Orkiestrowo w tonacji noworoczno – karnawałowej

odzse

Po przerwie świątecznej czas na kolejne prezentacje Elektrycznych Dęciaków. Tym razem na miejscu, w Opolu. 15 stycznia (we wtorek) o godzinie 18:29 rozpocznie się kolejny koncert z autorskiego cyklu “Muzyczne impresje – cykl koncertów wędrownych”. Odbędzie się on w Hallu głównym Zespołu dydaktycznego “Łącznik”, na Politechnice Opolskiej. Elektryczni Dęciacy, tradycyjnie z orkiestrami partnerskimi z Politechniki Opolskiej i Grudzic wykonają program złożony z utworów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Nie zabraknie akcentu noworocznego, po-świątecznego i przede wszystkim muzyki tanecznej.

Więcej o cyklu na stronie: www.muzyczneimpresje.art.pl

impresje 15012018