W ELEKTRYCZNIAKU UCZĄ SIĘ NIE TYLKO UCZNIOWIE :)

14 listopada 2018 r., po raz drugi w tym roku szkolnym, gościliśmy w Szkole Rodziców naszych uczniów, którzy tego dnia spotkali się z wychowawcami, mieli również okazję porozmawiać z nauczycielami uczącymi.

Dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowana została również propozycja wykładu w ramach realizowanego od kilku lat w Elektryczniaku cyklu „Szkoła dla Rodziców”.

„Szkoła dla Rodziców” to proponowane rodzicom podczas spotkań wykłady specjalistów z zakresu wychowania, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów, z jakimi mogą stykać się rodzice podczas kształtowania i wspierania młodego człowieka w drodze do dorosłości. Wśród podejmowanych tematów do tej pory znalazły się między innymi:

Czytaj więcej...

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego  w dniach 20, 21, 22 listopada 2018r. nastąpi wyłączenie wybranych sal dydaktycznych w szkole. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć w tych salach, odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

22 listopada 2018r. /czwartek/
wyłączone sale – 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52

Sale zastępcze:

Sala 11
5 lekcja – sala 41
6 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 1
Sala 12
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 28
7 lekcja – sala 15
Sala 43
5 lekcja – sala 24
6 lekcja – sala 24
Sala 44
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 9
7 lekcja – sala 9
Sala 45
5 lekcja – sala 23
Sala 46
5 lekcja – sala 9
7 lekcja – sala 53

Sala 47
6 lekcja – sala 53

Sala 50
7 lekcja – sala 16

Sala 49
5 lekcja – sala e2
6 lekcja – sala e1
7 lekcja – sala e1
Sala 51
5 lekcja – sala 31
6 lekcja – sala 8
7 lekcja – sala 23

ODKRYWAMY CIEKAWE ZAWODY – LEKCJA TELEINFORMATYKI DLA UCZNIÓW 8. KLASY PSP NR 25 W OPOLU

lekcja teleinformatyki

Co się kryje pod nazwą teleinformatyk? Na czym polega praca teleinformatyka? Na te pytania znaleźli odpowiedź uczniowie klasy 8. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Opolu, którzy 13 listopada uczestniczyli w otwartych zajęciach zawodowych z teleinformatyki przygotowanych i przeprowadzonych w opolskim Elektryczniaku przez Piotra Muszyńskiego – nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Uczestnikom spotkania, po przejściu szkolenia stanowiskowego, udało się wykreować konkretnych abonentów telefonicznych, którym przydzielono dobrane do ich potrzeb usługi. Uczniowie klasy ósmej programowali również centrale telekomunikacyjne, dzięki którym mogli sprawdzić poprawność wykonanych ćwiczeń, dzwoniąc do kolegów biorących udział w zajęciach. Ta część lekcji podobała się gościom najbardziej; nie tylko ze względu na jej towarzyski charakter, ale również przez wzgląd na dumę, którą mogli poczuć po wykonaniu bardzo trudnego dla laików zadania.

Po części praktycznej przyszedł czas na wykład i dyskusję o środkach łączności i usługach, z których każdy na co dzień korzysta. Goście wyszli z zajęć zadowoleni, z wiedzą o zawodzie teleinformatyka i jego miejscu na współczesnym rynku pracy.

SZKOLNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018 roku odbyła się w Naszej Szkole Uroczystość z okazji Setnej Rocznicy Odrodzenia Polski. Okolicznościowy program przygotowali uczniowie klasy 2FT, 4ET (Poczet Sztandarowy) i 4 GT pod kierunkiem nauczyciela historii Dariusza Dzionka. Tło historyczne wydarzeń przedstawił Pan Damian Stankowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Znakomity program muzyczny wykonała Szkolna Orkiestra pod batutą Przemysława Ślusarczyka.

W trakcie uroczystości uczniowie mieli możliwość wysłuchania fragmentu autentycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego na Uniwersytecie w Wilnie (1924 rok). Głos Marszałka - utrwalony na płycie gramofonowej, zachował się do dziś. Można było także obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą w zarysie wielkie dokonania polskiej kultury, sztuki i techniki (w perspektywie ostatnich stu lat). O godzinie 11.11, w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: ,,Rekord dla Niepodległej", wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali 4 pierwsze zwrotki hymnu państwowego.

Czytaj więcej...

Cyberprzemoc

W dniach 15 i 16 października 2018 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia na temat cyberprzemocy dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół prowadzone przez st. inspektora, Pana Dariusza Janura, ze Straży Miejskiej w Opolu.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było poznanie podstawowych zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, możliwe konsekwencje, jakie działania powinna podjąć ofiara i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy.

Czytaj więcej...

Profilaktyczny październik w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu

W dniach 23 – 25 i 31 października br. realizowany był w naszej szkole Program profilaktyki uniwersalnej pt: "Wspólny mianownik", w którym uczestniczyli uczniowie klas drugich wszystkich typów szkół.

Program profilaktyczny „Wspólny Mianownik” jest autorskim przedsięwzięciem opracowanym i realizowanym przez pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w Opolu. Zajęcia prowadzili terapeuci: Weronika Staroń Paweł Andrzejuk.

Czytaj więcej...

ZBUDUJ Z NAMI DRUKARKĘ 3D

Koło technologii druku 3D działa z sukcesami już od kilku lat, ale niestety nie jest zbyt popularne i nie wszyscy uczniowie wiedzą o jego istnieniu. Dzięki zaangażowaniu opiekuna koła pana Piotra Mietełki, uczniowie zbudowali od podstaw dwie drukarki 3D, które są regularnie prezentowane na targach edukacyjnych oraz spotkaniach uczniów szkół technicznych organizowanych w naszej szkole i poza nią. Ponad to najnowsza drukarka w zeszłym roku szkolnym została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu "Elektryzująca Pasja", gdzie na 118 zgłoszonych prac zdobyła 3 miejsce.

Obecnie dzięki dofinansowaniu, które udało się otrzymać po wielu latach starań, mamy możliwość zbudowania nowej drukarki 3D o sporych gabarytach według zaawansowanego technicznie projektu Ultimaker.

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką kółka, ponieważ brakuje rąk do pracy nad nowym projektem. Koło odbywa się w czwartki od godziny 14.00 do późnych godzin wieczornych w sali 24 - można przyjść w pasujących godzinach. Gwarantujemy miłą atmosferę, możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy technicznej i ciekawe doświadczenia.

Czytaj więcej...

WOLONTARIAT DAJE RADOŚĆ 😊😊😊

wolontariusz zse

Trzej uczniowie naszej szkoły Fabian Niesłony z kl. 1at, Sebastian Sieradzki z kl. 1ct oraz Szymon Gola z kl. 2 gt wzięli udział w zbiórce publicznej na rzecz hospicjum Betania przy cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi, by chorym nowotworowo zapewnić jak najlepsze warunki na ostatnim etapie ich ziemskiego życia.

W zbiórce oprócz Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, wzięły również udział Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu.

Zbiórka trwała od godziny 9 do ok. godz. 16.15. Wolontariusze zebrali do puszek pokaźną kwotę 5320,38 zł.

Dziękuję chłopcy za wasze wrażliwe serca. Tak jak Fabian wielokrotnie mówił do odwiedzających opolską nekropolię: „dobro dane potrzebującym wróci”.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” - spotkanie organizacyjne

projekt opolskie szkolnictwo zawodowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali się do udziału w stażach, bezpłatnych kursach oraz innych działaniach projektowych na spotkanie organizacyjne w dniu 13 listopada 2018 (wtorek).

Spotkanie odbędzie się w sali nr 13 o godz. 10:45 dla uczniów z klas: 3bt, 3ct, 3dt, 4at, 4ct oraz o godz. 11:35 dla uczniów z klas: 3at, 3et, 3ft, 4bt

Serdecznie zapraszamy.

Poprzedni projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” został uznany w Europie za najlepszy: https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy/?modal=admin_todo_tour