Odyseusze z Elektryczniaka na otwartych mistrzostwach Europy

W dniach 27.04- 02.05.2018 drużyna Odyseuszy z Elektryczniaka wzięła udział w EuroFestiwalu Odysei Umysłu, który w tym roku odbywał się w EJB Werbellinsee - Joachimsthal pod Berllinem.

EuroFestiwal Odysei Umysłu to niepowtarzalny doroczny przegląd dokonań dzieci i młodzieży z różnych krajów i kultur. Celem imprezy jest autentyczna integracja uczestników w atmosferze zabawy, twórczego współdziałania i międzynarodowego zrozumienia. Odyseusze prezentują swoje rozwiązania Problemów Długoterminowych i stawiają czoła Problemowi Spontanicznemu. Prócz tego, razem z dwoma Drużynami Kumpelskimi z innych państw, rozwiązują przygotowany specjalnie na tę okazję Problem Eurofestiwalowy. W tym roku w EuroFestiwalu uczestniczyły 94 drużyny z 15 krajów świata: Białorusi, Chin, Czech, Francji, Indii, Niemiec, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wybrzeża Kości Słoniowej.

Czytaj więcej...

XVIII edycja konkursu Pokaż Nam Język

Jeżeli lubisz język angielski lub niemiecki i nie boisz się wyzwań to znaczy że to ogłoszenie jest adresowane do Ciebie. Wszyscy uczniowie chcący wziąć udział w konkursie językowym Pokaż Nam Język muszą:

1. Zalogować się na stronie konkursu
2. Po zaakceptowaniu przez koordynatora (zwykle na następny dzień) zaloguj się ponownie na swoje konto
3. Rozwiąż test online.

Uwaga! Rejestracja uczniów będzie dostępna tylko do KOŃCA TYGODNIA tzn do niedzieli 13.05.2018r.

Test można rozwiązać tylko raz (jeśli przerwiesz rozwiązywanie, nie będziesz mógł/mogła do niego wrócić) i czas na udzielenie odpowiedzi jest OGRANICZONY. 
Termin ostateczny rozwiązania testu to również 13.05.2018.

W razie wątpliwości zgłaszajcie się do swoich nauczycieli z języka angielskiego/niemieckiego.

Nie bójcie się sprawdzić :O) POWODZENIA!!!

Klasa 1FT najlepsza w szkole w międzynarodowym konkursie "Matematyka bez granic"

matematyka bez granic2018

Są już oficjalne wyniki międzynarodowego konkursu matematycznego "Mathématiques sans frontiéres", czyli "Matematyka bez granic” mającego charakter zawodów międzyklasowych.

27 lutego 2018 roku wszystkie klasy pierwsze technikum przystąpiły do konkursu. W tym samym dniu, o tej samej porze i te same zadania rozwiązywała młodzież w ponad 20 krajach, w tym w Egipcie, Nigerii, Maroku, Brazylii, USA, Meksyku i Kanadzie. Ten międzynarodowy konkurs, organizowany pod auspicjami Rady Europy, przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego "sztab światowy". W Polsce patronat nad nim sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Czytaj więcej...

Matematyczny sukces

konkurs euklides

Krzysztof Jelito z klasy 3ft uzyskał 100% punktów i tym samym, pokonując prawie dwustu innych uczestników jest najlepszy w Polsce w etapie rejonowym XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides” organizowanego przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Krzysztof Jelito oraz Sebastian Nieświec z klasy 3at zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 12-13 kwietnia 2018 r.

Panowie, trzymamy za Was kciuki.

Czytaj więcej...

Trzech laureatów w opolskim Elektryczniaku!!!!!!!!!!!!

W dniach 23-24.03.2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim odbył się XLI Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem olimpiady była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a jedną z nagród, jaką otrzymali laureaci i finaliści olimpiady - indeks tej uczelni.

Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów, którzy zmagali się z zadaniami laboratoryjno-projektowymi oraz udzielali ustnych odpowiedzi na pytania konkursowe (zestaw trzech pytań) w różnych grupach tematycznych: mechatronicznej, elektroniki i informatyki medycznej, teleinformatycznej i elektrotechnicznej.

Czytaj więcej...

Maksymilian Mueller i Sebastian Nieświec finalistami 41. Olimpiady Języka Niemieckiego

deutsch

W dniach 23.-25. marca br. w Wyższej Szkole Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu odbędą się eliminacje finalne 41. Olimpiady Języka Niemieckiego.

W tegorocznych zmaganiach udział weźmie 85 uczniów z całej Polski a naszą szkołę reprezentują Maksymilian Mueller IVFT oraz Sebastian Nieświec IIIAT, którzy w eliminacjach okręgowych wykazali się bardzo dobrą znajomością historii krajów niemieckojęzycznych, zarówno tej współczesnej jak i przedwojennej, szeroko pojętej kultury, geografii a także literatury.

Maksymilian zdobył tytuł finalisty po raz drugi (pierwszy w 2015r.). Warto tu również wspomnieć, że tytuł finalisty zwalnia ucznia z egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, co równoznaczne jest z uzyskaniem oceny celującej.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w przyszłym roku szkolnym - Zespół Nauczycieli Języka Niemieckiego

Kangur Matematyczny

kangur matematyczny

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” odbędzie się
15 marca godz. 9.00 (75 min) w sali 38 i 43
Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać u pani I. Natalli.

Sale zastępcze:

Sala 38
lekcja 3 – klasa 1AT (DW) do sali 47

Sala 43
do sali 30

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

UWAGA !
Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla uczniów klas pierwszych zainteresowanych historią i językiem angielskim!

W dniu 20 marca 2018 r. (wtorek), na 1 lekcji, o godz. 8.00 w sali nr 22 odbędzie się konkurs historyczny na temat Tadeusza Kościuszki. Czas trwania : 45 minut. Forma: pisemna. Pytania- w języku angielskim. Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają nauczyciele: Anna Stankowicz, Tomasz Śniegur i Dariusz Dzionek.

Bibliografia:

Wikipedia, hasła: Tadeusz Kościuszko oraz Insurekcja kościuszkowska w wersji angielskojęzycznej

Britannica Online Encyclopedia

Bartłomiej Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991;

Bartłomiej Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994;

Henryk Kocój, Kościuszko i współczesna mu scena polityczna, Katowice 1994.

Nie tylko prąd jest ważny dla uczniów Elektryka – są wśród nas pasjonaci humaniści

Sześcioro uczniów szkoły technicznej zakwalifikowało się do II stopnia zawodów - okręgowych – XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uczniowie klasy 2FT, 3FT, 3GT, 4DT, 4FT pod opieką Beaty Peczeniuk i Małgorzaty Jaworskiej – Suwała pisali w ramach etapu szkolnego OLiJP prace dotyczące literatury, języka i wiedzy o teatrze:

Aleksandra Hipsz 2ft Orientalizm polskiej literatury i kultury
Jan Jarema Zając 3ft Polowanie na byki – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)
Bartosz Błyszcz 3gt Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku
Róża Orłowska 4ft Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku
Mikołaj Chmielak 4dt Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku
Marek Koj 4dt Orientalizm polskiej literatury i kultury

Czytaj więcej...

Praca Organiczna 2.0

praca organiczna

W czwartek 1 marca 2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się etap wojewódzki konkursu Praca Organiczna 2.0. Jego organizatorem była Fundacja Zakłady Kórnickie. Miał na celu krzewienie wśród młodzieży idei pracy organicznej, popularyzowanie postaw prospołecznych, rozwijanie kreatywności. Wzięliśmy w nim udział jako jedna z 22 2-osobowych drużyn. Głównym problemem okazał się dla nas zakres materiału, w którego skład wchodziły m.in ,,Lalka" B. Prusa, ,,Siłaczka" S. Żeromskiego, biografia Adama Tytusa Działyńskiego, Jadwigi i Marii Zamoyskiej oraz hrabiego Władysława
Zamoyskiego. Byliśmy wśród maturzystów najmłodsi, a jednak zajęliśmy drugie miejsce.

Czytaj więcej...