ELEKTRYCZNIAK W OLIMPIADZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

olimpiada przedsiebiorczosci

W zeszłym miesiącu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się eliminacje na szczeblu centralnym Olimpiady Przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział 100 uczniów wyłonionych z około kilkunastu tysięcy kandydatów, którzy przeszli przez gęste sito wcześniejszych etapów. W tej setce znalazł się również Paweł Fiuk z klasy 3F, reprezentujący naszą szkołę, mimo że nie jest ona profilowo w żaden sposób związana z dziedziną ekonomii. Test, z którym musieli się zmierzyć uczestnicy zawierał zagadnienia dotyczące m.in. zarządzania przedsiębiorstwem, metod inwestowania na rynkach finansowych, instrumentów polityki pieniężnej. Mimo, że Paweł nie trafił do ścisłej czołówki laureatów, należy podkreślić jego ogromny sukces w postaci pokonania wielotysięcznej konkurencji oraz wkład pracy i czas jaki przeznaczył na opanowanie treści w nieopisany sposób wykraczających poza podstawę programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

GRATULUJEMY !!!