ZAPRASZAMY MŁODYCH PASJONATÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ELEKTRYZUJĄCA PASJA”!

elektryzujaca pasja

Już po raz dziesiąty firma ELEKTROTIM S.A. wraz z partnerami społecznymi, w styczniu 2017 r., rozpoczęła poszukiwania największych pasjonatów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość zgłosić swoje projekty na konkurs Elektryzująca Pasja, w którym za zadanie mają pokazać swoje pasje powiązane z techniką i przekonać jury konkursowe, że jest to wyjątkowe i całkowicie pochłaniające ich hobby. Najlepsi wygrają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz tytuł Największego Pasjonata 2017!

Firma ELEKTROTIM, od 10 lat, organizuje ogólnopolski konkurs Elektryzująca Pasja. Nowością tegorocznej edycji są nagrody pieniężne, które mają być niejako symbolem, że „z pasji można żyć” i z powodzeniem może stać się ona sposobem na zarabianie pieniędzy.

Czytaj więcej...

Olimpiada Statystyczna – nasi uczniowie na II i VI miejscu w województwie

Uczniowie opolskiego Elektryczniaka po raz kolejny udowodnili, że są orłami nie tylko w dziedzinach technicznych, ale także innych, niekoniecznie związanych z nauką w szkole. 13 stycznia odbył się bowiem drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W zmaganiach ze statystyką wzięło udział dwóch uczniów klasy 4AT, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych, na szczeblu wojewódzkim zajęli: Michał Jaroszczuk II miejsce, Dominik Baldy VI miejsce.

Część pisemna w formie testu zawierała pytania, które wymagały znajomości zarówno podstaw statystyki, branży IT, przedsiębiorczości, jak i ogólnej wiedzy o gospodarce krajowej i światowej.

Czytaj więcej...

Olimpiada Historyczna w Elektryczniaku - niestraszna

27 stycznia 2017 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego zakończyły się eliminacje okręgowe 43 edycji Olimpiady Historycznej. Naszą Szkołę reprezentował Tomasz Maciążek z klasy III DT, który zajął miejsce tuż za podium.

Na etapie pisemnym uzyskał ocenę bardzo dobrą, na ustnym - dobrą. Kilku punktów zabrakło, aby zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego. Niemniej jest to osiągnięcie, jakiego w tej dziedzinie Elektryczniak nie miał od wielu lat. Tomek specjalizuje się w historii starożytnej, a jego wiedza o Persach, Grekach i Rzymianach jest doprawdy imponująca.

Czytaj więcej...

40. Olimpiada Języka Niemieckiego

Znamy już wyniki 40. Olimpiady Języka Niemieckiego. Dwóch naszych uczniów: Paweł Fronia i Marcin Kazik uzyskało bardzo dobry wynik, zdobywając odpowiednio 28,6 i 27,5 punktów (na 30 możliwych). Miejsce zajęte w etapie okręgowym nie świadczy o zakwalifikowaniu się do etapu ogólnopolskiego. O tym, czy nasi uczniowie się do tego etapu zakwalifikowali zadecyduje Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu po zebraniu danych ze wszystkich okręgów w Polsce.

Wszelkie informacje na temat olimpiady znajdują się na stronie internetowej www.olimpiada.wsjo.pl.

Gratulujemy!

Elektryczniak na drugim miejscu w konkursie BLIŻEJ ŚWIATA

Już po raz kolejny przedstawiciele naszej szkoły odebrali drugą nagrodę w konkursie BLIŻEJ ŚWIATA organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a czynnikiem decydującym o wygranej jest frekwencja podczas World Press Photo - dorocznej wystawy fotografii prasowej składającej się z prac wyróżnionych w największym i najbardziej prestiżowym konkursie, którego organizatorem jest Fundacja World Press Photo z Amsterdamu. Wystawę odwiedza corocznie ponad dwa miliony ludzi w około 45 krajach na świecie. W Polsce wystawiana jest zaledwie w czterech miastach, w tym w Opolu.

Czytaj więcej...

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - mamy powody do dumy

Kolejny raz uczniowie opolskiego Elektryczniaka udowodnili, że są dobrzy nie tylko w przedmiotach ścisłych, ale także w naukach humanistycznych. Siedmiu uczniów naszej szkoły wzięło udział w I etapie XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Mieli za zadanie napisać pracę w formie dziesięciostronicowej rozprawki na wybrany przez siebie temat.

Musieli wykazać się umiejętnością interpretacji podanego tematu, Musieli wykorzystać dzieła spośród podanej bibliografii oraz samodzielnie wybranych źródeł. Oceniana była spójność pracy, logiczna kompozycja, zachowanie reguł poprawności językowej, a także dobór argumentów i przytaczanych cytatów. Najwyższy wynik spośród uczniów naszej szkoły - 59 punktów na 60 możliwych - a zarazem drugie miejsce w województwie uzyskał Błażej Mrzygłód, uczeń klasy 4at, który napisał pracę pt "Norwid nowoczesny".

Czytaj więcej...

”Check Your English with Cambridge English”

Uczeń z klasy 3gt – Szymon Kaszura (opiekun p. J. Respondowicz – Oliwa) zajął II miejsce w konkursie ”Check Your English with Cambridge English” na poziomie B2. Test składał się z 4 części: Use of English, Listening, Reading, Writing. Ogólny wynik Szymona to: 85.5%.

Michał Ponichtera (opiekun p. R. Dobosz), który również brał udział w konkursie "Check your English" na poziomie CAE uzyskał odpowiednio: Use of English: 87%, Listening: 90%, Reading: 89%, Writing: 90%, co dało wyśmienity wynik 89%. Michał znalazł się tuż za podium na czwartym miejscu.

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”DAY by DAY”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym ”DAY by DAY” na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Języków Obcych GLOSSA.
Swoje prace możecie zgłaszać do 28 lutego 2017 roku.

Chętnych uczniów prosimy o kontakt ze swoimi nauczycielami języka angielskiego i o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU.

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej:

http://www.glossa.pl/daybyday/konkurs-jezyka-angielskiego-day-by-day/
http://www.glossa.pl/daybyday/regulamin/?edition=daybyday1617

ZAPRASZAMY !!!

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” 2017

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego zapoczątkowało prace związane z organizacją XXIII Ogólnopolskiej, a XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i życzliwości.

Czytaj więcej...

Olimpiada Statystyczna

W listopadzie bieżącego roku dziewięciu uczniów z klasy IV A uczestniczyło w zawodach szkolnych Olimpiady Statystycznej. Rozwiązywali test on-line , który wymagał umiejętności analitycznego myślenia, stosowania narzędzi informatycznych oraz wiedzy z wielu różnych dziedzin.

Największą liczbę punktów i awans do zawodów okręgowych zdobyli: Dominik Baldy, Paweł Fronia, Michał Jaroszczuk.

Czytaj więcej...