XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - mamy powody do dumy

Kolejny raz uczniowie opolskiego Elektryczniaka udowodnili, że są dobrzy nie tylko w przedmiotach ścisłych, ale także w naukach humanistycznych. Siedmiu uczniów naszej szkoły wzięło udział w I etapie XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Mieli za zadanie napisać pracę w formie dziesięciostronicowej rozprawki na wybrany przez siebie temat.

Musieli wykazać się umiejętnością interpretacji podanego tematu, Musieli wykorzystać dzieła spośród podanej bibliografii oraz samodzielnie wybranych źródeł. Oceniana była spójność pracy, logiczna kompozycja, zachowanie reguł poprawności językowej, a także dobór argumentów i przytaczanych cytatów. Najwyższy wynik spośród uczniów naszej szkoły - 59 punktów na 60 możliwych - a zarazem drugie miejsce w województwie uzyskał Błażej Mrzygłód, uczeń klasy 4at, który napisał pracę pt "Norwid nowoczesny".

Czytaj więcej...

”Check Your English with Cambridge English”

Uczeń z klasy 3gt – Szymon Kaszura (opiekun p. J. Respondowicz – Oliwa) zajął II miejsce w konkursie ”Check Your English with Cambridge English” na poziomie B2. Test składał się z 4 części: Use of English, Listening, Reading, Writing. Ogólny wynik Szymona to: 85.5%.

Michał Ponichtera (opiekun p. R. Dobosz), który również brał udział w konkursie "Check your English" na poziomie CAE uzyskał odpowiednio: Use of English: 87%, Listening: 90%, Reading: 89%, Writing: 90%, co dało wyśmienity wynik 89%. Michał znalazł się tuż za podium na czwartym miejscu.

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”DAY by DAY”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym ”DAY by DAY” na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Języków Obcych GLOSSA.
Swoje prace możecie zgłaszać do 28 lutego 2017 roku.

Chętnych uczniów prosimy o kontakt ze swoimi nauczycielami języka angielskiego i o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU.

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej:

http://www.glossa.pl/daybyday/konkurs-jezyka-angielskiego-day-by-day/
http://www.glossa.pl/daybyday/regulamin/?edition=daybyday1617

ZAPRASZAMY !!!

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” 2017

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego zapoczątkowało prace związane z organizacją XXIII Ogólnopolskiej, a XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i życzliwości.

Czytaj więcej...

Olimpiada Statystyczna

W listopadzie bieżącego roku dziewięciu uczniów z klasy IV A uczestniczyło w zawodach szkolnych Olimpiady Statystycznej. Rozwiązywali test on-line , który wymagał umiejętności analitycznego myślenia, stosowania narzędzi informatycznych oraz wiedzy z wielu różnych dziedzin.

Największą liczbę punktów i awans do zawodów okręgowych zdobyli: Dominik Baldy, Paweł Fronia, Michał Jaroszczuk.

Czytaj więcej...

Finał Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie

Blisko 420 uczniów z 110 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wzięło udział 30 listopada 2016 r. w finale "Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, 3 edycja: Paraolimpiady - Sportowcy Niepełnosprawni". Finał odbył się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Wielki sukcesem było zakwalifikowanie się uczniów naszej szkoły do etapu finałowego (w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1300 uczniów). I tak naszą szkołę reprezentowali: Kamil Suchy (1 et), Nieświec Sebastian (2at), Szlotawa Tomasz (1et), Hantulik Przemysław (1at), Kućmierz Adam (1dt).

Czytaj więcej...

III sezon Opolskiej Ligi Robotów rozpoczęliśmy od zwycięstwa!

Po wakacyjnej przerwie miłośnicy robotyki na Opolszczyźnie mogli znowu stanąć w szranki z innymi fanami własnoręcznie budowanych robotów podczas zawodów w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach, które otworzyły III sezon Opolskiej Ligi Robotów. Ligi, której organizatorami są Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Czytaj więcej...

Muzyczny Elektryczniak znowu na scenie…

Tym razem nasz zespół muzyczny „Muzyczny Elektryczniak” w składzie: Piotr Słodkowski (akordeon), Grzegorz Kuryła (akordeon), Tomasz Król (saksofon), Patryk Kurt (trąbka) wziął udział w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej – Łowcy Talentów 2016 w Zespole Szkół Nr4.

Festiwal okazał się świetną i wymagającą sceną dla naszej uzdolnionej młodzieży. Wrażenia artystyczne, jakie prezentują w konkursie młodzi artyści dostarczają niecodziennych przeżyć. Dla uczniów jest to znakomita okazja nie tylko do pokazania swoich talentów i umiejętności, ale też wymiany doświadczeń, „podpatrzenia” i wysłuchania innych wykonawców. Na festiwalu spotyka się dużo indywidualności oraz różnorodności pod względem wykonania i repertuaru. Jest to najlepsza nauka ”na żywo”. Takie muzyczne spotkanie mobilizuje do dalszej pracy i rozwoju.  A co najważniejsze, daje dużo zadowolenia i satysfakcji.

Czytaj więcej...

MECHATRONICY Z OPOLSKIEGO ELEKTRYCZNIAKA PRÓBUJĄ SWOICH SIŁ W BUDOWNICTWIE

15 listopada w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyła się trzecia edycja konkursu wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Budownictwie o tytuł „Młodego inspektora pracy”.

W tych nietypowych dla Elektryczniaka zmaganiach naszą szkołę reprezentowali: Krzysztof Jolito i Piotr Kuboń – uczniowie klasy 2FT.

Celem konkursu było sprawdzenie praktycznej wiedzy uczestników w zakresie znajomości zagrożeń na placu budowy. Zadania nie należały do łatwych. Trzeba było wykazać się umiejętnością oceny materiału zdjęciowego oraz wiedzą z zakresu zasad stosowania środków ochrony indywidualnej w budownictwie.

Czytaj więcej...

XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Uprzejmie informuję, że decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej w Opolu do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowali się uczniowie:

lp Nazwisko i imię Klasa

Ilość punktów otrzymanych w I etapie

1 Bator Artur 4ET 26 pkt
2 Jaroszczuk Michał 4AT 25 pkt
3 Jelito Krzysztof 2FT 21 pkt
4 Heda Adrian 4AT 21 pkt
5 Makarewicz Marceli 4AT 20 pkt
6 Szcześniok Piotr 4AT 20 pkt
7 Fronia Paweł 4AT 20 pkt
8 Kuboń Piotr 2FT 20 pkt
9 Stanek Sebastian 2BT 19 pkt
10 Pryszcz Krzysztof 4ET 18 pkt
11 Szwalbe Damian 2BT 18 pkt
12 Pawleta Aleksander 2FT 17 pkt
13 Szneider Kacper 2BT 17 pkt
14 Banera Bartłomiej 3BT 16 pkt

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniu 11.01.2017r. (środa) o godz. 9:30 w salach nr 23 i 24 Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu ul. Katowicka 50

Natomiast zawody III stopnia (centralne) odbędą się w Warszawie w dniach 7-9 04.2017r.

Finaliści OWT, mają zapewnione indeksy na studia wyższe - wszystkie kierunki techniczne oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego (część pisemna)

POWODZENIA!