ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PEŁNE NAGRÓD :)

23 czerwca 2017 r. uczniowie Opolskiego Elektryczniaka, po całym roku pracy, zakończyli rok szkolny 2016/2017.

Jaki był mijający rok szkolny? Pełen pracy, wysiłku, wyzwań, ale również zabawy, integracji i nowych wyzwań. Wielu uczniów Elektryczniaka kończyło go odbierając świadectwo z wyróżnieniem lub nagrodę za aktywną prace na rzecz społeczności szkolnej, Szkoły lub środowiska lokalnego.

Były również momenty szczególnie uroczyste, a nawet można powiedzieć, że historyczne: Rafał Kaufman z klasy 3g, jako pierwszy w historii Szkoły uczeń, uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen 6,0 i wzorowe zachowanie. Kamil Prokop z klasy 2c osiągnął frekwencję na zajęciach szkolnych na poziomie 100%. 72 uczniów odebrało świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen powyżej 4,75, 70 uczniów otrzymało nagrodę za wyróżniającą się postawę oraz zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz sukcesy związane z przygotowaniem uczniów do Olimpiad i konkursów oraz promocją Szkoły w środowisku z rąk Dyrektora odebrało 5 nauczycieli.

Ale po kolei…

Czytaj więcej...

Opolskie Orły Wręczone

We wtorek 20 czerwca 2017 r. Opolskie Orły po raz XXI trafiły do najlepszych uczniów opolskich szkół. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kongresowo - Wystawienniczym, gdzie wiceprezydent Opola Pan Maciej Wujec wraz Panią Ireną Koszyk naczelnikiem Wydziału Oświaty i Panią Krystyną Dworecką zastępcą naczelnika Wydziału Oświaty wręczyli zaszczytne tytuły „Opolskiego Orła”.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Część II"

12.06.2017r. uczniowie z klasy 1gt Piotr Rędziński i Michał Szalej wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Część II". Konferencja była organizowana przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Tematem ich wystąpienia było "Pokolenie Digital Natives", którym to zaciekawili publiczność jak również organizatorów mimo tego, że byli najmłodszymi spośród wszystkich prezentowanych się szkół. Gratulujemy Piotrowi i Michałowi tego wystąpienia i cieszymy się z tak zdolnej młodzieży, którą mamy w murach naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Uczniowie Elektryczniaka zbudowali drona

W ramach tegorocznych zajęć na kole technologii druku 3D i elektroniki powstał w pełni latający hexacopter potocznie zwany dronem. Jest to maszyna o sześciu silnikach o łącznym udźwigu do 5 kg. Na pokładzie znajduje się kamera GoPro, dzięki której jesteśmy w stanie nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Dron posiada funkcję planowania autonomicznych lotów, możliwe jest to przez zastosowaniu odbiornika GPS. Istotne jest w tym również to, że dron w znacznej części składa się z elementów wydrukowanych w technologii 3D na skonstruowanych w poprzednich latach drukarkach. W najbliższym czasie planujemy rozbudować naszą konstrukcję o dodanie modułu telemetrii i podglądu z pierwszej osoby.

Czytaj więcej...

Lekcja teleinformatyki dla gimnazjalistów

We wtorek 23 maja br. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dębskiej Kuźni uczestniczyli w naszym Elektryczniaku w otwartych zajęciach praktycznych z teleinformatyki. W ramach zajęć pracownianych brali aktywny udział w lekcji, realizując ćwiczenia praktyczne, przygotowane przez pana Piotra Muszyńskiego. Goście po podziale na grupy, przeszli krótkie szkolenie stanowiskowe, po którym zostało przedstawione im zadanie, polegające na wykreowaniu konkretnych abonentów telefonicznych i przydzieleniu im przykładowych usług. Pod okiem nauczyciela prowadzącego zaprogramowali centrale telekomunikacyjne. Kolejnym etapem było sprawdzenie przez uczestników wytworu swojej pracy poprzez wykonanie połączeń telefonicznych między kolegami, biorącymi udział w zajęciach.

Czytaj więcej...

Roboty z Elektryczniaka na „Kosmicznej Nocy Bibliotek”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Czytanie porusza” Biblioteka Pedagogiczna przygotowała dla wszystkich odwiedzających niezwykle interesujący wieczór pod hasłem przewodnim „Kosmiczna Noc Bibliotek”.

W programie znalazło się wiele atrakcji dla zainteresowanych tą tematyką. Jedną z nich było zainstalowane przy bibliotece przenośne planetarium, w którym za pomocą przyrządów astronomicznych można było obserwować niebo. Wiedzę na temat kosmosu uzupełniała prezentacja multimedialna. Z tej okazji skorzystało bardzo wielu.

Czytaj więcej...

W Opolskim Elektryczniaku mamy Nauczycielski Klub Górski

Nie minął rok od zainicjowania Szkolnego Klubu Górskiego, który tworzą uczniowie Elektryczniaka, a w naszej szkole powstał Nauczycielski Klub Górski, bowiem w dniach 2-4 czerwca 2017 r. dziewięciu nauczycieli uczestniczyło w górskim wyjeździe.

Pierwszego dnia nauczyciele pokonywali drabinki, klamry oraz inne przeszkody w Słowackim Raju, przechodząc szlak z doliny Sucha Bela w stronę Przełomu Hornadu. Natomiast drugiego dnia, nauczyciele Opolskiego Elektryczniaka udali się w Polskie Tatry, gdzie dotarli na Rusinową Polaną i zdobywając Gęsią Szyję zeszli przez Równień Waksmundzką na Wierch Poroniec. Podczas rozmów zrodziła się wśród nauczycieli inicjatywa założenia Nauczycielskiego Klubu Górskiego, w którym nauczyciele Opolskiego Elektryczniaka zdobywaliby również szczyty należące do Korony Gór Polski.

Czytaj więcej...

UWAGA KONKURS!!!

znak zapytania

Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza konkurs na logo Samorządu.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych (dopuszcza się zespoły dwuosobowe). Prace można składać do opiekunów Samorządu – p. Katarzyny Mansfeld lub p. Tomasza Śniegura do końca roku szkolnego. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty wykonane w dowolnej technice i formacie (nie większym niż A4).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 czerwca i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szkoły, zwycięzca otrzyma nagrodę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

OSTATNIMI EGZAMINAMI MATURALNYMI POŻEGNALI SIĘ ZE SZKOŁĄ, CZYLI O POŻEGNANIU ABSOLWENTÓW I MATURZE NA KONIEC MAJA…

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

Tymi słowami Marka Twaina dyrektor Dariusz Dobrowolski przywitał 189 absolwentów Publicznego Technikum nr 5, którzy wraz z wychowawcami, rodzicami i nauczycielami Szkoły, po raz ostatni zgromadzili się w murach Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu na Uroczystości Zakończenia Szkoły.

28 kwietnia 2017 roku dla tegorocznych maturzystów był wielkim dniem podsumowania czterech lat pracy, czasem żmudnej i męczącej, a czasem przychodzącej z łatwością, jednak za każdym razem dającej mnóstwo satysfakcji. Uczniowie klas czwartych zakończyli kolejny etap swojej podróży – ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. Nastąpił moment oczekiwanych podsumowań.

A podsumowanie dla wielu z absolwentów łączyło się z sukcesem, co potwierdzała ilość rozdanych podczas uroczystości nagród za wybitne osiągnięcia i w nauce, i w innych obszarach aktywności szkolnej.

Czytaj więcej...

„Elektryczniak – szkoła z perspektywami”

9 i 10 maja 2017r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu odbyła się już czwarta edycja Targów Edukacyjnych, w których braliśmy udział. Uczniowie gimnazjum mieli okazję poznać atrakcyjne kierunki kształcenia w naszej szkole, ofertę zajęć pozalekcyjnych stwarzających możliwości rozwoju pasji i zainteresowań. Nasze stanowisko główne, jak i stanowiska poszczególnych zawodów rozmieszczonych na terenie CWK, cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Głównym hasłem naszej Szkoły było wyzwanie zawodowe: Elektryczniak – szkoła z perspektywami ”. Jego celem było zapoznanie gimnazjalistów z zawodami, które zdobywa się w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu oraz zwrócenie uwagi na to jakie firmy współpracują z Elektryczniakiem .

Czytaj więcej...