Klasa 1et najlepsza w szkole w międzynarodowym konkursie "Matematyka bez granic”

Są już oficjalne wyniki międzynarodowego konkursu matematycznego "Mathématiques sans frontiéres", czyli "Matematyka bez granic” mającego charakter zawodów międzyklasowych.

26 lutego 2019 roku wszystkie klasy pierwsze technikum przystąpiły do konkursu. W tym samym dniu, o tej samej porze i te same zadania rozwiązywała młodzież w ponad 20 krajach, w tym w Egipcie, Nigerii, Maroku, Brazylii, USA, Meksyku i Kanadzie. Ten międzynarodowy konkurs, organizowany pod auspicjami Rady Europy, przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego "sztab światowy". W Polsce patronat nad nim sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne.

 

Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami, szkołami i uczniami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie i udział w konkursie bardzo integruje zespół klasowy. Praca nad rozwiązaniem zadań konkursowych wymaga zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizację wspólnie ustalonego celu. Uczniowie mogą wykazać się własną inicjatywą i rozwijać twórczą aktywność.

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Emocji podczas przygotowań do konkursu i w trakcie zmagań z zadaniami było wiele. Najlepsza okazała się klasa 1et, która zajęła 8 miejsce w całym regionie dolnośląsko-opolskim i 25 w kraju ustępując pola klasom matematycznym i akademickim.

Gratulujemy dobrych pomysłów i świetnej współpracy.

W nagrodę klasa 1et może w dowolnie wybranym dniu wyjść ze szkoły, aby wspólnie, aktywnie spędzić czas ciesząc się sukcesem.

Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie: http://www.mbg.uz.zgora.pl