MŁODY MISTRZ ZAWODU II EDYCJA KONKURSU BRANŻOWEGO W CKP

W dniu 23 maja 2019 r. miał swoją drugą edycję konkurs MŁODY MISTRZ ZAWODU, organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. Ideą konkursu jest podnoszenie rangi i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań zawodowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty, przy wsparciu lokalnych pracodawców.

W tym roku partnerem konkursu branżowego, i sponsorem cennych nagród, byli:

  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK
  • Opolska Izba Gospodarcza
  • OPEX S.A. – firma budowlana
  • Miasto Opole.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym pisemnym uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań w czasie 30 minut. Spośród uczestników wyłoniono po 3 uczniów z każdej branży, z najwyższą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się do etapu II.

Zadania praktyczne, oceniane przez komisje konkursowe, wykonywane były w pracowniach CKP na przygotowanych specjalnie stanowiskach.

O tytuł Młodego Mistrza Zawodu w 8 zawodach: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz – tynkarz i stolarz, konkurowało 54 uczniów z 6 branżowych szkół województwa opolskiego.

Naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów z klasy IIIaz. W branży elektrycznej tytuł Młodego Mistrza Zawodu otrzymał: Łukasz Mientus (III az), a wyróżnienie (drugie miejsce) zajął Damian Cebula (III az). Wyróżnieni otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.

W przerwie gospodarze zadbali o poczęstunek dla wszystkich gości ciepłym posiłkiem.

/zdjęcia - strona WWW CKP, G.Blozik/