SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLASY 1BT

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klasy 1BT na spotkanie z przedstawicielem firmy TAURON Dystrybucja S.A., które odbędzie się dnia 20 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali nr 13.

Spotkanie dotyczyć będzie realizacji przez Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu projektu „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”. W tym projekcie pilotażowo udział wezmą uczniowie klasy 1BT.

Serdecznie zapraszamy!

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

nowe horyzonty edukacji filmowje

Najbliższe spotkanie z filmem organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w ramach cyklu „Film polski” 2018/2019 odbędzie się 13.02.2019 o 11.30 w kinie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Tym razem będzie to film Bartosza Konopki „ Królik po berlińsku”. Alegoryczny film przedstawiający życie dzikich królików między murami podzielonego Berlina.

Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w tym spotkaniu zbiorą się 13.02.2019 o 10.45 w holu szkoły na parterze i po sprawdzeniu obecności wspólnie wyruszymy do MDK. Osoby, które wcześniej wyraziły chęć przybycia bezpośrednio do MDK proszone są by tam na nas oczekiwać (na parterze).

Podsumowanie XXI Finału Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2019

W piątek 25 stycznia 2019 r. w sali Karola Musioła opolskiego ratusza miało miejsce podsumowanie osiągnięć szkół średnich miasta Opola, które znalazły się w czołówce rankingu Perspektywy 2019.

W klasyfikacji techników, Publiczne Technikum Nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki zajęło:

  • 1 miejsce – Ranking Techników Województwa Opolskiego
  • 8 miejsce w Polsce - Ranking Maturalny Techników 2019
  • 13 miejsce w Polsce – Ranking Techników 2019

Technikum ponownie uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2019”. W uroczystości oprócz dyrektora Szkoły pana Dariusza Dobrowolskiego udział wzięli: pani Katarzyna Mansfeld nauczyciel języka polskiego i jednocześnie przedstawiciel Rady Rodziców oraz uczniowie - Bartosz Błyszcz uczeń klasy 4GT i Michał Wieczorek z klasy 2AT.

Czytaj więcej...

Monitoring staży w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z potencjalnymi pracodawcami. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania mają zaspokoić potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynić się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

 Staże/praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”:

Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE W OPOLU

ferie zimowe 2019

Drodzy uczniowie, podczas ferii zimowych możecie skorzystać z atrakcji przygotowanych przez instytucje Miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury publikuje na swoich stronach ofertę zajęć kulturalnych.

Na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  można zapoznać się ofertą sportową na wolny czas zimowy.

Kompletną ofertę można prześledzić na stronach  Miasta Opola.

 

Uwaga maturzyści – kolejna edycja projektu „OSWAJAMY MATEMATYKĘ”

Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM”
dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych 
(licea ogólnokształcące i technika)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Oświaty, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, i nauczycielami matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych, zorganizował po raz szósty dla tegorocznych maturzystów cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 11.02.2019 r. (poniedziałek) i będą prowadzone do kwietnia 2019 r. (ostatnie zajęcia w wtorek 16 kwietnia 2019 r.). Będą się one odbywać na Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, w następujące dni:

  • poniedziałek – 15.30-17.00
  • wtorek – 15.30-17.00
  • czwartek – 15.30-17.00
  • piątek – 14.30-16.00

Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym). Zamierzeniem organizatorów zajęć jest powtórzenie całego materiału z matematyki w 10 tygodni.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla Zespołu Szkół Elektrycznych ze strony firmy CP Trade Katowice Sp z o.o.

cp trade

Firma CP Trade Katowice Sp z o.o. wzbogaciła pracownie elektryczne o sprzęt elektryczny.

Przekazana aparatura elektryczna pozwoli na lepszy kontakt uczniów z urządzeniami stosowanymi w przemyśle jak również zostanie wykorzystana podczas egzaminów zawodowych.

Podziękowania składamy Firmie a w szczególności Panu Piotrowi Markietonowi inżynierowi sprzedaży i jednocześnie absolwentowi Technikum Elektrycznego.

 

Wsparcie projektowe dla uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej

W ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" uczniowie rozpoczynający naukę zawodu w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 otrzymali zewnętrzne wsparcie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie w podstawowe narzędzia charakterystyczne dla danej grupy zawodowej.

W przypadku naszej szkoły są to zestawy narzędziowe dla elektryków.

Czytaj więcej...

Elektryczniak najlepszy wśród techników

10 stycznia 2019 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie odbył się XXI Finał Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019. Opolski Elektryczniak na uroczystości reprezentował dyrektor szkoły Dariusz Dobrowolski oraz Michał Szleger, stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Michał Wieczorek zdobywca III miejsca w konkursie „Elektryzująca Pasja”. W rankingu wojewódzkim 2019 zajęliśmy I miejsce na Opolszczyźnie oraz XIII w kraju.

Gratulujemy

http://technika.perspektywy.pl/2019/

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=1

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-maturalny-technikow-2019?strona=1

Czytaj więcej...

Rodacy - Bohaterom

rodacy bohaterom

"Rodacy - Bohaterom" to akcja stworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Obecnie "Rodacy - Bohaterom" obok zbiórki darów dla weteranów, to także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami. W naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę paczek dla polskich kombatantów na Białorusi. Kontakt - Pani Katarzyna Mansfeld.

Pomocne linki:
https://rodacybohaterom.pl/co-do-paczki/
https://rodacybohaterom.pl/