UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA W EURO PARLAMENCIE

Członkowie SKE „Euroelektryk” w Parlamencie Europejskim

W dniach 5-9 października 2010 r. przedstawiciele SKE „Euroelektryk” Michał Jaworski i Artur Kmiecik wraz z opiekunką mgr Katarzyną Dworaczyńską przebywali na zjeździe studyjnym w Brukseli. Zaproszenie otrzymaliśmy od pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej. Głównym punktem programu było zwiedzanie parlamentu Europejskiego. Mieliśmy wyjątkowe szczęście trafić na obrady, w których głos zabierali również Eurodeputowani z Polski.

Czytaj więcej...

MŁODZI NA RYNKU PRACY

W poniedziałek 18 października uczniowie „Elektryczniaka” z klas IIIDT i IIIFT pod opieką pań Lidii Gargul i Gabrieli Płacheckiej mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej przez Miejską Poradnię Psycholgiczo-Pedagogiczną w Opolu. Temat konferencji to „Młodzi na rynku pracy”, zagadnienie bardzo aktualne i mocno interesujące uczniów w tym wieku. Szereg osób występujących ze swoimi referatami przybliżyło naszym uczniom problematykę związaną z szeroko rozumianym „rynkiem pracy” oraz jego zawirowaniami.

Czytaj więcej...