STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Lidzbark 2011
Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 (o charakterze socjalnym)

 Uczniowie mieszkający w Opolu i spełniający warunki ubiegania się o stypendium szkolne, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły pok. 35 najpóźniej 15 września br. wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o dochodach (np. zarobki, emerytury, renty, alimenty itp. oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Stypendium przysługuje uczniom do ukończenia 24 roku życia i dochodzie na członka rodziny nieprzekraczającym 351 netto zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może składać uczeń/słuchacz lub rodzic w imieniu niepełnoletniego ucznia.

Uczniowie mieszkający poza Opolem mogą ubiegać się o w/w stypendium w swoim urzędzie gminy, który określa szczegółowe warunki składania wniosków.

Dyplomy z Egzaminu

Dyplomy z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe są do odbioru w sekretariacie szkoły

od poniedziałku w godz 9.00 do 14.00

WALTER JANETZKO - WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Walter Janetzko
(08.06.1941 – 18.08.2011)

Dnia 18 sierpnia 2011 r. zmarł emerytowany nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Walter Janetzko.

Urodził się 8 czerwca 1941 r w Komprachcicach – tu uczył się w Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1955r. Rozpoczyna naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu uzyskując w 1957r. zawód montera maszyn elektrycznych.

Pracę rozpoczyna 1 sierpnia 1957 r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu w charakterze elektromontera.

Po odbyciu służby wojskowej wraca do pracy i w 1965 roku uzyskuje tytuł mistrzowski w zawodzie elektromontera.

Z dniem 1 maja 1972 r. decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zostaje mianowanym nauczycielem zawodu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu. 31 sierpnia 1987 r, przechodzi na emeryturę ale jako nauczyciel zawodu pracuje dalej w niepełnym wymiarze godzin do sierpnia 2002r.

Walter był wspaniałym pracownikiem i nauczycielem. Jako elektromonter był fachowcem od tego co stare i nowe. Zawsze punktualny, przygotowany do pracy i chętny do pomocy uczniom, kolegom, nauczycielom zawodu i szkoły. Pogodny i zadowolony z tego co robi, chętny do pracy na rzecz innych, zawsze służący radą i pomocą.

Odchodzi od nas wielki przyjaciel i sojusznik oświaty zawodowej opolskiego ELEKTRYCZNIAKA, z którym związał się jako uczeń, pracownik i nauczyciel.

Żegnam Cię dzisiaj tu na cmentarzu w Komprachcicach – tu gdzie się urodziłeś, uczyłeś i mieszkałeś jako wzorowy ojciec i rodzic.

Żegna cię delegacja naszego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, dyrekcja szkoły, wieloletni kierownik warsztatów szkolnych, koleżanki i koledzy z pracy, absolwenci oraz społeczność Komprachcic.

Będziemy o Tobie pamiętać.

Spoczywaj w spokoju.

Rodzinie naszego zmarłego przyjaciela składamy wyrazy głębokiego współczucia.

OFERTA KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH

Rekrutacja do Technikum dla Dorosłych

Nauka w trzyletnim Uzupełniającym Technikum Elektrycznym dla Dorosłych kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego technika w bardzo atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodach: technika elektryka lub technika elektronika oraz uzyskaniem świadectwa maturalnego, które umożliwi Ci kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (w: poniedziałki, wtorki, czwartki) od godz. 15.00 -19.50

Szkoła gwarantuje zajęcia, które prowadzą znakomici nauczyciele w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych laboratoriach.

Nauka w szkole jest bezpłatna!

Warunki przyjęcia do szkoły:

- świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodach elektrycznych lub elektronicznych (nie wymagany jest dyplom zawodowy)

- podanie

- 2 zdjęcia

Podania przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2011 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły, który czynny jest codziennie od godz. 8.00 -15.00

WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Wspomnienie
mgr Maria Wawrzynkiewicz - Anioł
(02.02.1946-12. 07. 2011)

 W lipcu 2011 roku zmarła emerytowana nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Maria Wawrzynkiewicz-Anioł. Urodziła się 2 lutego 1946 roku w Opaleniu powiat Tczew, w województwie gdańskim. W 1963 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

Z Opolem związała się od jesieni 1963 roku, kiedy podjęła studia na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Wybór odległego Opola na miejsce studiów wynikał ze spraw rodzinnych. W 1968 roku uzyskała dyplom magistra matematyki. W tym samym roku rozpoczęła pracę nauczycielki w szkole podstawowej w Malinie koło Opola.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO TECHNIKUM W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

Zakończenie naboru

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (1 klasa), elektryk (1 klasa), elektronik (1 klasa), teleinformatyk (1 klasa) i informatyk (2 klasy). Ogółem do sześciu oddziałów przyjęto 193 tegorocznych absolwentów gimnazjum.

Wszystkim przyjętym kandydatom do technikum oraz rodzicom przekazuję gratulacje i życzę, by dokonany wybór tej najlepszej na Opolszczyźnie szkoły technicznej wypełnił się znakomitymi wynikami w nauce oraz wspaniałym i bezpiecznym okresem przechodzenia z okresu dziecka do dorosłego i odpowiedzialnego młodego obywatela naszej Opolszczyzny, Polski, Europy i świata.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum udanego bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2011/2012.

Władysław Opoka

TYTUŁY DLA NAUCZYCIELI ZA ROK 2010/2011

Największy autorytet.
Podobno w dzisiejszym świecie coraz trudniej o autorytety, czyli o ludzi, którzy cieszą się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą. W naszej szkole jednak nie trudno o autorytety, czyli o nauczycieli, którzy na taką powagę zasługują. W wyniku głosowania klas programowo najwyższych, poszczególne tytułu zostały przyznane: Nie brano pod uwagę kandydatów, którzy pełnią funkcję kierownicze w Zespole Szkół Elektrycznych.

Czytaj więcej...

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Wykaz podręczników do klasy pierwszej Technikum Elektrycznego zawód - technik elektryk

1. Język polski B. Drabik, J. Pstrąg, A. Zawadzki – Klucz do świata. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I, cz. 1.i 2 Wydawnictwo szkolne PWN

2. Język niemiecki - informacja we wrześniu

3. Język angielski - T. Fall, P. A. Davies, M. Wieruszewska – :MATURA SOLUTIONS”, Poziom Intermediate.

4. Historia – J. Chińska – Mika, W. Lengauer, M. Tymowski… – Historia 1 . Zakres podstawowy. wyd. WSiP

5. Matematyka - M. Karpiński, M. Dobrowolska M. Braun, J. Lech Matematyka z plusem, zakres rozszerzony- podręcznik, wyd. GWO – nowe wydanie

6. Fizyka i astronomia B. Sagnowska - „ Fizyka i astronomia dla każdego” wyd.ZamKor

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2010 / 2011„Znów za nami jest rok szkolny
Dni minęły Ci mozolne
Dziś świadectwo w ręku masz
Na wakacje nadszedł czas”

22 czerwca to ostatni dzień pobytu w szkole młodzieży „Opolskiego Elektryczniaka”. Właśnie w tym dniu zakończył się rok szkolny 2010/2011. O godz. 8.00 w intencji młodzieży i nauczycieli w parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została msza święta. Następnie o godz. 9.00 na boisku szkolnym rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą prowadzili uczniowie: Anna Jackowska, Żaneta Ozimek oraz Hubert Dęga, nad dźwiękiem czuwał Maciej Matusik. Na uroczystość przybyli: Pani Agnieszka Harus i Pan Grzegorz Kozacki dyrektor administracyjny El12 oraz Pan Stanisław Łągiewka.

Czytaj więcej...

EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW

Szkoła Liderów

W dn. 10 – 16 czerwca członkinie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROELEKTRYK Anna Jackowska i Żaneta Ozimek wzięły udział w edukacyjnym obozie szkoleniowym organizowanym cyklicznie przez Europejskie Forum Młodzieży.

Program ‘Euroweek - Szkoła Liderów’ obejmuje cztery bloki przedmiotowe; Praca w grupie, Kierowanie, Praca i Europa. Około 70% zajęć prowadzona jest w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Indonezji, Ekwadoru, Meksyku, Wietnamu i Turcji. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce, MEN-em, MSZ –Em i innymi ministerstwami oraz przedstawicielami parlamentarzystów europejskich.

Czytaj więcej...