ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

Study out of limits

Z okazji Święta 3 Maja, nasuwają się refleksje, dlaczego jest to rocznica tak ważna. Pomimo, iż konstytucję z 1791 roku omawia się wielokrotnie (w szkole, w środkach masowego przekazu) to wciąż nie doceniamy rangi jej uchwalenia. Tymczasem konstytucja była prawdziwą rewolucją prawną i aktem niepodległości I Rzeczypospolitej.

W opinii społecznej na ogół panuje błędne przekonanie, że I Rzeczpospolita utraciła niepodległość w 1794 roku, po przegranym Powstaniu Kościuszkowskim. Jest to opinia całkowicie błędna. Niepodległość została przekreślona dokładnie 1 lutego 1717 roku, kiedy pod dyktando Rosji obradował w Warszawie sejm, zwany sejmem niemym (nikogo nie dopuszczono do głosu oprócz marszałka sejmu). Od 1717 roku Polska i Litwa stały się rosyjskim protektoratem. W 1772 roku caryca Katarzyna II podzieliła cześć tego protektoratu między siebie - oraz Austrię i Prusy. Pierwszy rozbiór był koronnym dowodem całkowitej utraty suwerenności przez państwo polsko- litewskie.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK NA DNIACH OTWARTYCH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Dni otwarte na Politechnice

W dniu 26.04.2012 uczniowie Elekrycznika z klas IIA technikum i IID technikum uczestniczyli w otwartych dniach Politechniki Opolskiej. Mechatronicy i informatycy uczestniczyli min. w wykładach, prezentacjach oraz mogli podziwiać laboratoria wydziału mechanicznego.

W pierwszym mini wykładzie pt.: ”Napędy i ich układy sterowania w urządzeniach mechatronicznych” wygłoszonym przez adiunkta Wydziału Mechanicznego dr inż. Rolanda Pawliczka. Mechatronicy poznali zasadę działania silnika krokowego oraz rodzaje sterownia silnikiem przy użyciu graficznego środowiska programistycznego LabView stworzonego przez National Instruments. Po krótkim wystąpieniu, uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i w formie cyklicznej podziwiali pracownie i laboratoria mechatroniczne. Po poznaniu w praktyce procesu mechatronizacji uczniowie udali się na kolejny wykład pt.: „ Roboty mobline” wygłoszone przez dr inż. Arkadiusza Gardeckiego i dr inż. Ryszarda Beniaka, na którym słuchacze zapoznali się z programowaniem, budową i zasadą działania robotów mobilnych MAOR-12T i Aldebaran Robotics Nao H21 Humanoid Robot. Na koniec interesującego wykładu prowadzący zaprezentowali taniec w wykonaniu robota Nao H21.

Opiekunem grupy był Rafał Chwaliński.

Czytaj więcej...

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW PUBLICZNEGO TECHNIKUM NR 5 ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI W OPOLU

Uroczyste zakończenie roku klas programowo najwyższych
Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyście jak balsam na krwawą ranę!
Gdy wstecz obrócę wzrok taki łzawy,
Wnet się jak czarem byt złoci szary –
Niech żyje przyjaźń ze szkolnej ławy!
Niech żyją nasze dawne wagary!
A. Oppman Wagary

 27 kwietnia 2012 o godz. 9.00 w szkolnej auli odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów. Na uroczystość przybyli też rodzice najlepszych uczniów. W tym roku szkolnym mury ELEKTRYCZNIAKA opuściło 202 absolwentów. Spotkanie rozpoczęło przemówienie Pana Dyrektora Władysława Opoki. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych i wzruszająco przedstawił okres czterech lat nauki i zdobywania doświadczeń jako czas, w którym dojrzewali niczym jabłka . Teraz jako ukształtowani i dojrzali ludzie wkraczają w dorosłe życie. W imieniu swoim oraz wszystkich nauczycieli życzył absolwentom znakomitych wyników egzaminów maturalnych i zawodowych oraz spełnienia w życiu zawodowym i osobistym.

Czytaj więcej...

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI STUDENTEM AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Stypendium

W dniu 21 kwietnia 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się etap wojewódzki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu reprezentowali finaliści etapu szkolnego i regionalnego: Jakub Wodecki (2CT) Tomasz Jędrzejewski (2BT) Gracjan Listwan (1BT). Spośród pięćdziesięciu najlepszych uczniów województwa opolskiego, do części ustnej zakwalifikował się Tomasz Jędrzejewski zajmując trzecie miejsce.

W zmaganiach dwunastu finalistów, w ogniu krzyżowych niekoniecznie ekologicznych pytań i zagadnień do etapu centralnego przeszło siedem osób. Reprezentant naszej szkoły zajął trzecie miejsce i otrzymał indeks na dowolnie wybrany kierunek i uczelnie wyższą w Polsce. Tomasz wybrał kierunek energetyka w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Zanim nastąpi uroczysta Immatrykulacja musi jeszcze tylko zdać maturę. Póki co przed nim etap centralny XXVII OWE w Zielonej Górze. Życzymy powodzenia w rozpoznawaniu gatunków roślin i głosów ptaków.

Opiekunem merytorycznym Opolskiego Elektryczniaka jest Pan mgr inż. Jacek Brzostowski.

ELEKTRYCZNIAK SZKOŁĄ Z PASJĄ NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Targi edukacyjne

To hasło przewodnie przyświecało nam podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych i Rynku Pracy w Opolskim Okrąglaku, w których Nasza Szkoła brała udział.

Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli okazję przekonać się o tym, że oprócz atrakcyjnych kierunków kształcenia, dających szanse na rynku pracy, Elektryczniak ma do zaoferowania wiele możliwości rozwoju pasji zawodowych i poza zawodowych. Przygotowano plansze prezentujące działalność: Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroelektryk”, Szkolnego Koła PCK, LOK, Orkiestry Dętej i różnorodnych sekcji sportowych.

Czytaj więcej...

"KREW POD PRĄDEM" - W ELEKTRYCZNIAKU TO STANDARD I SZLACHETNY OBOWIĄZEK

Krew pod prądem

19.04.2012r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbyła się XII akcja zbiórki krwi pt. ,,Krew pod prądem”. Do oddania krwi zgłosiło się ponad 40 uczniów, z czego po badaniach lekarskich 32 uczniów oddało 14,5 litra krwi. Każdy kto oddał krew, mógł liczyć na słodki poczęstunek i energetyczne czekolady. Po takim wysiłku nie trzeba było liczyć kalorii. Oddając pół litra krwi traci się 4500 kalorii.

To ostatnia z czterech planowanych w tym roku szkolnym akcji pobierania krwi, jaką przeprowadziliśmy w naszej szkole. Większość uczniów, którzy wzięli udział w akcji, oddaje krew regularnie. Mamy również nadzieję, że w szeregi "darczyńców życia” wstąpi coraz to większa rzesza naszych uczniów, która bezinteresownie będzie chciała pomóc drugiemu człowiekowi i podzielić się cząstką siebie.

Czytaj więcej...

INDEKS ZA WIEDZĘ O SPORCIE DLA UCZNIA ELEKTRYCZNIAKA

Wiedza o sporcie

W dniu 19 kwietnia 2012 roku byli piłkarze Tomasz Rząsa i Jerzy Brzęczek oraz kapelan polskich sportowców ks. Edward Pleń byli gośćmi konferencji „Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości”. Spotkanie odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również Ryszard Wójcik – sędzia międzynarodowy oraz Dawid Błaszyczkowski – trener Rakowa Częstochowy zarazem brat Kuby, kapitana Reprezentacji Polskiej. Panel dyskusyjny poprzedzony był wykładami profesorów Wydziału Teologicznego UO oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO. Tematyka wykładów dotyczyła fenomenu sportu na różnych płaszczyznach jak i obrazu dzisiejszego kibica.

Czytaj więcej...

MEDAL ELEKTRYCZNIAKA DLA PANI EUROPOSEŁ DANUTY JAZŁOWIECKIEJ

Danuta  Jazłowiecka

16 kwietnia na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROELEKTRYK gościła w naszej szkole Pani Eurodeputowana do PE Danuta Jazłowiecka. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Zespołu, opiekunka SKE oraz uczniowie technikum reprezentujący wszystkie zawody.

Doniosła i wspaniała atmosfera spotkania zakończyła się wręczeniem Pani Danucie Jazłowieckiej pamiątkowego MEDALU ELEKTRYCZNIAKA z napisem: PANI EUROPOSEŁ DANUCIE JAZŁOWIECKIEJ wyrazy uznania i podziękowania za promowanie młodzieży Opolszczyzny w Parlamencie Europejskim.

Wręczenia MEDALU przy aplauzie zebranych dokonał dyrektor Zespołu Szkół Władysław Opoka w asyście opiekunki Klubu Europejskiego Katarzyny Dworaczyńskiej. Całość organizacji spotkania wraz z towarzyszącym pięknym wystrojem promującym Unię Europejską przygotowali uczniowie Euroelektryka.

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW ELEKTRYCZNIAKA NA JASNĄ GÓRĘ

Grant

Pielgrzymka maturzystów Elektryczniaka na Jasną Górę

25 kwietnia 2012 r. (środa)

Plan pielgrzymki:

- 7.45 - zbiórka przed szkołą.
- 8.00 - wyjazd do Częstochowy.
- 10.00 - Zwiedzanie skarbca, sala rycerska, Golgota Jasnogórska (droga krzyżowa w obrazach Dudy-Gracza), wały obronne.
- 11.00 - Msza św. w bazylice w intencji maturzystów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu. Po Mszy św. chwila indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu.
- 12.00 - Dalsza możliwość zwiedzania Jasnej Góry.
- 12.50 - zbiórka na parkingu i wyjazd z Jasnej Góry do Częstochowy do Parku Miniatur – tam oprowadzenie wraz z przewodnikiem.
- 14.00 - wyjazd w drogę powrotną do Opola.

POKAZY RATOWNICTWA

Polecamy i zapraszamy na: POKAZY RATOWNICTWA PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

 Opole, Plac Kopernika, Niedziela, 22 kwietnia 2012 r., godz. 16:00 – 17:30.

Pokazy przygotowane przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, OSP z Opola oraz jednostkę Straży Pożarnej z miasta partnerskiego Ingolstadt (Niemcy).

Andrzej Strzelczyk – inspektor ds. bhp.