ZAPISZ SIĘ NA DARMOWE KOREPETYCJE

Darmowe korepetycje

Od października rusza Pogotowie Naukowe, czyli darmowe korepetycje dla uczniów, organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Targowa 12.

Będą korepetycje dla maturzystów i nie tylko z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki. Na zajęcia przyjść może każdy. Wystarczą dobre chęci nauczenia się czegoś więcej. Można podciągnąć się z zaległości, przygotować do egzaminu maturalnego. Korepetycje prowadzą jako wolontariusze nauczyciele, studenci i pracownicy naukowi.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny, pok. Nr 6. Nie zwlekaj. Ilość miejsc ograniczona.

KREW POD PRĄDEM W NAJLEPSZEJ TECHNICZNEJ SZKOLE NA OPOLSZCZYŹNIE

Krew Pod Prądem

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządem Rejonowym PCK w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów i zainteresowanych nauczycieli do udziału w akcji ,,Krew pod prądem”. Honorowa zbiórka krwi odbędzie się w dniu 29.09.2011r. (czwartek) w godzinach 8.30 -14.30 w sali konferencyjnej na I piętrze.

UWAGA! Wszystkim oddającym krew gwarantujemy pełną opiekę medyczną i poczęstunek (owoce, herbata, kawa, ciastka).

Udział w naszej akcji umożliwia wykazanie dobrej woli w pomocy dla potrzebujących. Szczegółowe informacje na plakatach i u opiekuna Szkolnego Koła PCK.

Honorowy Patronat- Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Władysław Opoka.

SZACHY WŚRÓD JEŃCÓW POLSKICH III RZESZY I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

Szachy

Szachy wśród jeńców polskich III Rzeszy i Związku Sowieckiego Jednym z dotkliwych następstw klęski militarnej II Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 roku było wyeliminowanie z życia społecznego około 700 tysięcy żołnierzy, którzy stali się jeńcami wojennymi III Rzeszy i Związku Sowieckiego. W niewoli niemieckiej znalazło się 420 tysięcy żołnierzy i prawie 18 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. Armia sowiecka, w wyniku najazdu na wschodnie ziemie Polski zagarnęła do niewoli 240 tysięcy żołnierzy i ponad 10 tysięcy oficerów.

Czytaj więcej...

OBCHODY 72 ROCZNICY SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

72 Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

W ubiegłą sobotę minęła 72-ta rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939r., bez wypowiedzenia wojny, na będącą od 1 września w stanie wojny z III Rzeszą, Rzeczpospolitą wkroczyła armia Związku Radzieckiego. Realizując postanowienia paktu Ribbentrop – Mołotow z sierpnia 1939r., Rosja Sowiecka rozpoczęła ciąg wydarzeń, które przyniosły setki tysięcy ofiar śmiertelnych, terror wobec ludności cywilnej oraz miliony zesłań.

Czytaj więcej...

ENERGETAB 2011

Energetab 2011

Dzięki współpracy z firmą el 12, 13 września uczniowie klasy 4a a 14 września uczniowie z 4B mieli wyjątkową okazję aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami czołowych producentów i dostawców, którzy odgrywają znaczącą rolę w rozwoju elektroenergetyki w Polsce i na świecie.

Produkty i technologie prezentowane na targach ENERGETAB 2011 związane są z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, kablami i przewodami, konstrukcjami przemysłowymi, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno - sterującą a także usługami dla energetyki, itp.

Czytaj więcej...

RODZICE ZAPROSZENI DO SZKOŁY

Rodzice zaproszeni do szkoły

Podjęcie nauki w nowej szkole jest wielkim przeżyciem dla młodzieży, niekiedy jeszcze większym dla ich rodziców, którzy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu z wieloma wątpliwościami, różnorodnymi oczekiwaniami w stosunku do własnego dziecka. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 7 września br. w środę Dyrektor Opolskiego Elektryczniaka zaprosił wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie do sali gimnastycznej naszej szkoły.

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych, Pan Dyrektor Władysław Opoka przedstawił zarys historyczny szkoły oraz specyfikę tej najlepszej szkoły na Opolszczyźnie. Nie tylko rozwój fizyczny, umysłowy, ale również duchowy – powiedział Dyrektor – jest ważny dla każdego młodego człowieka. Dlatego Opolski Elektryczniak nie tylko uczy, ale również wychowuję do tego by człowiek był co raz to bardziej człowiekiem. W zależności o jaką płaszczyznę rozwoju chodziło Pan Dyrektor Władysław Opoka przedstawiał zespół kierowniczy i kadrę pedagogiczną szkoły. Gdy w grę chodził rozwój fizyczny Rodzicom uczniów klas I została przedstawiona kadra nauczycieli wychowania fizycznego. Swój program zaprezentowali również pedagog, psycholog, pielęgniarka oraz rzecznik praw ucznia. Na końcu przedstawieni zostali nauczyciele wychowawcy oraz wyjaśniona została funkcja nauczyciela wspomagającego. Dyrektor przytoczył rodzicom informację o ubezpieczeniu uczniów, które będzie obowiązywać od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012 – opłata 45 zł rocznie.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO TAŃCA

Zaproszenie do tańca

Uczestnicy wtorkowych spotkań tanecznych, które odbywają się w sali gimnastycznej naszej szkoły zapraszają do swojego grona chętnych na taką formę rekreacji.

Klub Miłośników Tańca, który działa nieprzerwanie prawdopodobnie najdłużej w Polsce, zrzesza sympatyków tańca w różnym wieku. Na początku każdego roku szkolnego naszym maturzystom przed balem studniówkowym proponujemy lekcje tańca i form towarzyskich. Zapraszamy do tańca również rodziców naszych uczniów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy nabyte umiejętności na kursach chcieliby utrwalić.

Do grupy zaawansowanej zapraszamy byłych członków klubów tanecznych. Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 18.00 do 21.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych /czysto, przestronnie/ przy dobrej i różnorodnej muzyce.

Jeśli chcesz dołączyć do wielopokoleniowej rodziny sympatyków tańca, przyjdź z partnerem (ką) do nas.

Więcej umiesz – łatwiej żyjesz. Sprawdź, czego nie grają i czego nie tańczą na większości zabaw tanecznych.

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Targi książki

Samorząd uczniowski organizuje giełdę podręczników. Uczniów chcących sprzedać podręczniki zapraszamy w czwartek i w piątek (8 i 9 września) na 2 i 3 lekcji oraz na długiej przerwie do gabinetu nr 20. Sprzedawana książka powinna być wyposażona w kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą właściciela oraz sugerowaną ceną. Ponadto każdy uczeń musi mieć listę pozostawianych do sprzedania podręczników.

Sprzedaż odbywać się będzie w poniedziałek i wtorek.

Uczniowie kupujący podręczniki proszeni są o posiadanie drobnych pieniędzy!

Od 15 września będzie można się zgłaszać po odbiór pieniędzy bądź niesprzedanych podręczników. Pieniądze nieodebrane do końca września zostaną przeznaczone na cel charytatywny! Nieodebrane podręczniki przekażemy gorzej sytuowanym uczniom!

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ!

Początek roku szkolnego 2011/2012
Nowy rok szkolny czas zacząć!

 Nie wolno wam unikać wysiłku, chyba po to, żeby podjąć wysiłek jeszcze większy;

gdyż zadaniem waszym jest rosnąć

Antoine de Saint-Exupéry

1 września 2011 to pierwszy dzień pobyty w szkole młodzieży „Opolskiego Elektryczniaka”. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się Mszą św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu o godz. 8.00. Ks. Proboszcz Rudolf Świerc, dziękując tak licznie zgromadzonej młodzieży wraz z nauczycielami i dyrekcją podkreślił, by w czasie procesu zdobywania wiedzy i odkrywania talentów, młodzież nie zapomniała by stawać się lepszym człowiekiem, wzrastać w człowieczeństwie.

Czytaj więcej...

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Lidzbark 2011
Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 (o charakterze socjalnym)

 Uczniowie mieszkający w Opolu i spełniający warunki ubiegania się o stypendium szkolne, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły pok. 35 najpóźniej 15 września br. wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o dochodach (np. zarobki, emerytury, renty, alimenty itp. oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Stypendium przysługuje uczniom do ukończenia 24 roku życia i dochodzie na członka rodziny nieprzekraczającym 351 netto zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może składać uczeń/słuchacz lub rodzic w imieniu niepełnoletniego ucznia.

Uczniowie mieszkający poza Opolem mogą ubiegać się o w/w stypendium w swoim urzędzie gminy, który określa szczegółowe warunki składania wniosków.