ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dyplomy 2012

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011r. przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z sesji letniej 2012 do macierzystych szkół nastąpi 31 sierpnia 2012r.

Odbiór dyplomów będzie możliwy w następujących terminach:

- 31 sierpnia (piątek) od godz. 11:00 do godz. 13:00 w salach 30 i 31

- od 3 września (poniedziałek) codziennie w godzinach pracy sekretariatu.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

Informacja dotyczy szkół, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dniu 14 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła:

  • uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r.  Nr 706). 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI !

Matura poprawkowa

Pisemny egzamin poprawkowy z matematyki i wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, ulica Andrzeja Struga 16.

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godzinie 9.00 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego w Opolu, ulica Szarych Szeregów 1.

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

Ustny poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 24 sierpnia 2012 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

RUSZYŁA WSPÓŁPRACA ELEKTRYCZNIAKA I WAGO ELWAG

Wago Elwag 2012

W dniu 23.07.2012 dyrektor Zespołu Szkół Pan Władysław Opoka wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Panem dr Mariuszem Rząsa byli z wizytą w firmie WAGO ELWAG we Wrocławiu. W trakcie wizyty z dyrektorem generalnym tutejszego oddziału firmy WAGO Panem Michałem Kownackim oraz kierownikiem działu elektrycznego Panem Henrykiem Zieglerem. Na spotkaniu omawiano możliwości współpracy Szkoły z firmą WAGO w zakresie propagowania nowych technologii dla połączeń sprężynowych.

W trakcie spotkania ustalono szczegóły współpracy, w tym organizacja pokazu produkowanego asortymentu złączek i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektrycznej z województwa opolskiego.

Ustalono, że w trakcie spotkania i szkolenia w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w dniu 26 września 2012 r. nastąpi bezpłatne przekazanie przez WAGO szkołom kształcącym w zawodzie: elektryk, elektronik, mechatronik plansz pokazowych oraz walizek ćwiczeniowych dla uczniów.

Z uwagi na profil Naszej Szkoły taka obiecująca współpraca niewątpliwie przyniesie wiele korzyści, w szczególności w odniesieniu do pracowni elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych.

Wago Elwag 2012
Wago Elwag 2012
Wago Elwag 2012

.

KONIEC REKRUTACJI

Rekrutacja 2012

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (1 klasa), elektryk (1 klasa), elektronik (1 klasa), teleinformatyk (1 klasa) i informatyk (2 klasy) oraz trzyletniej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk (1 klasa). Ogółem do siedmiu oddziałów przyjęto 210 tegorocznych absolwentów gimnazjum. Informujemy, że są jeszcze cztery wolne miejsca w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie elektryk.

Wszystkich przyjętych uczniów zobowiązujemy do pilnego śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej szkoły (www.elektryk.opole.pl), znajdują się tam również informacje o obowiązujących podręcznikach dla uczniów klas pierwszych.

Czytaj więcej...

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

„LATO, LATO, LATO CZEKA”
„Kart w kalendarzu było niemało.

Codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie, ot przeleciało,
Rok szkolny minął, jak z bicza trzasł”

Radosna uroczystość – zakończenie roku szkolnego jest chyba dla wszystkich uczniów najpiękniejszą chwilą, szczególnie dla tych, którzy po całym roku pracy i wysiłku dostępują zasłużonego odpoczynku oraz ich ciężka praca została wyróżniona i nagrodzona. Tak było i w piątek 29 czerwca 2012 r. Trzeba również zauważyć, że tym razem zakończenie roku szkolnego zbiegło się z odpustową uroczystością Św. Apostołów Piotra i Pawła – patronów naszego kościoła parafialnego. Tradycyjnie już młodzież, grono pedagogiczne wraz z Panem Dyrektorem uroczyście dziękowali za kończący się rok szkolny podczas uroczystej Mszy św., która została odprawiona o godz. 8.00 w intencji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców naszej szkoły. Oprawa muzyczna uroczystości odpustowej została ubogacona grą naszych uczniów ze szkolnej orkiestry. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz Rudolf Świerc złożył podziękowania na ręce Pana Dyrektora Władysława Opoki za piękną tradycję „Elektryczniaka”, by pamiętać o tym, co najważniejsze, by umieć podziękować za każdy dar, który otrzymaliśmy od Boga. Jak zauważył ks. Proboszcz, w czasie procesu zdobywania wiedzy i odkrywania talentów, młodzież nie zapomniała, by stawać się lepszym człowiekiem, czego dowodem jest to, że „Elektryczniak” rozpoczyna i kończy rok szkolny wdzięcznością Bogu.

Czytaj więcej...

KONSULTACJA DLA UCZNIÓW

Przedmiot

Nauczyciel

Data

Godzina

matematyka

Iwona Natalli

27.07.2012

10.15

Anita Chmielewska

24.07.2012

27.08.2012

10.00

10.00

Dorota Wiktorowska

02.07.2012

02.08.2012

10.00

10.00

Edyta Kozicka

02.07.2012

27.08.2012

10.00

10.00

Maria Kozielska

09.07.2012

20.08.2012

8.00

8.00

urządzenia elektroniczne

Mariusz Rząsa

23.07.2012

13.08.2012

9.00

9.00

pracownia pomiarów elektrycznych

Zbigniew Wiktorowski

02.08.2012

10.00

podstawy techniki

Gabriela Płachecka

30.07.2012

22.08.2012

10.00

10.00

podstawy elektrotechniki
i elektroniki

Lidia Gargul

26.07.2012

07.08.2012

20.08.2012

9.00

9.00

9.00

pracownia elektryczna i elektroniczna

pracownia elektroniczna

Ewelina Lisek

24.08.2012

9.00

10.00

maszyny elektryczne

Ryszard Piasta

24.08.2012

9.00

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Wydawanie świadectwWYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH!

Dnia 29 czerwca 2012 r. (piątek) od godz. 12.30 do 16.00.

Od 2 lipca w godzinach od 9.00 do 14.00.

.

.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Pożegnanie klas III ZSZ

15 czerwca 2012 r. pożegnaliśmy najstarszą klasę Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Elektrycznych. Po raz ostatni uczniowie spotkali się z dyrekcją, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Na początku głos zabrał pan dyrektor Władysław Opoka, życząc absolwentom, aby w swoim dalszym życiu kierowali się dobrem, uczciwością, by konsekwentnie dążyli do wymierzonych przez siebie celów oraz umiejętnie wykorzystywali zdobyte w szkole doświadczenie i wierzyli w to, że mając "fach w ręku" świat stoi przed nimi otworem. Na koniec pan dyrektor złożył absolwentom życzenia szczęścia i powodzenia na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej...

DWUSETNA ROCZNICA WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ

Napoleon

Dwusetna rocznica wyprawy Napoleona na Rosję 24 czerwca 1812 roku tzw. Wielka Armia Bonapartego, licząca około 600 tys. żołnierzy (w tym prawie 100 tys. Polaków) przekroczyła Niemen, rozpoczynając wyprawę na Rosję. Przebieg tej kampanii jest powszechnie znany. Głównym celem Bonapartego było pokonanie armii rosyjskiej w jednej lub kilku decydujących bitwach.

Problem w tym, że praktycznie do tych bitew w ogóle nie doszło. W ciągu sześciu miesięcy (od czerwca do grudnia) wojsko Napoleona zostało pokonane. Była to klęska spowodowana nie tylko przez samych Rosjan, ale także przez choroby, głód i pod koniec 1812 roku - także przez straszliwe mrozy. Z różnych przyczyn Rosjanie nie zadali Napoleonowi decydującego ciosu. Wynikało to głównie z przyjętej taktyki: żołnierze rosyjscy niemal przez cały czas wycofywali się, wciągając przeciwnika w głąb swojego kraju. Jednocześnie palono miasta i wsie, niszczono zapasy żywności, w związku z czym armia napoleońska nie była w stanie uzupełniać zaopatrzenia.

Czytaj więcej...