Dyplomy z Egzaminu

Dyplomy z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe są do odbioru w sekretariacie szkoły

od poniedziałku w godz 9.00 do 14.00

WALTER JANETZKO - WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Walter Janetzko
(08.06.1941 – 18.08.2011)

Dnia 18 sierpnia 2011 r. zmarł emerytowany nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Walter Janetzko.

Urodził się 8 czerwca 1941 r w Komprachcicach – tu uczył się w Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1955r. Rozpoczyna naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu uzyskując w 1957r. zawód montera maszyn elektrycznych.

Pracę rozpoczyna 1 sierpnia 1957 r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu w charakterze elektromontera.

Po odbyciu służby wojskowej wraca do pracy i w 1965 roku uzyskuje tytuł mistrzowski w zawodzie elektromontera.

Z dniem 1 maja 1972 r. decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zostaje mianowanym nauczycielem zawodu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu. 31 sierpnia 1987 r, przechodzi na emeryturę ale jako nauczyciel zawodu pracuje dalej w niepełnym wymiarze godzin do sierpnia 2002r.

Walter był wspaniałym pracownikiem i nauczycielem. Jako elektromonter był fachowcem od tego co stare i nowe. Zawsze punktualny, przygotowany do pracy i chętny do pomocy uczniom, kolegom, nauczycielom zawodu i szkoły. Pogodny i zadowolony z tego co robi, chętny do pracy na rzecz innych, zawsze służący radą i pomocą.

Odchodzi od nas wielki przyjaciel i sojusznik oświaty zawodowej opolskiego ELEKTRYCZNIAKA, z którym związał się jako uczeń, pracownik i nauczyciel.

Żegnam Cię dzisiaj tu na cmentarzu w Komprachcicach – tu gdzie się urodziłeś, uczyłeś i mieszkałeś jako wzorowy ojciec i rodzic.

Żegna cię delegacja naszego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, dyrekcja szkoły, wieloletni kierownik warsztatów szkolnych, koleżanki i koledzy z pracy, absolwenci oraz społeczność Komprachcic.

Będziemy o Tobie pamiętać.

Spoczywaj w spokoju.

Rodzinie naszego zmarłego przyjaciela składamy wyrazy głębokiego współczucia.

OFERTA KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH

Rekrutacja do Technikum dla Dorosłych

Nauka w trzyletnim Uzupełniającym Technikum Elektrycznym dla Dorosłych kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego technika w bardzo atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodach: technika elektryka lub technika elektronika oraz uzyskaniem świadectwa maturalnego, które umożliwi Ci kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (w: poniedziałki, wtorki, czwartki) od godz. 15.00 -19.50

Szkoła gwarantuje zajęcia, które prowadzą znakomici nauczyciele w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych laboratoriach.

Nauka w szkole jest bezpłatna!

Warunki przyjęcia do szkoły:

- świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodach elektrycznych lub elektronicznych (nie wymagany jest dyplom zawodowy)

- podanie

- 2 zdjęcia

Podania przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2011 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły, który czynny jest codziennie od godz. 8.00 -15.00

WSPOMNIENIE

Wspomnienie
Wspomnienie
mgr Maria Wawrzynkiewicz - Anioł
(02.02.1946-12. 07. 2011)

 W lipcu 2011 roku zmarła emerytowana nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Maria Wawrzynkiewicz-Anioł. Urodziła się 2 lutego 1946 roku w Opaleniu powiat Tczew, w województwie gdańskim. W 1963 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

Z Opolem związała się od jesieni 1963 roku, kiedy podjęła studia na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Wybór odległego Opola na miejsce studiów wynikał ze spraw rodzinnych. W 1968 roku uzyskała dyplom magistra matematyki. W tym samym roku rozpoczęła pracę nauczycielki w szkole podstawowej w Malinie koło Opola.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO TECHNIKUM W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

Zakończenie naboru

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (1 klasa), elektryk (1 klasa), elektronik (1 klasa), teleinformatyk (1 klasa) i informatyk (2 klasy). Ogółem do sześciu oddziałów przyjęto 193 tegorocznych absolwentów gimnazjum.

Wszystkim przyjętym kandydatom do technikum oraz rodzicom przekazuję gratulacje i życzę, by dokonany wybór tej najlepszej na Opolszczyźnie szkoły technicznej wypełnił się znakomitymi wynikami w nauce oraz wspaniałym i bezpiecznym okresem przechodzenia z okresu dziecka do dorosłego i odpowiedzialnego młodego obywatela naszej Opolszczyzny, Polski, Europy i świata.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum udanego bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2011/2012.

Władysław Opoka

TYTUŁY DLA NAUCZYCIELI ZA ROK 2010/2011

Największy autorytet.
Podobno w dzisiejszym świecie coraz trudniej o autorytety, czyli o ludzi, którzy cieszą się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą. W naszej szkole jednak nie trudno o autorytety, czyli o nauczycieli, którzy na taką powagę zasługują. W wyniku głosowania klas programowo najwyższych, poszczególne tytułu zostały przyznane: Nie brano pod uwagę kandydatów, którzy pełnią funkcję kierownicze w Zespole Szkół Elektrycznych.

Czytaj więcej...

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Wykaz podręczników do klasy pierwszej Technikum Elektrycznego zawód - technik elektryk

1. Język polski B. Drabik, J. Pstrąg, A. Zawadzki – Klucz do świata. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I, cz. 1.i 2 Wydawnictwo szkolne PWN

2. Język niemiecki - informacja we wrześniu

3. Język angielski - T. Fall, P. A. Davies, M. Wieruszewska – :MATURA SOLUTIONS”, Poziom Intermediate.

4. Historia – J. Chińska – Mika, W. Lengauer, M. Tymowski… – Historia 1 . Zakres podstawowy. wyd. WSiP

5. Matematyka - M. Karpiński, M. Dobrowolska M. Braun, J. Lech Matematyka z plusem, zakres rozszerzony- podręcznik, wyd. GWO – nowe wydanie

6. Fizyka i astronomia B. Sagnowska - „ Fizyka i astronomia dla każdego” wyd.ZamKor

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2010 / 2011„Znów za nami jest rok szkolny
Dni minęły Ci mozolne
Dziś świadectwo w ręku masz
Na wakacje nadszedł czas”

22 czerwca to ostatni dzień pobytu w szkole młodzieży „Opolskiego Elektryczniaka”. Właśnie w tym dniu zakończył się rok szkolny 2010/2011. O godz. 8.00 w intencji młodzieży i nauczycieli w parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została msza święta. Następnie o godz. 9.00 na boisku szkolnym rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą prowadzili uczniowie: Anna Jackowska, Żaneta Ozimek oraz Hubert Dęga, nad dźwiękiem czuwał Maciej Matusik. Na uroczystość przybyli: Pani Agnieszka Harus i Pan Grzegorz Kozacki dyrektor administracyjny El12 oraz Pan Stanisław Łągiewka.

Czytaj więcej...

EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW

Szkoła Liderów

W dn. 10 – 16 czerwca członkinie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROELEKTRYK Anna Jackowska i Żaneta Ozimek wzięły udział w edukacyjnym obozie szkoleniowym organizowanym cyklicznie przez Europejskie Forum Młodzieży.

Program ‘Euroweek - Szkoła Liderów’ obejmuje cztery bloki przedmiotowe; Praca w grupie, Kierowanie, Praca i Europa. Około 70% zajęć prowadzona jest w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Indonezji, Ekwadoru, Meksyku, Wietnamu i Turcji. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce, MEN-em, MSZ –Em i innymi ministerstwami oraz przedstawicielami parlamentarzystów europejskich.

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIE - WŁADYSŁAW KOWALIK

Władysław Kowalik (19.04.1927 r. - 09. 06. 2011 r.)

 Nauczyciel przysposobienia obronnego w Elektryczniaku w latach 1984-1986

 Na początku czerwca 2011 roku zmarł nauczyciel Władysław Kowalik, który przed ćwierćwieczem prowadził lekcje przysposobienia obronnego w Naszej Szkole. Urodził się 19 kwietnia 1927 roku w Kąpielach Wielkich niedaleko Wolbromia (woj. krakowskie). W czasie II wojny światowej – od chwili tworzenia się Ruchu Oporu współpracował z miejscowym oddziałem Gwardii Ludowej.

Po wojnie, od połowy 1945 roku zamieszkał w Nysie, gdzie podjął pracę w Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych w charakterze kierowcy ciągnika. W latach 1946-1951 był pracownikiem Fabryki Armatury Przemysłowej, uczniem Państwowej Szkoły Energetycznej oraz Podchorążym Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych. Od roku 1951 roku do 1981 pełnił zawodową służbę wojskową na terenie całego kraju. Awansował do stopnia pułkownika rezerwy. W 1976 roku ukończył wyższe zawodowe studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej...