ORKIESTRA KONCERTOWO ZAKOŃCZYŁA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W FILHARMONII OPOLSKIEJ

odzse

4 października 2018 roku na zakończenie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Opolskiej w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera wystąpiły połączone orkiestry Opolskiego Elektryczniaka, Politechniki Opolskiej i z Grudzic, które pod dyrekcją Przemysława Ślusarczyka zagrały koncert polskich i zagranicznych przebojów muzyki rozrywkowej.

Dodajmy najważniejszego święta w kalendarzu każdej uczelni wyższej. Emocje były tym większe, gdyż większość muzyków po raz pierwszy mogła zagrać na głównej scenie Filharmonii Opolskiej. Koncert został nagrodzony gromkimi brawami przez społeczność akademicką Politechniki Opolskiej oraz zaproszonych gości z uczelni opolskich i spoza Polski. Również po imprezie w kuluarach młodzi muzycy zebrali wieli dowodów sympatii i docenienia ich muzycznej pasji.

Galeria fotograficzna

rok akademicki01