Olimpiada Statystyczna

olimpiada statystyczna

1. grudnia 2017r. odbył się etap szkolny Olimpiady Statystycznej, w którym wzięło udział 11 uczniów z naszej szkoły. W ciągu 45 minut rozwiązywali oni test on-line wymagający umiejętności analitycznego myślenia, stosowania narzędzi informatycznych oraz wiedzy z wielu różnych dziedzin. Największą liczbę punktów oraz awans do zawodów okręgowych zdobyli : Maximilian Mueller z klasy IVF, Patryk Wyschka z klasy IVA oraz Łukasz Tymoczko z klasy IE. Uzyskanie prawidłowych odpowiedzi wymagało posiadania wiedzy na poziomie oceny bardzo dobrej z takich przedmiotów jak : matematyka, statystyka, ekonomia czy geografia.

Czytaj więcej...

Literatura anglojęzyczna - w tym też jesteśmy najlepsi!

Międzyszkolny Konkurs Klasycznej Literatury Anglojęzycznej już za nami. W czwartek, 7 grudnia 2017 r. , w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami dotyczącymi życia i twórczości Jamesa Joyce'a. Zespół Szkół Elektrycznych godnie reprezentowała Karolina Menzfeld, uczennica klasy 2D,T pod opieką pani Anny Stankowicz.

Konkurs obejmował znajomość faktów biograficznych i dorobku literackiego pisarza. Ocenie podlegała również biegłość językowa i wartość artystyczna wypowiedzi pisemnej, w której uczestnicy interpretowali w języku angielskim fragmenty utworów literackich tego wielkiego twórcy.

Czytaj więcej...

XIX edycja Konkursu Matematycznego „Euklides”

konkurs euklides

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych zaprasza do udziału w XIX edycji Konkursu Matematycznego „Euklides”.

Etap szkolny odbędzie się w środę 13 grudnia 2017 r. o godzinie 8.20 w sali 13. Czas trwania 120 minut.

Jak co roku w konkursie bierze udział młodzież klas pierwszych, drugich i trzecich technikum, co daje im szansę sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki.

Finał odbywa się podczas dwudniowego pobytu wypełnionego wieloma atrakcjami, a zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w etapie szkolnym konkursu proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli matematyki lub do szkolnego koordynatora Danuty Kowol.

XLIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

owt

Uprzejmie informuję, że decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej w Opolu do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowali się uczniowie:
1. Strzałka Dominik 4BT (22 pkt.)
2. Banera Bartłomiej 4BT (18 pkt.)
3. Szneider Kacper 3BT (17 pkt.)
4. Szwalbe Damian 3BT (16 pkt.)
5. Wolny Jakub 3BT (16 pkt.)
6. Bebel Mikołaj 4BT (16 pkt.)

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniu 05.01.2018 r. (piątek) o godz. 9:30 w salach nr 23 i 24 Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu ul. Katowicka 50 Rozwiązania zadań z 1 etapu XLIV OWT zamieszczone są na stronie internetowej www.owt.edu.pl.
Zawody III stopnia (centralne) odbędą się w Warszawie w dniach 6-8.04.2018r. Finaliści OWT, mają zapewnione indeksy na studia wyższe - wszystkie kierunki techniczne oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego (część pisemna)

POWODZENIA

XXVIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ ŁÓDŹ 2018

Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka

W dniu 29.11.2017 w Sali 16 o godzinie 9.35 odbędzie się etap szkolny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Uczniom którzy zgłosili swój udział życzymy powodzenia.

Zespół katechetów Zespołu Szkół Elektrycznych

Maximilian Mueller po raz trzeci laureatem Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego

16 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach miało miejsce podsumowanie VIII Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego. Uczeń klasy 4ft Maximilian Mueller został laureatem tego dyktanda, zajmując V miejsce w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pragnę przypomnieć, że Maximilian w ciągu czterech lat nauki trzykrotnie sięgnął po tytuł laureata (2014, 2015, 2017) w tym jakże trudnym i wymagającym sprawdzianie. Nagrodę odebrał z rąk Pana Bernarda Kubaty – wójta gminy Walce. Więcej informacji na stronie PG Walce >>.

Pragną złożyć serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Nowak za przygotowanie Maximiliana do dyktanda oraz Pani Grażynie Łomy za organizację wyjazdu naszych uczniów.

Dyrektor Dariusz Dobrowolski

Czytaj więcej...

Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – 4 edycja Piłka ręczna. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu z pytaniami zamkniętymi.

Etap szkolny odbędzie we wtorek 14 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje u nauczycieli religii.

Plakat Olimpiada 2017 1

Czytaj więcej...

Olimpiada Języka Angielskiego

british

Etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się 13 listopada o godz. 9.00 w sali 13

Uczniowie zgłoszeni przez swoich nauczycieli proszeni są o przybycie po lekcji pierwszej.

Czas trwania to 60 minut.

 

XVI edycja SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ

logo sigg

Zapraszam wszystkich chętnych, którzy interesują się ekonomią i finansami do udziału w projekcie „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz darmowego kursu e-learningowego” z zakresu mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt składa się z dwóch podprojektów:

  1. Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanej dalej „SIGG” lub „Grą”
  2. Kursu e-learningowego, zwanego dalej „Kursem”.

Regulamin SIGG oraz Regulamin kursu e-learningowego, jak również dodatkowe informacje o Projekcie, dostępne są na stronie internetowej: https://sigg.gpw.pl/

Organizatorem Projektu jest Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Fundacją GPW - Fundacją im. Lesława A. Pagi, Partnerem Strategicznym Projektu.

Czytaj więcej...

Olimpiada Wiedzy Technicznej i konkurs Elektron

Zawody I stopnia (szkolne) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej odbyły się 20 października 2017r. W olimpiadzie wzięło udział 47 uczniów starszych klas technikum. Szkolna komisja po wstępnej weryfikacji przekazała do Okręgowego Komitetu Wiedzy Technicznej 25 prac które zostaną dokładnie sprawdzone.

Po ogłoszeniu wyników, uczniowie którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu OWT powinni potwierdzić chęć udziału w tej części zawodów u pana Marka Małeckiego Zawody II stopnia (okręgowe) dla uczestników z całego województwa odbędą się 05.01.2018r. w siedzibie NOT przy ul. Katowickiej w Opolu.

Uczestnicy OWT zostali także zachęceni do już X konkursu Elektron.

Czytaj więcej...