43. Olimpiada Języka Angielskiego – wielki sukces Michała Markowskiego!

W dniach 15-16 kwietnia, w Poznaniu, odbył się finał 43. Olimpiady Języka Angielskiego. Naszą szkołę, po raz kolejny reprezentował uczeń klasy 3DT, Michał Markowski. Michał jest ubiegłorocznym finalistą olimpiady. Jednakże, dzięki zaangażowaniu, pracowitości i intensywnym przygotowaniom pod opieką pani Anny Stankowicz, w tegorocznym konkursie Michał Markowski zaprezentował najwyższy poziom wiedzy i umiejętności językowych. Efektem tego jest uzyskanie przez ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu tytułu Laureata i 14 pozycji w kraju.

Konkurs finałowy składał się z dwóch etapów. Egzamin pisemny polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego gramatykę, słownictwo oraz rozumienie ze słuchu. Ne egzaminie ustnym zdający prezentowali wiedzę z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA oraz bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Najlepszych 60-ciu uczniów z całej Polski zmagało się
z tym niezwykłym wyzwaniem. Uczeń Elektryczniaka, dzięki swojej ogromnej pasji do języka angielskiego udowodnił, że chcieć to móc!