PODSUMOWANIE KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ

20 maja br, w sali Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, trzech uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych: Tomasz Kałuża z klasy 3az, Łukasz Łydka z 2ab oraz Kacper Domagała z 1ab, świętowało swój matematyczny sukces, odbierając nagrody za świetne wyniki w XXVI Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia, w którym zmierzyli się z 36. najlepszymi matematykami ze szkół branżowych z całego województwa.

Jako zespół, nasi uczniowie wywalczyli III miejsce w klasyfikacji drużynowej, ale jeszcze większy sukces odnieśli indywidualnie. Tomasz Kałuża, który przygotowywał się przy wsparciu Danuty Kowol, otrzymał tytuł LAUREATA, zajmując 5. lokatę w konkursie, a jego młodsi koledzy, pracujący pod opieką Iwony Natalli i Doroty Wiktorowskiej - tytuły FINALISTÓW.

Sukces ten nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy włożonej w przygotowania. Uczestnicy konkursu, pracując przy wsparciu swoich nauczycieli matematyków, rozwiązali wiele zadań o różnym stopniu trudności. Dzięki temu nie tylko mogli cieszyć się swoim sukcesem, ale również rozwinęli zdolność logicznego myślenia i umiejętność rozwiązywania problemów, tak ważnych w codziennym życiu. Udowodnili, że każdy, kto włoży wysiłek w realizację swoich zamierzeń, może odnieść sukces!

olimpiada matematyczna 2019 dyplom

olimpiada matematyczna 2019 branzowa

Gratulujemy naszym uczniom i ich opiekunom (p. Iwonie Natalli, Danucie Kowol oraz Dorocie Wiktorowskiej) oraz życzymy sukcesów w następnych turniejach matematycznych.