KOŁO FILMOWE W ELEKTRYCZNIAKU

Koło filmowe

Jeżeli interesuje Cię kino, chcesz zobaczyć filmy, które nie są wyświetlane w komercyjnych salach kinowych, podyskutować o ciekawych filmach i problemach w nich podejmowanych, wziąć udział w warsztatach filmowych albo nakręcić własny film – TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Filmoteka szkolna. Nowe horyzonty Edukacji Filmowej” zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 27 września (czwartek), o godz. 10.25 (długa przerwa) w Sali nr 16.

Zapraszamy!

Koordynatorzy projektu: Maria Hulok i Beata Peczeniuk

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

Radio Sygnały

KREW POD PRĄDEM W NAJLEPSZEJ TECHNICZNEJ SZKOLE NA OPOLSZCZYŹNIE!

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządem Rejonowym PCK w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów i zainteresowanych nauczycieli do udziału w akcji ,,Krew pod prądem”.

Honorowa zbiórka krwi odbędzie się w dniu 27.09.2012r. (czwartek) w godzinach 8.00 -14.00 w sali konferencyjnej nr 13 na I piętrze.

UWAGA! Wszystkim oddającym krew gwarantujemy pełną opiekę medyczną i poczęstunek (owoce, herbata, kawa, ciastka). Udział w naszej akcji umożliwia wykazanie dobrej woli w pomocy dla potrzebujących. Szczegółowe informacje na plakatach i u opiekuna Szkolnego Koła PCK.

Honorowy Patronat - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Dariusz Dobrowolski.

POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODWEJ

 
DORADCA ZAWODOWY
 
WŁADYSŁAW OPOKA

ŚRODA 11.00 - 17.30
CZWARTEK 11.00 - 17.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


DORADZTWO ZAWODOWE

KATALIZATOREM POPRAWY JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W OPOLU.

W ostatnich 10 latach na całym świecie rozwinął się system usług informacji i doradztwa zawodowego.

Kraje OECD jak również kraje Azji i niektórych państw afrykańskich i arabskich oraz Unii Europejskiej bardzo intensywnie rozwijają i wdrażają strategię kształcenia przez całe życie, które stwarza szansę większej możliwości zatrudnienia przy ograniczonych możliwościach rynku pracy.

W Polsce już ponad 100 lat używamy terminów poradnictwo zawodowe i doradca zawodowy. Uzgodniona definicja w Europie, w oparciu o dwie rezolucje podjęte przez Radę Unii Europejskiej w 2004 i 2008 roku, mówi o Life - Long Guidance, czyli o całożyciowym poradnictwie kariery.

Całożyciowe poradnictwo kariery to ciągły proces, umożliwiający ludziom w każdym wieku i w każdym momencie ich życia, określenie zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania wybranymi własnymi ścieżkami edukacji i pracy.

Przez dziesiątki lat wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od
1 września 2012 roku.
 

Doradztwo zawodowe obejmuje całą gamę indywidualnych i grupowych aktywności, odnoszących się do udzielania wiarygodnej informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania nauki podejmowania decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą edukacyjno – zawodową.

Realizacja stawianych zadań w zakresie rozwoju usług poradnictwa zawodowego w Polsce stała się dla Ministerstwa Edukacji zadaniem, które zgodnie z Rezolucją z roku 2004 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w art.1, która mówi o celach systemu oświaty, zawiera zbiór postulatów i wytycznych, według których powinien być zorganizowany system oświaty w Polsce, a także standardów, jakie ten system powinien spełniać.

Jednym z tych celów jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz ścieżki doskonalenia zawodowego.

Coraz trudniej dziś, przy dynamicznym tempie rozwoju technologii i bardzo szybkich zmianach w gospodarce światowej, europejskiej i w Polsce, samodzielnie odnajdywać optymalne ścieżki edukacji i rozwoju zawodowego. Ogromna część uczniów, często z udziałem rodziców, a nawet nauczycieli - wychowawców podejmuje błędne decyzje edukacyjne. Bardzo duża część absolwentów nie wie, jak wejść na rynek pracy i funkcjonować na nim. Ogromna część pracujących nie wie, jak utrzymać swoje miejsca pracy i jak planować swój rozwój zawodowy.

Iluż to świetnych uczniów, olimpijczyków już wykształciliśmy, którzy – niemal genialni w swej wąskiej dziedzinie - nie wiedzą prawie nic na temat, jak przełożyć swoje zdolności i umiejętności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienie dobrej pracy.

Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja uczniów mniej zdolnych, słabszych oraz z rodzin zaniedbanych i bardzo biednych. Jak tych uczniów uświadomić oraz wiarygodnie wesprzeć, kto i kiedy to ma uczynić?

Dzisiejszy stan realizacji usług informacji i poradnictwa zawodowego w polskiej oświacie należy uznać za zdecydowanie niewystarczający. Z aktualnych danych statystycznych wynika, że zaledwie 3-4% szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce (około 1500) świadczy usługi poradnictwa zawodowego.

Realizatorami poradnictwa i doradztwa w niewielu szkołach są nauczyciele doradcy zawodowi, zatrudnieni  zazwyczaj w części etatu lub na godziny. Mając odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe, doradcy zawodowi są w stanie, w sposób stały, zaplanowany i adekwatny do realnych potrzeb systemu edukacji i rynku pracy, wspomagać uczniów, pracowników i nauczycieli. Zdecydowana większość zadań w zakresie doradztwa i poradnictwa dla uczniów nie jest realizowana, a przypisanie jej samym nauczycielom - wychowawcom jest tylko formalnym wypełnieniem zadania szkoły, które z oczywistych względów wykonane należycie być nie może.

W latach 2003-2005 w szkołach tworzono Szkolne Ośrodki Kariery. Szkolny Ośrodek Kariery powstał również w Zespole Szkół Elektrycznych, wypełniając różnorodne działania na rzecz uczniów, absolwentów i nauczycieli. Różne formy działań SzOK były również przydatne i pomocne przy prowadzeniu rekrutacji do szkoły w gimnazjach miasta Opola i niemal całego województwa opolskiego.

Aby zrealizować cele i zadania stawiane przez władze rządowe, oświatowe oraz samorządowe naszego Państwa oraz zadania szczegółowe przyjęte przez władze naszego województwa i miasta Opola oraz zadania ujęte w Planie Pracy Szkoły na rok 2012/2013 przedkładam:

Ramowy plan pracy doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013:

 • pokazać uczniom klas pierwszych trafność wyboru szkoły i zawodu oraz celowość dalszej edukacji w najlepszej szkole technicznej województwa opolskiego;
 • zapewnić profesjonalną pomoc uczniom i ich rodzicom, minimalizując koszty materialne rodziców na kształcenie, w tym związane z dojazdem do szkoły w celu realizacji trafnych aspiracji zawodowych;
 • nauczyć młodzież metod elastycznego dopasowania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej w szkole do dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy;
 • uczyć młodzież świadomego zarządzania swoją karierą zawodową z ukierunkowaniem na osiągnięcie sukcesu w oparciu o ustawiczną pracę
  w całym cyklu nauki w szkole i po jej zakończeniu;
 • umożliwić nauczycielom przedmiotów zawodowych uruchomienie mechanizmów wewnątrzszkolnych w zakresie dopasowania podstawy programowej i obowiązujących programów kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy;
 • wskazać uczniom, w trakcie nauki na poziomie od klasy I do IV różnorodne możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji, które zwiększą możliwość zatrudnienia na rynku pracy;
 • ·wskazać absolwentom gimnazjum możliwości kształcenia zawodowego w atrakcyjnych zawodach w szkołach Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, dysponujących doskonałym wyposażeniem techniczno – dydaktycznym i znakomitą kadrą pedagogiczną;
 • wskazać absolwentom szkoły zasadniczej zawodowej możliwości dalszego kształcenia oraz doskonalenia zawodowego i nauczyć skutecznych metod poszukiwania miejsca pracy zawodowej;
 • zorganizować dodatkowe możliwości przygotowania się uczniów klas programowo najwyższych szkoły do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w oparciu o efektywne wykorzystanie środków finansowych z programów UE;
 • zorganizować uczniom klas programowo najwyższych technikum pełne możliwości poznania ofert pracy zawodowej i studiów w wyższych uczelniach miasta Opola, Polski i innych państwach UE. 

CZAS NA DZIAŁANIE!

W szkołach Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, w trakcie lekcji wychowawczych, zajęć kierunkowych doradcy, psychologa, pedagoga, spotkań, apeli, wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i zajęć warsztatowych oraz indywidualnych porad nauczymy młodzież i wspomożemy dorosłych uczniów:

 • w jaki sposób mają planować swoją przyszłość ?
 • w jaki sposób mają wybierać kierunki dalszego kształcenia i doskonalenia po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu?
 • w jaki sposób realnie osiągać w życiu zawodowym sukces nie licząc na szczęście i koligacje rodzinne ?

Jestem przekonany, że Wszyscy nauczyciele OPOLSKIEGO ELEKTRYCZNIAKA wraz z wieloma sojusznikami szkoły, będą w całym roku szkolnym 2012/2013 nośnikami doradztwa zawodowego i realnej potrzeby przekazania uczniom maksimum wiedzy oraz umiejętności, przypisanej w „ustawie o systemie oświaty” dla poradnictwa i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu – SZKOLE , KTÓRA JEST NASZĄ DUMĄ.

DORADCA ZAWODOWY

Zespołu Szkół Elektrycznych

im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

Opole – wrzesień – 2012r.                                     Władysław Opoka

OBCHODY 73 ROCZNICY SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

obchody_rocznicy_agresji2012

W ubiegły poniedziałek minęła 73-ta rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939r., bez wypowiedzenia wojny na ziemie II Rzeczypospolitej wkroczyła armia Związku Radzieckiego, realizując tym samym postanowienia paktu Ribbentrop – Mołotow z sierpnia 1939r., Rosja Sowiecka rozpoczęła ciąg wydarzeń, które przyniosły setki tysięcy ofiar śmiertelnych, terror wobec ludności cywilnej oraz miliony zesłań.

Jak co roku, w celu oddania hołdu i uczczenia wszystkich ofiar sowieckiej agresji pod opolskim pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi, zebrali się na uroczystościach przedstawiciele władz miasta Opola, województwa i samorządu, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Sybiracy, weterani, wojsko oraz przedstawiciele opolskich szkół.

Czytaj więcej...

OSTATNIE POŻEGNANIE MGR INŻ. FRANCISZKA DZIONKA

   Z głębokim żalem, w sobotnie południe, na OPOLSKIM CMENTARZU  pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela i dyrektora OPOLSKIEGO  MECHANICZNIAKA  oraz  znakomitego pracownika naszego szkolnego archiwum, który zmarł 12 września 2012r.

Franciszek Dzionek urodził się we Lwowie. Mając 5 lat, w 1945 roku, przyjechał z rodzicami do Opola. Ukończył siedmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opolu, a następnie z wyróżnieniem Technikum Mechaniczne, z którym związał się na całe życie. Studia inżynierskie i magisterskie ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Zespole Szkół Mechanicznych pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych branży mechanicznej. Bezgranicznie oddany swojej ukochanej szkole, oświacie zawodowej miasta Opola i województwa opolskiego, dla których poświęcił całe życie. Nigdy nie szczędził sił jako nauczyciel i dyrektor, wspomagał nauczycieli i studentów, pomagał uczniom i ich rodzicom.

Czytaj więcej...

RODZICE UCZNIÓW KLAS I W ELEKTRYCZNIAKU

spotkanie_z_rodzicami-600

Rozpoczęcie nauki w nowej szkole jest dużym przeżyciem zarówno dla młodzieży jak również dla rodziców. Nowy rozdział w życiu swoich dzieci, często powoduje u rodziców wiele wątpliwości, oczekiwań. Wychodząc naprzeciw wszelkim potrzebom rodziców 12 września 2012 r. Dyrektor Opolskiego Elektryczniaka Dariusz Dobrowolski powitał wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych, Pan Dyrektor Dariusz Dobrowolski przedstawił zespół kierowniczy, kadrę pedagogów oraz wychowawców klas pierwszych. Po prezentacji Dyrektor szkoły przedstawił wizję pracy w nowym roku szkolnym. Swój program zaprezentowali również pedagog, pielęgniarka a bogatą ofertę biblioteki szkolnej przedstawiła .

Zdjęcia w naszej galerii zdjęć - zobacz>>>

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK NA TARGACH ENERGETAB

Energetab

Dzięki współpracy z firmą el 12, 12 września uczniowie klasy 3BT i 3ET, a 13 września najbardziej aktywni uczestnicy „Akademii el12” mieli wyjątkową okazję aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami czołowych producentów i dostawców, którzy odgrywają znaczącą rolę w rozwoju elektroenergetyki w Polsce i na świecie.

Produkty i technologie prezentowane na targach ENERGETAB 2012 związane są z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, kablami i przewodami, konstrukcjami przemysłowymi, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno - sterującą a także usługami dla energetyki, itp. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Władysław Opoka, Rafał Chwaliński, Andrzej Barczuk, Joachim Strzałka.

Zdjęcia w naszej galerii zdjęć - zobacz>>>

POMOC STYPENDIALNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Rok skolny 2012/2013

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2012/2013. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są poniżej oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w sekretariacie (pokój 615) Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem, w terminie od 3 do 14 września br., w godz. 7.30 – 15.30 (w ostatni dzień naboru do godz. 14.00), w zamkniętych kopertach. W przypadku wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty / kuriera – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem telefonu: 77 / 54 16 505.

LIST DO SZKÓŁ

DZIĘKUJEMY, ŻE „ELEKTRYCZNIAK JEST NASZĄ DUMĄ” !

Władysław Opoka Dziękujemy, że „Elektryczniak jest naszą dumą”
- pożegnanie dyrektora Władysława Opoki

Zawsze tak jest, że coś się kończy, coś się zaczyna. Dobiegają końca wakacje: czas odpoczynku – zaczyna się czas wytężonej pracy i realizacji nowych zadań. Dla naszego Pana dyrektora Władysława Opoki kończy się czas trudnej i pełnej wyrzeczeń pracy Dyrektora Opolskiego Elektryczniaka.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych w dniu 31 sierpnia 2012 r. było historycznym wydarzeniem – Dyrektor Władysław Opoka po raz ostatni rozpoczął posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowując swój czas pracy, dyrektor podziękował wszystkim nestorom, jak również obecnej kadrze, za to, że przez ten czas tworzyli zespół. Duże wzruszenie towarzyszyło zarówno Dyrektorowi jak również wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Długo można by wymieniać zasługi, dokonania i osiągnięcia Dyrektora Władysław Opoki… najkrócej można to wszystko podsumować w zdaniu że „Elektryczniak jest naszą dumą”.

Grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni wraz z pracownikami obsługi, dziękując za każde dobro, które doświadczyli od przechodzącego na emeryturę Dyrektora, zacytowali słowa bł. Jana Pawła II, który powiedział, że: Przyjaciel to taka Osoba dzięki której stajemy się lepsi.

Szczególnie w dniu dzisiejszym wybrzmiały słowa: Drogi Panie Dyrektorze, dziękujemy, że przez ten czas staliśmy się lepsi.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Rok skolny 2012/2013

Zapraszam na uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013, która odbędzie się w poniedziałek 3 września 2012 roku.

Program uroczystości:
Godz. 8.00 Msza św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu w intencji: nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych
Godz. 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w szkole

Szczęśliwego Nowego Roku… Szkolnego!