WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS "PRZEDSIĘBIORSTWO SYMULACYJNE"

Grant

Dnia 21.02.2012 roku odbyły się wewnątrzszkolne rozgrywki pt.: „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Do konkursu zgłoszono 30 uczniów klas drugich technikum, biorących udział w projekcie SKK-Edycja 2.

Zadaniem uczniów było zbudowanie wirtualnego przedsiębiorstwa z zachowaniem rzeczywistych warunków działania podmiotu gospodarczego oraz całą infrastrukturą, tj. magazynami, halami produkcyjnymi, zatrudnieniem poszczególnych grup zawodowych, transportem, logistyką, marketingiem itp. Ponadto konieczne było wystawienie do sprzedaży wyrobów gotowych „produkowanych” w przedsiębiorstwie.

Oceniając realizację działań przedsiębiorstwa symulacyjnego szkolne jury brało pod uwagę nie tylko strukturę zbudowanego przedsiębiorstwa ale także: wynik finansowy, przychód ze sprzedaży, funkcjonalność produktu, zaciągnięcie kredytu, wartość aktywów oraz ewentualne bankructwo przedsiębiorstwa!

Komisja w składzie:
Przewodniczący Kazimierz Król
Członkowie Lidia Gargul i Tomasz Śniegur
wyłonili 4-osobową reprezentację szkoły: Rafał Świtala, Michael Dziony, Marcin Pech, Sebastian Kania
oraz 2-osoby rezerwy: Tomasz Konieczny, Paweł Hornik.

Drużyna będzie reprezentowała naszą szkołę 21.04.2012r. w Międzyszkolnych Rozgrywkach Wojewódzkich w godzinach 11.00-12.30.

UCZEŃ NASZEGO TECHNIKUM W OLIMPIADZIE "EUROELEKTRA"

Olimpiada Euroelektra

Zawody I stopnia odbyły się 4 listopada 2011 roku – w macierzystych szkołach. Zawody II stopnia – okręgowe, dla 9 uczniów z naszej szkoły odbyły się 11 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Nr 4 we Wrocławiu; ul. Powstańców Śl. 210/211.

Do zawodów III stopnia XIV edycji olimpiady (2011/2012) "EUROELEKTRA" został zakwalifikowany uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu Tomasz Feliks dołączając tym samym do grona dwunastu najlepszych teleinformatyków w kraju. Miejsce zawodów III stopnia - Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni, 14 marca 2012 roku.

Liczymy na godne reprezentowanie naszej szkoły oraz życzymy sukcesów w kolejnej XV Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Wałbrzychu. “EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.

FINAŁ IV EDYCJI KONKURSU ELEKTRON

Elektron

9 lutego 2012r. odbył się finał IV edycji konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

II miejsce zdobył Kornel Swierzy z klasy IV AT !

Konkurs dotyczył zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i telekomunikacji. W finale konkursu wzięło udział 13 uczniów z naszego technikum. Za uzyskanie bardzo dobrego wyniku dyplomami uznania oraz upominkiem zostali nagrodzeni trzej uczniowie: Marek Gallus IV ET, Bartłomiej Bogdał IV ET i Markus Swierzy IV AT. Dwóch uczniów zostało też wyróżnionych za uzyskanie dobrych wyników. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wysłuchali wykładu na temat technologii półprzewodnikowych oraz zwiedzili laboratoria naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej.

Opiekunami ze strony szkoły byli Pani mgr inż. Ewa Dubaj oraz Pan dr inż. Mariusz Rząsa.

POKAŻ NAM JĘZYK

POKAŻ NAM JĘZYK

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie językowym "POKAŻ NAM JĘZYK" organizowanym przez Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Chętnych prosimy o kontakt z nauczycielami:
język niemiecki - mgr Agnieszka Nowak
język angielski - mgr Marzena Kmieć

Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku - 27 lutego 2012r.

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.pokaznamjezyk.pl

ZAPRASZAMY !!!

OPOLSKI ELEKTRYCZNIAK WYRÓŻNIONY W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Wernisaż fotografii

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu po raz kolejny udowodnili, że Opolski Elektryczniak potrafi z powodzeniem połączyć zajęcia dydaktyczne przygotowujące do pracy w różnych zawodach, specjalnościach z kulturą. Świadczy o tym zajęcie II miejsca w corocznym konkursie „Bliżej Świata” organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej z okazji światowej wystawy World Press Photo.

5 stycznia 2012 r. o godzinie 18.00 delegacja naszej szkoły w składzie Pani Barbara Górnik, Dominika Kurek uczennica klasy 2CT oraz Rafał Ciupka i Dawid Gbur uczniowie klasy 3BT uczestniczyła w wernisażu fotografii Grzegorza Gajosa, po którym z rąk Pani Anny Potockiej odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Pani Małgorzacie Jaworskiej – Suwale organizatorce wyjść do galerii składamy serdeczne podziękowania.

XXVII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Olimpiada

Jak pięknie by mogło być
Ziemia jest wielką Jabłonią.
Starczy owoców wystarczy cienia
Dla tych, co pod nią się schronią.
Jonasz Kofta

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów zainteresowanych ekologią i szeroko rozumianą ochroną przyrody do udziału w etapie podstawowym XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje (test pisemny) odbędą się w sali 13 dnia 09.01.2012 r o godz. 11:35

Szczegółowe informacje u p. Jacka Brzostowskiego i na http://owe.com.pl/

UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA W OKRĘGOWYM ETAPIE 35 OLIMPIUADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Konkurs

Do okręgowego etapu olimpiady języka niemieckiego zakwalifikowali się uczniowie którzy zdobyli 70 lub więcej punktów, są to:
1. Scholz Fabian
2. Lisowski Tomasz
3. Apostel Łukasz
4. Hadasik Michał
5. Klosa Adrian
6. Kilian Krystian

Eliminacje okręgowe odbędą się 11-12 lutego 2012 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego przy placu Staszica 1 (budynek "starego LO"). Początek eliminacji pisemnych ustala się na godzinę 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Miejscem spotkania przed etapem pisemnym dnia 11.02.2012 jest sala nr 113 ( I piętro). Uczestnicy olimpiady są proszeni o przybycie na miejsce spotkania o godzinie 9.15 (Uwaga!! Uczniowie proszeni są o przybycie z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie). Wszystkim uczestnikom którzy zakwalifikowali się do okręgowego etapu Olimpiady gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

Opolski Elektryczniak miejscem XVII WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Rolnictwo
Opolski Elektryczniak miejscem XVII WOJEWÓDZKIEGO

FINAŁU KONKURSU WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Inicjatorem i organizatorem wojewódzkiego finału konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, a współorganizatorami – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie i Kuratorium Oświaty w Opolu. Finałowe zmagania konkursu zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu. Celem corocznych konkursów jest popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie Tegoroczny konkursy miał charakter wielopoziomowy i wieloetapowy. Dla uczniów szkół podstawowych został przeprowadzony konkurs rysunkowy pod hasłem "Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich w oczach dziecka”. Komisja wojewódzka wyłoniła najlepsze i najciekawsze rysunki w każdym z poziomów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie

ROLNICTWO konkurs

W dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu odbędzie się XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

.

.

35 OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Konkurs

W dniu 4 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne 35.Olimpiady Języka Niemieckiego. Wszystkich uczniów którzy zgłosili chęć udziału w olimpiadzie u swoich nauczycieli zapraszamy do sali 13.

Czas trwania eliminacji to 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut. Wszystkim uczestnikom Olimpiady życzymy sukcesów!

Nauczyciele języka niemieckiego