FINAŁ IV EDYCJI KONKURSU ELEKTRON

Elektron

9 lutego 2012r. odbył się finał IV edycji konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

II miejsce zdobył Kornel Swierzy z klasy IV AT !

Konkurs dotyczył zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i telekomunikacji. W finale konkursu wzięło udział 13 uczniów z naszego technikum. Za uzyskanie bardzo dobrego wyniku dyplomami uznania oraz upominkiem zostali nagrodzeni trzej uczniowie: Marek Gallus IV ET, Bartłomiej Bogdał IV ET i Markus Swierzy IV AT. Dwóch uczniów zostało też wyróżnionych za uzyskanie dobrych wyników. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wysłuchali wykładu na temat technologii półprzewodnikowych oraz zwiedzili laboratoria naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej.

Opiekunami ze strony szkoły byli Pani mgr inż. Ewa Dubaj oraz Pan dr inż. Mariusz Rząsa.

POKAŻ NAM JĘZYK

POKAŻ NAM JĘZYK

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie językowym "POKAŻ NAM JĘZYK" organizowanym przez Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Chętnych prosimy o kontakt z nauczycielami:
język niemiecki - mgr Agnieszka Nowak
język angielski - mgr Marzena Kmieć

Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku - 27 lutego 2012r.

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.pokaznamjezyk.pl

ZAPRASZAMY !!!

OPOLSKI ELEKTRYCZNIAK WYRÓŻNIONY W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Wernisaż fotografii

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu po raz kolejny udowodnili, że Opolski Elektryczniak potrafi z powodzeniem połączyć zajęcia dydaktyczne przygotowujące do pracy w różnych zawodach, specjalnościach z kulturą. Świadczy o tym zajęcie II miejsca w corocznym konkursie „Bliżej Świata” organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej z okazji światowej wystawy World Press Photo.

5 stycznia 2012 r. o godzinie 18.00 delegacja naszej szkoły w składzie Pani Barbara Górnik, Dominika Kurek uczennica klasy 2CT oraz Rafał Ciupka i Dawid Gbur uczniowie klasy 3BT uczestniczyła w wernisażu fotografii Grzegorza Gajosa, po którym z rąk Pani Anny Potockiej odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Pani Małgorzacie Jaworskiej – Suwale organizatorce wyjść do galerii składamy serdeczne podziękowania.

XXVII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Olimpiada

Jak pięknie by mogło być
Ziemia jest wielką Jabłonią.
Starczy owoców wystarczy cienia
Dla tych, co pod nią się schronią.
Jonasz Kofta

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów zainteresowanych ekologią i szeroko rozumianą ochroną przyrody do udziału w etapie podstawowym XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje (test pisemny) odbędą się w sali 13 dnia 09.01.2012 r o godz. 11:35

Szczegółowe informacje u p. Jacka Brzostowskiego i na http://owe.com.pl/

UCZNIOWIE ELEKTRYCZNIAKA W OKRĘGOWYM ETAPIE 35 OLIMPIUADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Konkurs

Do okręgowego etapu olimpiady języka niemieckiego zakwalifikowali się uczniowie którzy zdobyli 70 lub więcej punktów, są to:
1. Scholz Fabian
2. Lisowski Tomasz
3. Apostel Łukasz
4. Hadasik Michał
5. Klosa Adrian
6. Kilian Krystian

Eliminacje okręgowe odbędą się 11-12 lutego 2012 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego przy placu Staszica 1 (budynek "starego LO"). Początek eliminacji pisemnych ustala się na godzinę 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Miejscem spotkania przed etapem pisemnym dnia 11.02.2012 jest sala nr 113 ( I piętro). Uczestnicy olimpiady są proszeni o przybycie na miejsce spotkania o godzinie 9.15 (Uwaga!! Uczniowie proszeni są o przybycie z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie). Wszystkim uczestnikom którzy zakwalifikowali się do okręgowego etapu Olimpiady gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

Opolski Elektryczniak miejscem XVII WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Rolnictwo
Opolski Elektryczniak miejscem XVII WOJEWÓDZKIEGO

FINAŁU KONKURSU WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Inicjatorem i organizatorem wojewódzkiego finału konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, a współorganizatorami – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie i Kuratorium Oświaty w Opolu. Finałowe zmagania konkursu zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu. Celem corocznych konkursów jest popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie Tegoroczny konkursy miał charakter wielopoziomowy i wieloetapowy. Dla uczniów szkół podstawowych został przeprowadzony konkurs rysunkowy pod hasłem "Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich w oczach dziecka”. Komisja wojewódzka wyłoniła najlepsze i najciekawsze rysunki w każdym z poziomów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie

ROLNICTWO konkurs

W dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu odbędzie się XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

.

.

35 OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Konkurs

W dniu 4 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne 35.Olimpiady Języka Niemieckiego. Wszystkich uczniów którzy zgłosili chęć udziału w olimpiadzie u swoich nauczycieli zapraszamy do sali 13.

Czas trwania eliminacji to 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut. Wszystkim uczestnikom Olimpiady życzymy sukcesów!

Nauczyciele języka niemieckiego

EKONOMICZNE GRY ULICZNE - III MIEJSCE DLA DRUŻYNY ELEKTRYCZNIAKA

Gry Uliczne

Konkurs zorganizowany przez Narodowy Bank Polski oraz Wyższą Szkołę Bankową w Opolu obejmował cztery miasta Opolszczyzny. Do ostatniego etapu, który odbył się 22 października 2011 r., wystartowało sprzed budynku NBP w Opolu 11 czteroosobowych drużyn w tym dwie z naszej Szkoły.

Drużyna, która zajęła III miejsce to uczniowie klasy 4eT w składzie: Dawid Kałuża – kapitan grupy, Dawid Soll, Łukasz Grygiel i Marek Galus.

Czytaj więcej...

ELIMINACJE SZKOLNE XVII KONKURSU "WIEDZY o BHP W ROLNICTWIE"

ROLNICTWO konkurs

ELIMINACJE SZKOLNE XVII KONKURSU "WIEDZY o BHP W ROLNICTWIE"

Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych w ramach XVII edycji konkursu „ WIEDZY BHP W ROLNICTWIE”, które odbędą się 27 października 2011, w czwartek, na trzeciej godz. lekcyjnej, w sali 13. Głównym organizatorem konkursu jest działająca w naszym województwie Wojewódzka Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, która m.in. poprzez tę imprezę realizuje cele w zakresie zapobiegania wypadkom w rolnictwie.

Czytaj więcej...