UWAGA MATURZYŚCI!

Wyższa Szkoła Bankowa

Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu organizuje w czasie ferii zimowych „Powtórki do matury 2012”. Kurs przygotowawczy obejmować będzie zajęcia z matematyki oraz języka angielskiego (24 godz. dydaktyczne), poziom do wyboru – podstawowy, bądź rozszerzony.

Warunkiem uczestnictwa jest osobiste zapisanie się w Biurze Informacji i Rekrutacji Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Opole, ul. Kośnego 72) do dnia 9 stycznia (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00).

Udział w powtórce kosztuje symboliczne dwa złote za godzinę (płatne przy zapisie).

Wszystkie pieniądze uzyskane w ten sposób zostaną przekazane na cel charytatywny.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

Boże Narodzenie

Radosnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2012 Roku wiele zdrowia, szczęścia, radości spełnienia, najskrytszych marzeń!

Życzy Dyrektor Władysław Opoka oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

.

.

ŚWIĄTECZNY ELEKTRYCZNIAK

Świąteczny Elektryczniak

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich… tak też było w ostatnim dniu zajęć w opolskim Elektryczniaku.

Na uroczystym spotkaniu świątecznym zebrała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy. W powietrzu dało się czuć atmosferę radości i wyczekiwania, że święta są już bardzo blisko. Wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej wokół stołu przykrytego obrusem, na którym znajdowały się opłatki oraz piękne stroiki świąteczne.

Ten wyjątkowy dzień był również wyjątkowy ze względu na przedstawienie, które zaprezentowali uczniowie klasy 3 FT. Spektakl teatru cieni wprowadził nas w istotę tajemnicy Bożego Narodzenia. Młodzi artyści wprowadzili nas w niezwykły świat refleksji i zatrzymania się w tym pędzącym święcie by odkryć prawdziwe piękno świąt. Noc Wigilijna zawsze, ale to zawsze - tak jak i w zaprezentowanej opowieści - zbliża nas do siebie, wyzwala wzajemną życzliwość, skłaniała nas do pomocy biednym, samotnym. Dzięki tej nocy jesteśmy lepsi.

Czytaj więcej...

TO WSPANIAŁY PREZENT UCZNIÓW OPOLSKIEGO ELEKTRYCZNIAKA!

Otwarte serce "KREW POD CHOINKĘ”

08.12.2011r. po raz dziesiąty w Elektryczniaku odbył pobór krwi pt. ,,Krew pod prądem”. Organizatorem całej akcji było Szkolne Koło PCK, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Do oddania krwi zgłosiło się wielu uczniów. Pobrano ten cenny lek od 43 dawców i ten sposób uzyskano 18,7 litra krwi. Wszyscy oddający krew otrzymali tradycyjne zestawy upominków przygotowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dla wszystkich był również przygotowany poczęstunek w postaci pączków, owoców i ciepłych napoi., którego fundatorem jest Rada Rodziców.

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych bardzo serdecznie dziękuje uczniom, którzy oddali krew, organizatorom akcji ,,Krew pod prądem”, oraz opiekunowi Szkolnego Koła PCK Pani Bożenie Tulkis za wzorową organizację i propagowanie wspaniałej idei pomocy potrzebującym.

Ten cenny prezent pod choinkę dla potrzebujących, który ratuje życie jest dowodem znakomitej postawy młodego człowieka. Niech ta oddana krew będzie najwspanialszym dowodem uczuciowego serca- za to pięknie w imieniu wielu potrzebujących serdecznie dziękuję życząc wszystkim Wam "Pięknych Świąt” za Wspaniały prezent pod choinkę!

UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA ULEGLI MAGII ZIMY

Zima na lekcji j.niemieckiego"Śnieg skrzy się tysiacem iskier
Czy widzisz, jak piękna pogoda?
Mróz szczypie i w uszy i w nogi,
a w stawie zmarznięta jest woda"

20.12.br klasa 2AT pod kierunkiem pani Grażyny Łomny przygotowała lekcję pokazową z języka niemieckiego , której tematem była "ZIMA- der WINTER".Był to poranek poetyczno- muzyczny poświęcony opisom zimowej aury i, zimowych krajobrazów, i zjawisk pogodowych typowych dla tej pory roku. w tle dało się słyszeć takty symfonii Vivaldiego "4 pory roku-zima" Uczniowie występowałi na tle zmieniających się zimowych pejzaży wyświetlanych na ekranie.

Lekcja zakończyła się odczytaniem i przetłumaczeniem słówek i zwrotów z języka niemieckiego wynotowanych podczas prezentacji, dotyczących opisów typowych dla zimy. Być może powstanie z nich nowy wersz.

Wspólne odśpiwanie kolęd polsich i niemieckich zakończyło to spotkanie.

DELEGACJA ELEKTRYCZNIAKA W EKONOMIKU "OTWARTE SERCE"

Otwarte serce

02.10.2011r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu odbył się VI Koncert Charytatywny ,,Otwarte Serce”. Udział w nim wzięła delegacja z Naszej Szkoły, w składzie: Pan Dyrektor Władysław Opoka, opiekun wolontariatu Bożena Tulkis i uczniowie Aneta Majewska kl.II ct, Kamil Pluta kl.IIet i Michał Steinhof kl.IVBT.

Hasłem przewodnim tego koncertu były słowa ,,A po nocy przychodzi dzień”. Głównym celem była zbiórka środków pieniężnych na Domowe Hospicjum dla Dzieci.

Cały koncert uświetniły występy artystyczne m.in. Zespołu ,,Amazonki” Domu Pomocy w Prószkowie, Zespołu Muzycznego ,,Psotki” z PSP 2 w Opolu, Zespołu ,,Biedronki” z Domu Pomocy w Czarnowąsach, , a także pokaz dopingu w wykonaniu Przemka Leśniaka ucznia LO nr V w Opolu oraz pokaz żonglerki diabolo w wykonaniu Krzysztofa Riewolda ucznia elektryczni aka, który jest półfinalistą programu ,,Mam talent” nadawanym w TVN w 2011 roku.

Wszyscy cieszymy się, że chociaż w ten sposób mogliśmy wziąć udział w koncercie i jednocześnie wesprzeć Domowe Hospicjum.

UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA NA PRELEKCJACH HISTORYCZNYCH

Prelekcje historyczne 

13 i 15 grudnia 2011 roku uczniowie z naszego Koła Historycznego uczestniczyli w dwóch spotkaniach ze świadkami historii, które z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizował Klub Historyczny przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego-Grota w Opolu. 13 grudnia prelekcję wygłosiła Danuta Schetyna (matka byłego Marszałka Sejmu, Grzegorza Schetyny). Pani Schetyna podzieliła się wspomnieniami i refleksjami na temat internowania syna Grzegorza w Obozie Odosobnienia w Potulicach w okresie stanu wojennego. Potulice znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 1981-1983 istniał tam jeden z największych obozów dla internowanych opozycjonistów.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK PONOWNIE W CZOŁÓWCE

BHP

Dnia 8 grudnia 2011 r. w Ratuszu, w Sali im. Karola Musioła ogłoszono wyniki I REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM.

Organizatorem konkursu było Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu i Opolskiej Izby Gospodarczej.

Uczeń naszej szkoły Tomasz Jędrzejewski z klasy 2BT zajął w konkursie wysokie czwarte miejsce i odebrał nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego oraz Prezydent Miasta Opola.

POLICJA Z PRELEKCJĄ W ELEKTRYCZNIAKU

PrelekcjaOdpowiedzialność karna i prawa uczniów nieletnich

W środę 30 listopada 2011r. gościliśmy w szkole policjantkę z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu mł. asp. Panią Stefanię Hadzicką. Tematem prelekcji profilaktycznej, prowadzonej przez Panią aspirant, była odpowiedzialność prawna i karna nieletnich. W spotkaniu brali udział uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół i uczniowie kl. II ET. Omówiono z młodzieżą wybrane zagadnienia prawne zawarte w Ustawie o Postępowaniu w sprawach nieletnich, w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj więcej...

JEŚLI NIE STAN WOJENNY, TO CO?

Stan wojenny

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981-2011) jest rocznicą szczególną. Wydarzenie to trudno jednoznacznie ocenić. Stan wojenny można uznać za dyktaturę wojskową, wprowadzoną z naruszeniem zasad ówczesnej konstytucji. Rodzi się pytanie, czy dyktatura była w ówczesnej sytuacji potrzebna?

Kiedy w maju 1926 roku Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu, przyczynił się do śmierci prawie 400 ludzi, którzy zginęli w bratobójczych walkach. Pomimo to Józef Piłsudski uchodzi dzisiaj za bohatera narodowego i budowniczego niepodległej Polski. Generał armii Wojciech Jaruzelski, który 13 grudnia 1981 roku także dokonał zamachu stanu i przyczynił się do śmierci około 100 osób w latach 1981-1989, jest uważany przez jednych za bohatera, przez innych za zbrodniarza. Ilu jest Polaków, tyle różnych zdań... Szczegółowa ocena stanu wojennego, którą przedstawimy poniżej, będzie kontrowersyjna.

Czytaj więcej...