NUTRICIA chce objąć patronatem uczniów dwóch klas w zawodzie technik mechatronik

Pod koniec października w przedsiębiorstwie NUTRICIA Zakłady produkcyjne Sp. z o. o. doszło do spotkania dyrektora i kierownika zajęć praktycznych Zespołu Szkół Elektrycznych z przedstawicielami firmy. W wyniku rozmów ustalono zasady współpracy ze szkołą.

Założenia współpracy dotyczą współdziałania długofalowego i związane są z zapewnieniem dopływu dobrze wykształconych kadr w zawodzie technik mechatronik. Program patronacki Nutricia w szkole zakłada objęcie patronatem dwóch klas trzecich w zawodzie technik mechatronik oraz wprowadzenie programu wspierającego uczniów: stypendia dla najzdolniejszych, dopłaty do podręczników, specjalny program praktyk połączony z możliwością dogłębnego poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień.

Czytaj więcej...

Szkolenie "Inteligentny Budynek"

W ramach współpracy pomiędzy Centrum Elektrycznym el12 a Zespołem Szkół Elektrycznych 20.10.2016r. (czwartek) odbyło się szkolenie pierwszego stopnia dla instalatorów, obejmujące montaż, konfiguracje oraz uruchomienie systemu inteligentnego domu F&Home RADIO.

Przeszkolonych zostało 22 uczniów z klas 4 et (przyszli technicy elektronicy) i 4 bt (przyszli technicy elektrycy). Szkolenie prowadziła firma F&F której oferta obejmuje swym zakresem wiele urządzeń dla potrzeb automatyki domowej i przemysłowej. Zajmuje sie ona między innymi systemami inteligentnego domu F&Home RADIO, co było tematem przewodnim owego szkolenia.

Czytaj więcej...

Cyberprzemoc

cyberprzemoc

W dniach 19 i 21 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia na temat cyberprzemocy dla uczniów klas pierwszych prowadzone przez st. inspektora, Pana Dariusza Janura, ze Straży Miejskiej w Opolu.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było poznanie podstawowych zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, możliwe konsekwencje, jakie działania powinna podjąć ofiara i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy.

Prowadzący wykazał się dużym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem kompetencji. Stworzył przyjazną atmosferę. Zajęcia w pełni spełniły oczekiwania uczestniczących w nim osób, co wykazały rozmowy z młodzieżą.

 

Praktyki zawodowe w Austrii

Już po raz drugi najlepsi uczniowie z Opolskiego Elektryczniaka w zawodach technik mechatronik i technik elektronik odbywają praktyki zawodowe w Austrii, w rejonie Styrii, w okolicach miasta Graz.

„Opolscy fachowcy na start” to nie tylko tytuł projektu Erasmus +, ale potwierdzenie, że w szkole mamy prawdziwych fachowców, nie bojących się wyzwań za granicą, zarówno pod kątem pracy, jak
i porozumiewania się w języku niemieckim bądź angielskim.

Podczas wizyty monitorującej przebieg praktyk zawodowych, można śmiało stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak i pracodawcy są z siebie bardzo zadowoleni. Poniżej wypowiedzi samych uczniów co do przebiegu praktyk zawodowych oraz kilka fotek.

Czytaj więcej...

Rekolekcje szkolne

bartczak rekolekcje szkolne

ODYSEJA UMYSŁU

UCZNIOWIE CHCĄCY ZOSTAĆ CZĘŚCIĄ ODYSEI UMYSŁU ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE KREATYWNYM ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW.
ZAPRASZAMY WAS NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W ŚRODĘ NA DŁUGIEJ PRZERWIE DO SALI 48.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

TRENERZY ODYSEI

Z PANIĄ DANUTĄ JAZŁOWIECKĄ O PRZYSZŁOŚCI MŁODYCH

Jak dobrze zaplanować swoją przyszłość, gdzie zamieszkać i podjąć pracę, czy kształcić się i zdobywać doświadczenia zawodowe w Polsce czy w jakimś innym kraju Europy?

Na te i inne pytania próbowano odpowiedzieć podczas debaty panelowej, zorganizowanej przez Regionalne Forum Dyskusyjne Parlamentu Europejskiego, której tematem był: Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej, szanse i wyzwania na przykładzie Opolszczyzny.

Czytaj więcej...

Kombatanci w Elektryczniaku

We wtorek 18 października „Opolski Elektryczniak” odwiedzili członkowie Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu.

Nasi goście przybyli do szkoły w celu przeprowadzenia niezapomnianych lekcji historii, na których dzielili się z uczniami wspomnieniami, opowiadali o losach żołnierzy polskich podczas II wojny światowej i zadaniach wojska na misjach pokojowych w różnych częściach świata.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne od firmy Elemont

Porozumienie zawarte 5 kwietnia 2016 r. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych a firmą Elemont Sp. z o.o. już przyniosło dla naszej szkoły wymierne efekty w postaci dostawy sprzętu elektrycznego takiego jak: styczniki, wyłączniki silnikowe, multimetry, praski oraz znacznej ilości przewodów. Część z tego cennego wyposażenia została już wykorzystana podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie które odbyły się w okresie: od 6 do 9 października 2016 r.. Za przekazany sprzęt w imieniu uczniów wykonujących ćwiczenia w pracowniach elektrycznych i zdających egzaminy zawodowe serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

Ozas-Esab Sp. z o.o. – „Partner Edukacji Zawodowej”

Prezes zarządu firmy Ozas-Esab Sp. z o.o. Pan Dariusz Brudkiewicz odebrał z rąk Prezydenta Miasta Opola tytuł „Partner Edukacji Zawodowej” podczas Konferencja z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Firma współpracuje od 1976 roku z Zespołem Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Obszar współpracy obejmuje: praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, wykłady dla nauczycieli i uczniów w zakresie wiedzy technicznej, udział w wycieczkach do przodujących zakładów produkujących sprzęt elektryczny, dostarczanie materiałów i osprzętu wspomagającego proces dydaktyczny, wspomaganie imprez szkolnych, zatrudnianie uczniów najstarszych klas w okresie wakacyjnym, zatrudnianie absolwentów szkoły.

Czytaj więcej...