze punktualny, przygotowany do pracy i chętny do pomocy uczniom, kolegom, nauczycielom zawodu i szkoły. Pogodny i zadowolony z tego co robi, chętny do pracy na rzecz innych, zawsze służący radą i pomocą.

Odchodzi od nas wielki przyjaciel i sojusznik oświaty zawodowej opolskiego ELEKTRYCZNIAKA, z którym związał się jako uczeń, pracownik i nauczyciel.

Żegnam Cię dzisiaj tu na cmentarzu w Komprachcicach – tu gdzie się urodziłeś, uczyłeś i mieszkałeś jako wzorowy ojciec i rodzic.

Żegna cię delegacja naszego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, dyrekcja szkoły, wieloletni kierownik warsztatów szkolnych, koleżanki i koledzy z pracy, absolwenci oraz społeczność Komprachcic.

Będziemy o Tobie pamiętać.

Spoczywaj w spokoju.

Rodzinie naszego zmarłego przyjaciela składamy wyrazy głębokiego współczucia.

OFERTA KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH

Rekrutacja do Technikum dla Dorosłych

Nauka w trzyletnim Uzupełniającym Technikum Elektrycznym dla Dorosłych kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego technika w bardzo atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodach: technika elektryka lub technika elektronika oraz uzyskaniem świadectwa maturalnego, które umożliwi Ci kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (w: poniedziałki, wtorki, czwartki) od godz. 15.00 -19.50

Szkoła gwarantuje zajęcia, które prowadzą znakomici nauczyciele w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych laboratoriach.

Nauka w szkole jest bezpłatna!

Warunki przyjęcia do szkoły:

- świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodach elektrycznych lub elektronicznych (nie wymagany jest dyplom zawodowy)

- podanie

- 2 zdjęcia

Podania przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2011 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły, który czynny jest codziennie od godz. 8.00 -15.00

WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Wspomnienie
mgr Maria Wawrzynkiewicz - Anioł
(02.02.1946-12. 07. 2011)

 W lipcu 2011 roku zmarła emerytowana nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Maria Wawrzynkiewicz-Anioł. Urodziła się 2 lutego 1946 roku w Opaleniu powiat Tczew, w województwie gdańskim. W 1963 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

Z Opolem związała się od jesieni 1963 roku, kiedy podjęła studia na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Wybór odległego Opola na miejsce studiów wynikał ze spraw rodzinnych. W 1968 roku uzyskała dyplom magistra matematyki. W tym samym roku rozpoczęła pracę nauczycielki w szkole podstawowej w Malinie koło Opola.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO TECHNIKUM W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

Zakończenie naboru

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (1 klasa), elektryk (1 klasa), elektronik (1 klasa), teleinformatyk (1 klasa) i informatyk (2 klasy). Ogółem do sześciu oddziałów przyjęto 193 tegorocznych absolwentów gimnazjum.

Wszystkim przyjętym kandydatom do technikum oraz rodzicom przekazuję gratulacje i życzę, by dokonany wybór tej najlepszej na Opolszczyźnie szkoły technicznej wypełnił się znakomitymi wynikami w nauce oraz wspaniałym i bezpiecznym okresem przechodzenia z okresu dziecka do dorosłego i odpowiedzialnego młodego obywatela naszej Opolszczyzny, Polski, Europy i świata.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum udanego bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2011/2012.

Władysław Opoka

TYTUŁY DLA NAUCZYCIELI ZA ROK 2010/2011

Największy autorytet.
Podobno w dzisiejszym świecie coraz trudniej o autorytety, czyli o ludzi, którzy cieszą się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą. W naszej szkole jednak nie trudno o autorytety, czyli o nauczycieli, którzy na taką powagę zasługują. W wyniku głosowania klas programowo najwyższych, poszczególne tytułu zostały przyznane: Nie brano pod uwagę kandydatów, którzy pełnią funkcję kierownicze w Zespole Szkół Elektrycznych.

Czytaj więcej...

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Wykaz podręczników do klasy pierwszej Technikum Elektrycznego zawód - technik elektryk

1. Język polski B. Drabik, J. Pstrąg, A. Zawadzki – Klucz do świata. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I, cz. 1.i 2 Wydawnictwo szkolne PWN

2. Język niemiecki - informacja we wrześniu

3. Język angielski - T. Fall, P. A. Davies, M. Wieruszewska – :MATURA SOLUTIONS”, Poziom Intermediate.

4. Historia – J. Chińska – Mika, W. Lengauer, M. Tymowski… – Historia 1 . Zakres podstawowy. wyd. WSiP

5. Matematyka - M. Karpiński, M. Dobrowolska M. Braun, J. Lech Matematyka z plusem, zakres rozszerzony- podręcznik, wyd. GWO – nowe wydanie

6. Fizyka i astronomia B. Sagnowska - „ Fizyka i astronomia dla każdego” wyd.ZamKor

Czytaj więcej...