Program stypendialny Indeks Start 2Star dla zdolnych maturzystów

Program pomocy stypendialnej

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożni i zdolni maturzyści mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium, które wynosi miesięcznie 1300 zł brutto.

Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 800 zł netto w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. Kandydat ma pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku.

Rekrutacja do projektu przebiega dwuetapowo. Podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacji (www.paga.org.pl/projekty/indeks start2star) w terminie do 16 maja 2012 r.

II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania przed Komisją Stypendialną w Warszawie. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fundacja refunduje dojazd kandydatów na rozmowy.

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie www.fundacjajlc.pl/start2star oraz pod numerem telefonu 22 5377331.

KREW POD PRĄDEM W NAJLEPSZEJ TECHNICZNEJ SZKOLE NA OPOLSZCZYŹNIE

Krew Pod Prądem

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządem Rejonowym PCK w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów i zainteresowanych nauczycieli do udziału w akcji ,,Krew pod prądem”.

Honorowa zbiórka krwi odbędzie się w dniu 16.02.2012r. (czwartek) w godzinach 8.00 - 14.00 w sali konferencyjnej na I piętrze.

UWAGA! Wszystkim oddającym krew gwarantujemy pełną opiekę medyczną i poczęstunek (owoce, herbata, kawa, ciastka). Udział w naszej akcji umożliwia wykazanie dobrej woli w pomocy dla potrzebujących. Szczegółowe informacje na plakatach i u opiekuna Szkolnego Koła PCK Honorowy Patronat - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Władysław Opoka.

POTRZEBNA KREW!

Krew Pod Prądem

PILNIE POTRZEBNA KREW Z GRUPY A Rh (+) !
Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Opolu na ulicy Kośnego 55
od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.30!
I TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE
ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI.
Więcej informacji na www.rckik-opole.com.pl

Andrzej Opaliński

Andrzej Opaliński
(1947-2012)

Zasłużony nauczyciel i wychowawca opolskich szkół zawodowych oraz pracownik administracyjny
Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

Chwila jedna, jedno mgnienie,
I tylko garść życia nikłego,
I tylko zaduma, wspomnienie
I tak mało, i tak dużo wszystkiego…

 Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Opalińskiego, wieloletniego pracownika Naszej Szkoły. Jako kierownik ds. administracyjnych i gospodarczych, wniósł ogromne zasługi w rozwój Elektryczniaka, wzbogacając jego bazę dydaktyczną i techniczną. W sposób szczególny dbał o to, aby Nasza Szkoła była piękna i nowoczesna. Urodził się 23 lutego 1947 roku w Łubnianach koło Opola. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opolu rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Opolu (obecnie Zespół Szkół Mechanicznych im. Witolda Pileckiego). W 1966 roku zdał egzamin dojrzałości, uzyskując tytuł technik-mechanik, w specjalności budowa maszyn.

Czytaj więcej...

HISTORIA NAJSTARSZEJ KOLEI NA TERENIE ŚLĄSKA

Kolej na Śląsku

W tym roku mija 170 rocznica otwarcia pierwszej linii kolejowej na Śląsku i na ziemiach polskich. Linię tę wybudowały władze pruskie, do których w tamtym okresie należał Śląsk. W 1842 roku uruchomiono pociągi na 27 kilometrowym, początkowo jednotorowym odcinku Wrocław-Oława. Był to najstarszy fragment pruskiej Kolei Górnośląskiej. Kolej Górnośląska powstała w latach 1842-1846 jako spółka prywatna. W 1843 roku tor kolejowy doprowadzono do Opola, natomiast w 1846 roku osiągnięto stację docelową: Mysłowice. Tym samym Kolej Górnośląska połączyła Wrocław z Mysłowicami przez Opole, Kędzierzyn (obecnie Kędzierzyn-Koźle), Gliwice i Katowice. Trasa ma 196-200 kilometrów długości (dane są rozbieżne, co wynika z wielokrotnej przebudowy torów i dworców kolejowych).

Czytaj więcej...

STULECIE NIEZWYKŁEGO BUDYNKU

Niezwykły budynek

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że na ziemiach polskich pod zaborami powstawały wspaniałe dzieła architektoniczne, które dorównywały najnowszym- w tamtych czasach- osiągnięciom światowym. Sto lat temu, w roku 1912, rozpoczęto we Lwowie budowę wręcz wyjątkowego obiektu, który do dziś wygląda bardzo nowocześnie. Co prawda obecnie Lwów to miasto ukraińskie, ale wspomniany budynek jest dziełem polskich architektów, należy do spuścizny polskiego Lwowa, a w 2004 roku został odrestaurowany przez polskiego przedsiębiorcę. Mowa tu o Domu Towarowym ,,Magnus”, który zaprojektowali w 1911 roku Roman Feliński i Michał Ulam.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK PODAROWAŁ DZIECIOM ŚWIĘTA

Podaruj mi świeta!

W okresie przedświątecznym organizowane były liczne akcje charytatywne. Prowadzone akcje docierają z pomocą do dzieci, osób ubogich, chorych. To już po raz piąty przeprowadzono w naszej szkole akcję „Podaruj mi święta”. W tym roku zbieraliśmy artykuły szkolne, zabawki oraz słodycze. Prezenty świąteczne trafiły do dzieci specjalnej troski z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Przez cały czas Adwentu trwało zbieranie darów. Większość uczniów i nauczycieli pozostała anonimowymi darczyńcami, składając zabawki, maskotki, pomoce szkolne, czy słodkości. Następnie organizatorzy akcji zawieźli wszystko do Raciborza. Ilość darów przerosła nasze oczekiwania, czego najlepszym dowodem był samochód dostawczy wypełnione po same brzegi. Radość i szczęście zagościło na twarzach dzieci i podopiecznych.

Czytaj więcej...

PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UTRACONY DOM

Góra grosza

Po raz drugi uczniowie ELEKTRYCZNIAKA uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ”Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem tej, jakże szlachetnej inicjatywy, jest dofinansowanie domów dziecka, aby były bardziej przyjazne, zapewniały - w miarę swoich możliwości - choćby namiastkę domu rodzinnego. Zebrano 3767 monet /zgodnie z wymogami organizatorów, o nominałach: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł/ co dało kwotę 185,74 zł. Nie chodziło jednak o zgromadzenie dużej sumy, ale o kolejne doświadczenie życiowe, odpowiedzialność czyli dojrzałość, życzliwość oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych.

W zbiórkę –symbolicznego grosza- zaangażowali się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Rafał Ciupka – kl. IIIB, Konrad Porąbka, Denis Miron, Robert Moszek, Paweł Wiendlocha- wszyscy z kl. IIE.

Nauczycielami opiekującymi się akcją były: Pani Maria Kowalska i Pani Lidia Gargul.

UWAGA MATURZYŚCI!

Wyższa Szkoła Bankowa

Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu organizuje w czasie ferii zimowych „Powtórki do matury 2012”. Kurs przygotowawczy obejmować będzie zajęcia z matematyki oraz języka angielskiego (24 godz. dydaktyczne), poziom do wyboru – podstawowy, bądź rozszerzony.

Warunkiem uczestnictwa jest osobiste zapisanie się w Biurze Informacji i Rekrutacji Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Opole, ul. Kośnego 72) do dnia 9 stycznia (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00).

Udział w powtórce kosztuje symboliczne dwa złote za godzinę (płatne przy zapisie).

Wszystkie pieniądze uzyskane w ten sposób zostaną przekazane na cel charytatywny.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

Boże Narodzenie

Radosnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2012 Roku wiele zdrowia, szczęścia, radości spełnienia, najskrytszych marzeń!

Życzy Dyrektor Władysław Opoka oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

.

.